Heinolan ilmastotiekartan tarkoituksena on luotsata Heinolaa kohti ilmastopositiivisuutta. Kaupunginvaltuusto käsittelee ilmastotiekarttaa kokouksessaan 3.10.

Ilmastotiekartan tavoitteena on edistää Heinolan vihreää imagoa ja elinvoimaisuutta, avata uusia mahdollisuuksia kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle, lisätä yleistä hyvinvointia kaupungissa sekä edistää Suomen ja EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista, kaupungin asiaa käsittelevässä tiedotteessa kerrotaan.

Heinolan ilmastotiekartta (HIT) on käytännön läheinen ja noudattaa kansallisen ilmastostrategian linjauksia, joka linkittyy Päijät-Hämeen ilmastotiekarttaan, KETS-sopimukseen eli kuntien energiatehokkuussopimukseen, Hinku-verkoston ja Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimuksen (2021-2031) tavoitteisiin. Suunnitelmaa päivitetään talousarviosuunnittelun yhteydessä.

Ilmastotiekarttaa on valmisteltu yhteistyössä Heinolassa toimivien yritysten, yhdistysten, LAB-ammattikorkeakoulun ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Valtuustoa on myös osallistettu tiekartan valmistelussa eri vaiheissa järjestettyihin työpajoihin ja infotilaisuuteen. Lisäksi prosessia ovat sparranneet ulkopuoliset asiantuntijaorganisaatiot.

Valtakunnallinen tavoite on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja Heinola on ilmastopositiivinen kaupunki jo vuoteen 2030 mennessä.

Jaa tämä: