Heinolalainen Jyränkölän Setlementti on avannut vuoden vaihteessa uuden palveluasumisen yksikön Lahden keskustassa. Taustalla on Jyränkölän strateginen pyrkimys olla aidosti maakunnallinen toimija Päijät-Hämeessä sekä tiivis sote-yhteistyö maakuntatasolla. 

– Perinteisesti setlementit toimivat paikallisesti omilla paikkakunnillaan, mutta me näemme paikallisuuden koskettavan meidän tapauksessamme päätoiminta-alueemme Heinolan ohella koko Päijät-Hämeen maakuntaa, Jyränkölän hoivapalvelujohtaja Sirkku Taskinen kertoo. 

Lahdessa toimii Harjulan setlementti, mutta se ei tarjoa vastaavanlaista palvelua. 

– Halusimme tuoda setlementtiarvojen mukaista hoivaa myös Lahteen, Taskinen taustoittaa. 

Uusi Lehmuskoti sijaitsee palvelutalo Puntarissa, jonka omistaa Lahden vanhusten asuntosäätiö. Edellisen palveluntuottajan lopetettua toimintansa Puntarissa, Jyränkölälle avautui mahdollisuus avata yhteensä 30-paikkainen yksikkö Lahden Sammonkadulle. Päätöstä helpotti olemassa olevat ja valmiit puitteet.

– Tiloissa tehtiin pientä remonttia meidän toiveidemme mukaisesti, mutta kaikki perusasiat olivat jo kunnossa. Talossa on ravintola, asiakasohjaaja ja muita palveluntuottajia, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Pystymme siis Lahdessakin tarjoamaan Heinolan palvelutalojemme mukaista asiakaslähtöistä ja turvallista asumista, Sirkku Taskinen kertoo. 

Toiminta käynnistynyt vähitellen

Lehmuskodin 30:sta paikasta 13 on palveluasumisen paikkoja ja 17 tehostetun palveluasumisen paikkoja. 

– Palveluasumisen paikat ovat lähes täynnä, mutta tehostetussa on vielä joitakin paikkoja jäljellä. Kiinnostus on kuitenkin ollut suurta, kertoo Lehmuskodin vastaava hoitaja Minna Kokko.

Arki uudessa yksikössä on lähtenyt käyntiin mallikkaasti.

– Oma etunsa on ollut sillä, että toiminta on käynnistynyt niin sanotusti tyhjästä. Henkilökunnalla on ollut mahdollisuus tutustua pikkuhiljaa muuttaneisiin asukkaisiin ja miettiä rutiineja ja käytäntöjä yhdessä heidän kanssaan, Kokko kertoo. 

Asiakaslähtöisyys näkyy muun muassa siinä, että kahvi- ja lepoajat on sovittu yhdessä asukkaiden kanssa. 

Työntekijöitä uudessa yksikössä on kaiken kaikkiaan 12, joista suurin osa on lähihoitajia. Kasvaneiden hoitajamitoitusten ja julkisuudessakin paljon esillä olleen hoitajapulan olettaisi näkyneen haasteina rekrytoinnissa. Lehmuskotiin on kuitenkin riittänyt hakijoita. 

– Toiminnan aloituksen kannalta olimme onnekkaita, sillä saimme käynnistykseen henkilöstöä, jolla on kokemusta hoivapalveluyksiköiden avaamisesta, Kokko iloitsee. 

Muutama hoitaja siirtyi Lehmuskotiin Jyränkölän Heinolan palvelutaloista.

– Tästäkin oli apua käynnistysvaiheessa sekä siitä, että monilla Lehmuskodin hoitajista oli kokemusta RAI-arviointijärjestelmän käytöstä, Sirkku Taskinen kertoo. 

RAI-arviointijärjestelmän avulla selvitetään asukkaiden toimintakyky ja palvelutarpeet laaja-alaisesti, yhdenmukaisesti ja monipuolisesti. Järjestelmä on standardisoitu ja ohjaa asiakkaan yksilöllisen arjen toteutumista.

Kilpailua riittää

Suurempana kaupunkina Lahdessa riittää kilpailua hoivapalvelua tarjoavien toimijoiden välillä. Vaikka kilpailua on enemmän, koetaan Jyränkölässä asiakkaita riittävän.

– Vaikka kilpailua on enemmän, uskomme että pieni kolmannen sektorin toimija toimii hyvänä vastavoimana isommille kansallisille toimijoille, Taskinen kertoo ja jatkaa: Paikallisena ja yhteiskunnallisena yrityksenä käytämme tuottomme muun muassa toimintamme kehittämiseen. Uskon, että se on yksi merkittävimmistä kilpailuvalteistamme asiakaslähtöisyyden ja laadukkaan hoivan lisäksi. 

Jyränkölän Setlementti toimii myös Heinolan Uutisten kustantajana.

FAKTA

Jyränkölän hoivapalveluissa työskentelee kaikkiaan reilut sata henkilöä.

Jyränkölän palvelutaloissa asuu yhteensä reilut 300 asukasta.
Asukkaista 100 on tehostetun palvelu-asumisen piirissä ja loput erilaisissa palveluasumisen muodoissa palvelu-setelillä tai itse maksaen. 

Jyränkölän ensimmäinen nykyisen kaltainen palvelutalo on perustettu vuonna 1994, mutta vanhusten asumispalveluja Jyränkölässä on ollut jo 1960-luvulta lähtien.

Jussi Varjo, HU

Jaa tämä:
Kategoria: Paikallisuutiset