Kämmenessä jaetaan mm. lahjoituksena saatua leipää.

Hävikkiruoka-jakelussa käy viikoittain vajaat 200 heinolalaista.

Mirjam Iiskolan vuonna 1992 käynnistämä Kämmen-elintarvikejakelu on ollut osa Jyränkölän Setlementin vapaaehtoistoimintoja vuodesta 2007 saakka. Lahjoitusten ja vapaaehtoistyön turvin pyörivä toiminta auttaa vähävaraisia heinolalaisia jakamalla pääasiassa kauppojen hävikistä koostuvia elintarvikkeita kerran viikossa. Kämmenen jakama ruoka-apu on tarkoitettu viime sijaiseksi keinoksi eli kun apua ei ole muualta saatavilla. Suurimpia lahjoittajia ovat Kolli-säätiö, Heinolan kaupunki, Heinolan seurakunta sekä alueen kaupat. Vaikka toiminnalla on paljon tukijoita, nielee toiminnan pyörittäminen runsaasti resursseja. Etenkin nyt, kun Kämmenen ruokajonon viikoittaiset kävijämäärät pyörivät vajaassa 200:ssa.

-Toiminnan organisointi nielee tällä hetkellä eniten resursseja, Jyränkölän vapaaehtoistyön johtaja Teija Naakka kertoo.

Tällä hän viittaa mm. raskasta vapaaehtoistyötä tekevien virkistäytymiseen sekä toiminnasta aiheutuviin muihin kustannuksiin, kuten hävikkiruoan haussa käytettävän auton ylläpito- ja käyttökustannuksiin sekä etenkin korona-aikana korostuneiden suojatarvikkeiden hankintoihin.

-Vapaaehtoisten jaksamisesta on ehdottomasti pidettävä huolta, Naakka korostaa.

Toiminnan tulevaisuus avoinna

Suurimmat haasteet Kämmenen toiminnalle ovat epätietoisuus tilojen suhteen sekä sitoutuneiden vapaaehtoistyöntekijöiden saatavuus. Kämmen toimii Maaherrankadulla, entisen kylpylä- ja kirjastorakennuksen vieressä. Koko alue rakennuksineen on myyty huutokaupalla, eikä toiminnan tarvitsemien tilojen jatkosta ole tällä hetkellä mitään tietoa.

-Mitään tietoa korvaavista tiloista ei ole. Kämmenen ruoka-apua tarvitsevien kannalta tilan sijainnilla on tietyt vaatimukset. Tilojen täytyy olla esteettömät, riittävän tilavat ja asiakkaiden saavutettavissa, Teija Naakka korostaa.

Vastoin monia odotuksia, jaettavasta ruoasta ei niinkään ole pulaa.

-Hävikkiruokaa saadaan tällä hetkellä noin 15 vakiopaikasta, sekä lisäksi satunnaisilta ja kiertäviltä toimijoilta, Naakka kertoo.

Sen sijaan sitoutuneesta, ja ajoittain raskastakin työtä tekevästä vapaaehtoisporukasta Teija Naakka kantaa huolta.

-Työ pitää sisällään monenlaista kantamista, lajittelua, pakkaustyötä ja puhtaanapitoa. Se on tiivistä yhteistyötä ja ryhmässä toimimista, joka vaatii järjestelmällisyyttä ja sitoutuneisuutta.

Kämmenessä työskentelee 23 vapaaehtoista, jotka tekevät työtä vuoroviikoin.

-Koronan vuoksi jaoimme porukan kahtia, jotta mahdollisissa altistumistapauksissa toiminta olisi turvattu, Naakka tarkentaa.

Jotakin toiminnan kokoluokasta kertoo se, että Kämmenen tiloissa on yli 20 kylmälaitetta ruoan säilytystä varten. Teija Naakan mukaan toiminnan volyymia ei kuitenkaan ole mahdollista kasvattaa. Hän korostaakin yhteistyön merkitystä eri toimijoiden kanssa.

-Muita ruoka-apua antavia toimijoita Heinolassa ovat Heinolan seurakunta, vapaa seurakunta sekä helluntaiseurakunta, Naakka luettelee.

-Lisäksi teemme yhteistyötä Avoin ovi ry:n kanssa, josta saamme ruokalahjoituksia säännöllisesti.

Jyränkölä ja Kämmen kuuluvat myös valtakunnalliseen ruoka-aputoimijoiden verkostoon, jossa on mukana yli 40 toimijaa.

-Meillä on taloudellisena ja toiminnallisena tukena vahvasti Heinolan kaupunki ja Heinolan seurakunta. Tällaiset yhteistyösuhteet turvaavat toimintaa myös tulevaisuudessa, Naakka kiittelee.

Heinolan Uutiset haluaa olla mukana tuottamassa hyvää joulumieltä vähävaraisille heinolalaisille. Joulukuun lehden (ilm. 16.12.) joulutervehdyksistä saadut ilmoitustuotot ohjataan kokonaisuudessaan Kämmen-työn hyväksi. Mikäli sinäkin haluat antaa osasi ja olla tukemassa tärkeää työtä, voit tehdä lahjoituksen Kämmen-toiminnan tilille: Jyränkölän Setlementti ry, FI80 4212 0010 2011 56. Rahankeräyslupa RA/2020/998, lupa voimassa toistaiseksi 1.9.2020 alkaen.

Jyränkölän Setlementti kustantaa Heinolan Uutisia.

Teksti: Jussi Varjo HU
Kuva: Jyränkölän kuva-arkisto

Jaa tämä:
Kategoria: Paikallisuutiset