Kuvittele maailma, jossa kaikki ovat samanlaisia: Ihonväriltään, kieleltään, ajattelutavoiltaan, puhetavoiltaan, kehonmuodoltaan. Kukaan ei olisi koskaan eri mieltä mistään asiasta. Arki sujuisi samanmielisten kanssa ilman pelkoa konflikteista ja erimielisyyksistä. Kuulostaa hyvältä, eikö?

Mietitäänpä asiaa tarkemmin. Ensinnäkin arki olisi varmasti hyvin tasapaksua eikä kunnon keskusteluja eri osapuolten välillä syntyisi. Jos kaikesta oltaisiin samaa mieltä, ei kukaan koskaan haastaisi ajattelemaan eri tavalla. Moni nykyään itsestään selvänä pidetty innovaatio ja keksintö olisi varmasti jäänyt tekemättä, jos kaikesta oltaisiin aina samaa mieltä. Emme nauttisi erilaisista ruokalajeista maailman eri kolkista. Emme kuuntelisi mielenkiintoisia tarinoita eri kulttuureista.

Jokainen kulttuuri tuo mukanaan ainutlaatuisen näkemyksen elämästä, juhlista, ruoasta ja perinteistä. Kulttuurien välinen vuoropuhelu ja ymmärrys lisäävät empatiaa, laajentavat maailmankuvaamme ja opettavat meitä arvostamaan toistemme ainutlaatuisuutta. Juhlat kuten Intian Diwali tai Latinalaisessa Amerikassa laajasti vietettävä Dia de los Muertos ovat esimerkkejä siitä, kuinka erilaisuus rikastuttaa kulttuurista kokemustamme, tuoden väriä ja merkitystä elämäämme.

Sama pätee ihmiskehoihin. Jokainen vartalo on yksilöllinen tarina – eri muotoja, kokoja ja voimia kantaen. Nyky-yhteiskunnassa on kasvava tarve hyväksyä ja arvostaa kaikkia vartalotyyppejä, murtaen perinteiset kauneusihanteet. Tämä näkyy esimerkiksi muotimaailmassa, jossa plus-kokoiset mallit ja vammaiset mallit astuvat esiin, haastaen vanhentuneita normeja ja edistäen kehopositiivisuutta.

Erilaisuuden hyväksyminen menee kuitenkin syvemmälle kuin vain ulkoiset piirteet. Se on myös mielipiteiden, ajatusten ja kokemusten moninaisuuden arvostamista. Luomalla tilaa erilaisille näkökulmille, voimme edistää luovuutta, innovaatioita ja empatiaa. Työpaikoilla monimuotoisuuden edistäminen on osoitettu lisäävän tiimien suorituskykyä ja johtavan rikkaampiin ideointiprosesseihin. Koulumaailmassa erilaisuuden arvostaminen opettaa lapsille arvokkaita elämäntaitoja, kuten sopeutumiskykyä, ymmärrystä ja kunnioitusta toisia kohtaan.

Erilaisuuden arvostaminen on rikkaus, joka tekee maailmastamme värikkäämmän, elinvoimaisemman ja ymmärtäväisemmän. Ennakkoluulojen haastaminen, avoimuus uusille kokemuksille ja jatkuva oppiminen toisilta luovat perustan kestävälle ja inklusiiviselle yhteiskunnalle, jossa jokaisella on tilaa olla oma itsensä. Monimuotoisuus, olipa kyse kulttuureista, ihmisvartaloista tai yksilöllisistä piirteistämme, rikastuttaa yhteiskuntaamme ja elämäämme monin eri tavoin.

Vanha sanonta, erilaisuus on rikkaus, pitää sisällään syvän totuuden, joka yhä edelleen puhuttelee maailmassamme.

Jussi Varjo
Kirjoittaja on Heinolan Uutisten päätoimittaja

Jaa tämä:
Kategoria: Kolumnit