Kämmen-hävikkiruokajakelu on toiminut useamman vuoden ajan Maaherrankadulla.

Kämmen -hävikkiruoka-apu siirtyy seurakunnan tiloihin 8.5.2024 alkaen. Ruoka-apu jaetaan Heinolan kirkossa, Siltakatu 18, keskiviikkoisin klo 9-10.30.

-Yhteistyön myötä turvataan Kämmen -toiminnan jatko myös tulevaisuudessa ja saadaan vahvemmat resurssit yhdessä toteuttaa ja kehittää toimintaa, kertoo Jyränkölän Setlementin vapaaehtoistyönjohtaja Teija Naakka.

Vapaaehtoistyöntekijät huolehtivat edelleen ruokajakelun käytännön toteuttamisesta ja vapaaehtoistyöntekijöiden koordinoinnista ja ohjaamisesta vastaa Jyränkölän Setlementti.

Paikalliset ruoka-apua jakavat toimijat ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä. Ruoka-apua ja yhteisöllisiä ruokailuja järjestää tällä hetkellä neljä toimijaa Heinolassa: Via Dia, Helluntaiseurakunta, evankelisluterilainen seurakunta ja Jyränkölän Setlementti. Lisäksi Heinolan kaupunki on Osallistuvan budjetoinnin (OSBU) avulla ja muiden toimijoiden yhteistyöllä toteuttanut kesäkuussa Puistoruokailun, joka toteutuu myös tulevana kesänä.

Naakka korostaa, että Kämmen hävikkiruoka-avun kehittämisen taustalla on tiivis ja pitkäaikainen yhteistyö ruoka-aputyössä Heinolan kaupungin, seurakunnan ja Jyränkölän Setlementin kesken. Kaikki toimijat myös rahoittavat Kämmen ruoka-aputyötä. Lisäksi toiminnalla on yksityisiä tukijoita.

Kämmen hävikkiruoka-avulle on myönnetty tälle vuodelle valtionapua, joka kattaa toiminnasta aiheutuvia kuluja. Avustuksen tavoitteena on vahvistaa ruoka-aputoiminnan yhteyttä ja kiinnittymistä alueella tapahtuvaan, osallisuutta edistävään ja eriarvoisuutta, köyhyyttä, syrjäytymistä ja syrjintää vähentävään hyvinvointityöhön. Valtiovarainvaliokunta on pitänyt välttämättömänä, että ruoka-aputoimintaa koordinoidaan niin, että palvelujen järjestämisvastuut selkeytyvät ja palvelujen jatkuvuus, kehittäminen sekä rahoitus turvataan yhteistyössä kuntien, hyvinvointialueiden, järjestöjen ja muiden toimijoiden kesken.

Jyränkölän Setlementti kustantaa Heinolan Uutisia.

Jaa tämä: