Minä elän! -hanke on tavoittanut Heinolassa vajaan kolmen vuoden aikana n. 250 asiakasta. Kuvituskuva. Jyränkölän Setlementti

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA julkaisi joulukuun alussa avustusehdotuksensa vuodelle 2023. Veikkaus-voittovaroja ehdotetaan jaettavaksi eri kohteisiin kaikkiaan noin 373 miljoonaa euroa.

Ilman avustusta jäi vuodesta 2019 Jyränkölän Setlementin toteuttama etsivä vanhustyö, joka on auttanut kaikkein heikommassa olevia yhteiskunnan jäseniä. Vajaan kolmen vuoden aikana Minä elän! Etsivän vanhustyön -hanke on tavoittanut kaikkiaan 250 asiakasta, joille toiminnalla on ollut valtavan suuri merkitys. Hankekoordinaattori Katja Kärki kertoo liikuttavia esimerkkejä kielteisen hankepäätöksen tultua julki.

-Pilke-ryhmäläinen purskahti itkuun kuulleessaan toiminnan päättymisestä. Eräs toinen kuvasi tuntojaan sanomalla, että ’’olemme kaatopaikkajätettä’’.

Pilke-toiminta on ollut osa Minä elän! -etsivän vanhustyön hankkeen toimintaa. Pilke-toiminta on Sininauhaliiton kehittämää ikäeettistä päihdetyötä, jossa toiminnan keskiössä ovat ihmisarvon absoluuttinen tunnustaminen ja arvostava kohtaaminen. Ajatuksena on nähdä ikääntynyt oman elämänsä asiantuntijana.

-Kaupunki on kiinnostunut Pilke-toiminnan jatkamisesta, ja tulemme mahdollisesti kouluttamaan kaupungille Pilke-ohjaajia vielä ennen hankkeen päättymistä, Kärki kertoo.

Katja Kärki tuo esille, että häneltä itseltäänkin meinaa välillä unohtua, kuinka merkityksellisestä työstä on ollut kyse.

-Asiakkaille on tärkeää, että on yhteisö, johon kuulua ja että joku on kiinnostunut sinusta ja siitä, miten sinulla menee.

Muille etsivän vanhustyön asiakkaille Kärki ja hänen työparinsa Johanna Kautonen-Abass eivät ole vielä ehtineet miettiä jatkopolkuja. Huoli-ilmoituksen teko on yksi vaihtoehto, mutta Kärki ei usko sen johtavan mihinkään.

-Asiakkaamme ovat yhteiskunnan kaikista heikompiosaisia, eivätkä he pidä ääntä itsestään. Monilla ei ole omaisiakaan, joiden puoleen kääntyä. Heidät olisi kuitenkin tärkeää löytää ajoissa, jotta kuormitus raskaampien, tehostettujen palveluiden parissa ei kasvaisi liikaa, Kärki kertoo.

Hyvinvointialueellakin tarpeeseen on herätty. Katja Kärki pitää kuitenkin toiminnan kehittämiseen varattuja resursseja riittämättöminä.

-Hyvinvointialueella etsivän vanhustyön toimintaa lähdetään kehittämään omaishoidon kehittämisen rinnalla kahden työntekijän voimin, eikä Heinola edes kuulu tähän kehittämisalueeseen, Kärki huomauttaa.

Kielteinen hankepäätös sai Katja Kärjen miettimään hankkeiden perimmäistä tarkoitusta laajemminkin.

-Mikä on hankkeiden merkitys? Ensin tehdään kolme vuotta töitä sen eteen, että saadaan asiakkaita. Sitten toiminta päättyy kuin seinään, Kärki harmittelee.

Kärki kertoo huomanneensa STEA:n avustuslinjan olleen kauttaaltaan nihkeä etsivää vanhustyötä kohtaan.

-Ilmeisesti tässä on jokin tietoinen linjaus, Kärki aprikoi.

Poikkeuksen Kärjen mukaan tekee Turku, jossa vastaavantyyppistä löytävää vanhustyötä tehdään STEA:n Ak- eli pysyväisemmän avustuksen turvin.

Jyränkölän Setlementti sai STEA:lta avustusta vapaaehtois- ja järjestötyönkeskus Tuttavantuvan toimintaan sekä Paikka auki -avustusta osatyökykyisen henkilön palkkaukseen.Jyränkölän Setlementti kustantaa Heinolan Uutisia.

Teksti: Jussi Varjo HU

Jaa tämä: