Ei ole helppoa ikääntyä tässä nykyisessä nopeasti digitalisoituneessa maailmassa. Monet sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kadonneet sähköiseen viidakkoon, josta niitä on vaikea nuoremmankaan löytää, saati jo elämää enemmän nähneen. Jos jotenkin onnistut ohittamaan sähköisen asioinnin ja pääset keskustelemaan ongelmastasi, ohjataan sinut ottamaan ensin yhteyttä tähän paikaan, josta sinut ohjataan toiseen ja sitten kolmanteen paikkaan. Vähemmästäkin turhautuu ja heittää koko asian sikseen, vaikka todellinen avun tarve olisikin. Polku syrjäytymiseen ja palveluiden ulkopuolelle jäämiseen on avattu!

Lisäksi palveluita vaivaa sirpaleisuus. Enää sinua ei ota vastaan se tuttu asioistasi tietävä lääkäri, hoitaja tai työntekijä, vaan joka kerralla tapaat uuden ihmisen, jolle sinun pitäisi osata kuvata ongelmiasi ja tarpeitasi aina uudelleen ja uudelleen. Historiasi löytyy hajanaisina kirjauksina, jos löytyy. Olemme törmänneet heihinkin, joista ei ole mitään merkintää missään järjestelmässä useankaan vuoden takaa.

Ikääntyminen aiheuttaa myös yksinäisyyttä. Ystävät harvenevat, mahdolliset perheenjäsenet, omaiset ja läheiset elävät omia elämiään siellä jossain. Yksinäisyys hiipii elämään huomaamattomasti vuosien vieriessä eteenpäin ja siihen havahdutaan usein liian myöhään, jolloin sitä on vaikeaa lähteä itsekseen korjaamaan. Ihminen on tässä vaiheessa saattanut jo sulkeutua tiiviisti oman kotinsa seinien sisälle löytämättä enää itse ulospääsyä. Yksinäisyyttä hävetään ja siitä ei haluta puhua kenellekään tuomitsemisen pelossa. Yksinäisyys, pettymykset ja väliin putoaminen tai syrjäytyminen saattavat alkaa oireilla mielenterveys- ja päihdeongelmien lailla. Pulmaksi nousee, että ihminen näiden oireiden syistä helposti tuomitaan hankalaksi asiakkaaksi. Ajan puutteen vuoksi ongelman perimmäinen syy tai palveluntarve jää selvittämättä, koska ei ole aikaa kuunnella ja kohdata ihmistä arvokkuudella, jonka jokainen meistä ansaitsee.

Vanhustyön hoivaköyhyys ja palvelukatveet ovat meille etsivässä vanhustyössä arkipäivää. Miten on mahdollista, että meillä niin moni ikääntynyt syrjäytyy? Miten voi olla niin, että jostakin henkilöstä kukaan ei tiedä mitään, kunnes hänet löydetään menehtyneenä hajun perusteella? Hauraat ja haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset tarvitsevat kipeimmin yhteiskunnan tukea sekä apua ja he ovat ryhmä, joka on vaikein tavoittaa ja löytää.

Miksi näille asioille ei tehdä mitään? Kaikki tietävät ja puhuvat, mutta kuka toimii? Voidaan nostaa asioita esiin ja usein saammekin lukea, kuinka vanhukset ovat heitteillä, kaatuneina, ilman ruokaa ja puhtautta. Toimintakyvyttöminä huolehtimaan itse itsestään. Miksi nämä asiat eivät herätä meitä? Eikö ikääntyvällä ihmisellä ole arvoa, ihmisarvoa yhteiskunnassamme? Meitä puistattaa puhe tuottavuudesta, menoeristä ja kustannustaakasta, kun kuulemme niitä keskusteluissa ikäihmisistä ja vanhustyöstä.

Eettisesti kestävä vanhustyö edellyttää resursseja, aikaa kohdata ihminen ihmisenä yksilöllisine tarpeineen ja toiveineen. Korostamme työntekijän asenteita vuorovaikutustilanteissa ikäihmisten kanssa. Ihminen ei menetä ihmisarvoaan tarvitessaan apua muilta tai kun hän ei kykene huolehtimaan itse itsestään.

Järjestöjä todella tarvitaan tulevaisuudessa vahvistamaan vanhustyön palveluverkostoa. Järjestölähtöisen työn vahvuutena etsivässä vanhustyössä on esimerkiksi matala kynnys palveluihin. Toimimme virallisen ja epävirallisen asiakastyön välimaastossa, joka rakentaa ja vahvistaa luottamuksellista suhdetta asiakastyössä. Se myös turvaa ikääntyneen ihmisen kohtaamisen haastavissa elämäntilanteissa silloinkin, kun hänestä on tehty huoli-ilmoitus eikä hän päästä viranomaista kotiinsa. Järjestölähtöinen työ ratkoo yhteiskunnallisia ongelmia, kohtaa ihmisen inhimillisesti sekä kiireettömästi elämän taitekohdissa ja vaikeissa elämäntilanteissa. Ihmisarvoinen elämä sekä inhimillinen ja arvostava kohtaaminen kuuluvat kaikille.

Hyvinvoivan yhteiskunnan tunnistaa siitä, kuinka se huolehtii vanhuksistaan!

Katja Kärki, hankekoordinaattori
Johanna Kautonen-Abass, hankeohjaaja
Minä elän! Etsivän vanhustyön -hanke
Jyränkölän Setlementti

Jyränkölän Setlementti kustantaa Heinolan Uutisia. 

Jaa tämä: