Lähimatkailulla hiilijalanjälki pienemmäksi

Päijät-Häme on yhtenä ensimmäisistä matkailualueista teettänyt selvityksen matkailijoiden alueelle jättämästä hiilijalanjäljestä. Matkailijoiden maakuntaan jättämä hiilijalanjälki vastaa noin 10 750 suomalaisen keskimääräistä vuotuista hiilijalanjälkeä. Yli puolet matkailijoiden jättämästä hiilijalanjäljestä aiheutuu heidän liikkumisestaan alueen sisällä tai alueelle. Tätä taustaa vasten olisikin tärkeää kiinnittää huomiota liikkumistapoihin. Matkailun arvioidaan tuottavan maailmanlaajuisesti 13 % hiilipäästöistä. Samaan Lue lisää…

Kiusaamisesta on päästävä eroon

Koulukiusaaminen nousi huhtikuussa traagisella tavalla otsikoihin Vantaalla tapahtuneen kouluampumisen myötä. Kiusaaminen on yhteiskunnallinen ilmiö, joka vaikuttaa vahvasti yksilöiden hyvinvointiin. Sen juuret ulottuvat syvälle inhimilliseen käyttäytymiseen, koulujen käytäville, työpaikoille ja yhä enemmän myös digitaaliseen maailmaan. Kiusaaminen voi ilmetä monin eri tavoin: fyysisenä väkivaltana, henkisenä painostuksena, sosiaalisena syrjintänä tai verkkohäirintänä. Kiusaamisen vaikutukset Lue lisää…

Säästöjen syvä hinta

Valtion taloudenhoito on kinkkinen palapeli, jossa lupaukset ja todellisuus eivät aina kohtaa. Kevään 2023 vaalivoittajat marssivat hallitukseen säästöliput liehuen, mutta nyt sävelet ovat muuttuneet. Samaan aikaan, kun vaaditaan vyönkiristyksiä, huutavat uudet hyvinvointialueet lisärahoitusta selviytyäkseen. Tämä ristiriita heijastuu valtionvarainministerin synkissä puheenvuoroissa, jotka maalaavat kuvan Suomesta talouden tuuliajossa. Totuus ei ole aivan Lue lisää…

Presidentin tehtävä on yhdistää

Tätä kirjoittaessa presidentinvaaleissa käytiin toista kierrosta Kokoomuksen Alexander Stubbin ja valitsijayhdistyksen Pekka Haaviston kesken. Alun perin ennakkosuosikkina kisaan lähteneen, jo kahteen kertaan aiemmin ehdolla olleen Haaviston etumatka suli Stubbin lähdettyä mukaan kisaan. Äärimmäisen tiukan vaalitaiston lopputulosta oli kuitenkin mahdoton ennustaa etukäteen. Presidentin valtaoikeuksista käydään aika ajoin keskustelua. Toisten mielestä oikeuksia Lue lisää…

Vastuullisuus vaatii tekoja – joulunakin

Vastuullisuus on sana, joka on vallannut paikkansa keskusteluissa ja päätöksenteossa ympäri maailmaa. Kyseessä ei ole enää pelkkä muotisana, vaan se on muuttunut elintärkeäksi periaatteeksi, joka ohjaa niin yksityisiä yrityksiä, julkista sektoria kuin yksittäisiä kuluttajiakin. Ympäristöllinen vastuullisuus on ehkä kaikkein kiireellisin ja näkyvin osa vastuullisuutta. Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ehtyminen ovat vakavia Lue lisää…

Hyvinvointialueet ajautumassa umpikujaan

Vasta tänä vuonna toimintansa aloittaneet hyvinvointialueet ovat pulassa. Valtion hyvinvointialueille ohjaama rahoitus ei ole monella alueella riittämässä edes välttämättömien peruspalveluiden rahoittamiseen. Tämä johtaa lisärahan pyytämiseen valtiolta. Valtio ei kuitenkaan ole halukas lisäämään hyvinvointialueiden rahoitusta. Soteuudistuksen myötä syntyneen mallin tarkoituksena oli tehostaa palveluja ja tuoda kustannussäästöjä. Monen kansalaisen silmissä uudistus on Lue lisää…

Taloudessa myrskyää

Viime aikoina ei tunnu kuluvan päivääkään, etteikö mediassa uutisoitaisi yritysten konkursseista. Erityisesti rakennusala on kokenut kovia. Taustalla on muun muassa kustannusten voimakas kasvu ja rakentamisen hiipuminen. Erityisesti pääkaupunkiseudulle on noussut uusia kerrostalokoteja kuin sieniä sateella. Korkojen nousu on vähentänyt ihmisten mahdollisuuksia hankkia asuntoja. Samaan aikaan Suomen valtion velka on kasvamassa Lue lisää…

Paperilehti pitää pintansa

Perinteisten printtilehtien kuolemasta on uutisoitu jo useamman vuoden ajan. Monen lehden kohdalla kehitys onkin ollut laskusuuntainen. Ilmestymispäiviä on karsittu, printtiversioita on lakkautettu ja sisältöjä on siirretty entistä enemmän verkkoon. Taustalla vaikuttavat kustannusten, erityisesti painopaperi ja jakelu, nousu sekä laskeneet tilaaja- ja ilmoitustulot. Moni media on onnistunut kasvattamaan tulojaan digisisällöistä perittävillä Lue lisää…

Niemelänranta puhututtaa

Niemelänrannan kaavoitus ja alueelle suunnitellut asuinrakennukset ovat aiheuttaneet runsaasti keskustelua sosiaalisessa mediassa ja muilla foorumeilla. Hanketta vastustavat vaativat lähiluonnon säilyttämistä. Veden äärellä sijaitseva alue on aivan kaupungin keskustan tuntumassa, ja se on helposti saavutettavissa. Tästä samasta syystä alue on valikoitunut uusien asuntojen paikaksi. Veden äärellä hyvällä paikalla sijaitsevat asunnot olisivat Lue lisää…

Uuden hallituksen leikkausaikeet huolestuttavat

Viime päivinä on saatu lukea useista eri medioista hallitusneuvotteluista tihkuneista tiedoista, joiden mukaan vapaaseen sivistystyöhön olisi kohdistumassa suuria menoleikkauksia. Vapaan sivistystyön kenttä on merkittävä ja monipuolinen hyvinvointipalveluiden tuottaja, johon kuuluu mm. kansalaisopistoja, kansanopistoja, kesäyliopistoja ja koulutuskeskuksia. Kansalaisopiston ryhmä esimerkiksi voi olla osallistujalleen ainoa henkireikä, viikoittain toistuva hetki, jolloin pääsee pois Lue lisää…