Helmikuussa alkanut ESR:n eli Euroopan unionin sosiaalirahaston rahoittama digihanke päättyi syyskuun lopussa. Hankkeessa koulutettiin ja neuvottiin erityisesti digitukea antavia tahoja sekä parannettiin digitukea tarvitsevien asiakkaiden palvelupolkuja.

-Autoimme nimenomaan auttajia, hanketta hallinnoineen Jyränkölän Setlementti ry:n hankekoordinaattori Laura Paronen tiivistää hankkeen tarkoitusta.

Heinolan kaupunki oli hankkeessa mukana osarahoittajana. Muita mukana olleita tahoja olivat Päijät-Hämeen liitto, Heinolan seurakunta ja paikalliset yhdistykset ja yritykset sekä vapaaehtoiset digiauttajat.
Käytännössä Paronen on jalkautunut mukana olevien toimijoiden henkilökunnan työpisteille. Tyypillisin ongelmatilanne on ollut ongelmien kasautuminen.
-Pienestä ongelmasta on voinut kehkeytyä iso ongelma, kun siihen ei ole uskallettu pyytää apua tarpeeksi ajoissa, Paronen kertoo.

Yleisesti ottaen Paronen näkee, että digiasioissa apua ei uskalleta tai viitsitä pyytää tarpeeksi ajoissa.
-Meillä on tietynlaista digihäpeää. Koetaan, että asia on liian pieni, eikä siitä sen takia uskalleta olla IT-tukeen yhteydessä.

Ongelmien kasautuminen näkyy Parosen mukaan siinä, kun yhtä probleemaa lähdetään ratkomaan.
-Yhden ongelman jälkeen paljastuukin, että niitä onkin kymmenen, hän kertoo.

Käytännössä hankkeessa tehty tuki on ollut hyvinkin käytännönläheistä.
-Ollaan menty yhdessä työntekijän koneelle, jossa olen näyttänyt miten ongelmaa lähdetään ratkomaan. En tee puolesta, Paronen painottaa.

Henkilökohtaisen tuen lisäksi hankkeessa on järjestetty ryhmäkoulutuksia. Esimerkkinä Paronen nostaa kaupungin työntekijöille järjestetyn digipakohuoneen.
-Kyseessä oli toiminnallinen tietoturvakoulutus, johon osallistui yli 50 työntekijää.

Hanke on ylittänyt sille asetetut tavoitteet kirkkaasti. Paronen kertoo, että tavoitteena oli tavoittaa 40 osallistujaa, mutta lopullinen luku oli yli 60.
-Jos mukaan lasketaan nopeat kohtaamiset, luku nousee helposti yli sadan, hän lisää.

Hankkeessa kehitetyistä toimintamalleista digitukiverkosto jatkaa edelleen toimintaansa.
-Verkostossa olevat toimijat tuntevat toistensa toimintatavat ja heidän välillään vallitsee vahva luottamus. Verkostossa tiedetään esimerkiksi miten kirjaston tai Jyränkölän tarjoama digituki toimii.

Paronen kertoo, että tarvetta vastaavanlaiselle toiminnalle jatkossakin on, mutta sopiva rahoitus puuttuu. Erityisenä kehittämisen kohteena hän mainitsee ajattelutavan muutoksen organisaatioissa koskien esihenkilöiden digiosaamista.
-Meillä on vahvana käsitys siitä, että esihenkilöiden tulisi osata ratkoa kaikki vastaan tulevat IT-ongelmat. Näinhän asia ei ole, Paronen kertoo.

Esimerkkinä hän mainitsee pakopajan, jossa organisaatioon lavastettiin ulkoa tuleva tietoturvahyökkäys.
-Näissä tilanteissa esihenkilöt reagoivat juuri niin kuin muissakin ongelmissa eli vastuuttivat ja organisoivat tiimin toimintaa. Olin itsekin iloinen ja hämmästynyt, miten kiitettävästi esihenkilöt tuossa tilanteessa toimivat. Ei lähdetty sähläämään yksilösuoritusta.

Yhä enemmän digitaalisemmaksi muuttuvassa maailmassa oppimisen sykli on nopeaa. Uuden oppiminen organisaatioissa vaatii työntekijöiltä yhä enemmän ponnistuksia.
-Olisi kiva, jos löytäisimme digiasioiden oppimiseen työpaikoilla hyviä toimintatapoja ja menetelmiä, samaan tapaan kuin esimerkiksi maahanmuuttajien kohdalla on löydetty, Paronen toivoo.
Tällä hän viittaa siihen, miten aiemmin työpaikoilla saattoi paikoitellen olla enemmän haasteita maahanmuuttajien ohjaamisessa ja työhön opastamisessa.
-Tätä samaa toimintakulttuuria ja auttamisen asennetta tarvittaisiin myös digiasioissa, Paronen korostaa.

Digiavulle on selkeästi tarvetta, sillä hankkeen järjestämä Digiturvallisuuspäivä syyskuun lopulla keräsi 150 osallistujaa.
-Aihe koskettaa monia, Paronen kertoo.
Päivässä saatiin tietoa muun muassa nettihuijauksista, turvallisesta tiedonhausta ja tekoälyn mahdollisuuksista.

Digiasioiden kanssa kamppaileville Parosella on selkeä viesti.
-Apua tulisi pyytää mahdollisimman ajoissa, jotta ongelmat eivät pääsisi kasautumaan ja paisumaan.

Jyränkölän Setlementti kustantaa Heinolan Uutisia.

Teksti ja kuva: Jussi Varjo HU

Jaa tämä: