Lahden seudun jätelautakunta on kokouksessaan torstaina 18.11. hyväksynyt Salpakierto Oy:n hallituksen esittämät maksujen tarkistukset vuodelle 2022. Uudet maksut tulevat voimaan 1.1.2022. Salpakierto Oy:n mukaan hinnantarkistukset johtuvat pääasiassa laitoskäsiteltävien jätteiden käsittelykustannusten noususta, polttoaineen hinnan noususta johtuvista kuljetuskustannusten indeksikorotuksista jätteenkuljetusurakoissa sekä yleisestä kustannusten noususta. Lisäksi Salpakierrossa varaudutaan jätelainsäädännön kiristyviin kierrätystavoitteisiin, jotka vaativat tulevina vuosina investointeja ja muutoksia toiminnoissa.

Hinnantarkistukset koskevat esimerkiksi Salpakierto Oy:n yhteisesti kilpailuttaman jätteenkuljetuksen tyhjennyshintoja ja aluekeräyspistemaksuja sekä muun muassa energia- ja sekajätteen, rakennusjätteen, huonekalujen, teollisuusjätteiden ja loppusijoitettavien jätteiden käsittelymaksuja. Käsittelykustannusten nousuun vaikuttaa etenkin energiahyödynnettäväksi ohjattavan jätteen polttokapasiteetin kallistuminen, laitosten käyttökulujen nousu, ympäristövaatimusten tiukentuminen ja jäteraaka-aineen tai jätteestä valmistettavan SRF-polttoaineen hinnan muuttuminen negatiiviseksi.

Jätteen kuljetus- ja tyhjennysmaksut Salpakierto Oy:n järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla nousevat 2,98-12,48 prosenttia jätelajista, tyhjennettävän jäteastian koosta ja urakka-alueesta riippuen. Aluekeräyspistemaksun kokonaishinnankorotusprosentti vaihtelee 7,08 – 8,95 % välillä. Energiajätteen käsittelyhinta nousee 2,86 – 21,46 % ja sekajätteen käsittelyhinta 6,15 – 9,38 %.

Asukkailta lajitteluasemilla vastaanotettavien jätteiden hinnat eivät nouse. Myös huoneistokohtainen jätehuollon perusmaksu pysyy ennallaan.

Jätehuollon perusmaksu määräytyy jatkossa Rakennusluokitus 2018 mukaan, jolloin luokkaan 1 kuuluvien rakennusten osalta maksu on 33,50 euroa ja luokkaan 2 kuuluvien rakennusten osalta 20,50 euroa. (Luokka 1: Rakennuksen luokitukset 0110-0121 ja 0140: omakotitalot, paritalot, rivitalot, pienkerrostalot, asuinkerrostalot ja erityisryhmien asuinrakennukset. Luokka 2: Rakennuksen luokitukset 0130 ja 0210-1919, asuntolarakennukset ja muut rakennukset.)

Jätehuollon palvelutehtävät on lain mukaan katettava niiden kustannukset kattavilla jätemaksuilla. Asukkaat ja taloyhtiöt voivat säästää jätekuluissaan lajittelemalla jätteensä mahdollisimman hyvin. Näin jäljelle jää vain hyvin vähän sekajätettä, jonka käsittely on kalleinta. Ruokajäte kannattaa lajitella erikseen biojätteeseen aina, kun se on mahdollista. Pientaloille suositellaan ruokajätteen kompostointia, mikä vähentää syntyvän sekajätteen määrää kaikkein eniten. Sekajätteen määrän vähentyessä voi sekajäteastian tyhjennysväliä pidentää 16 viikkoon asti.

Jaa tämä:
Kategoria: Paikallisuutiset