Olemme eläneet viime vuosina suurten muutosten aikaa. Maailmaa on ravisteltu kerta toisensa jälkeen. Ilmastonmuutos, pandemia, sota ja energiakriisi ovat saaneet koko ihmiskunnan polvilleen. On jouduttu sopeuttamaan, rajoittamaan, säästämään ja selviytymään. Moni meille itsestäänselvänä kuuluva asia joutuukin suurennuslasin alle. Mikä enää on itsestään selvää?

Kansalaisopistoväki on kautta aikojen ollut ketterästi valmis kantamaan korttaan kekoon silloin, kun maailma ympärillä kuohuu ja tarvitaan vastuunkantajia. Ympäri Suomen kansalaisopistoissa on luotu ratkaisuja mm. alhaisten perus- ja digitaidot omaavien auttamiseksi ja ylipäänsä erityistä tukea tarvitsevien opiskelumahdollisuuksien parantamiseksi. Pakolaisten ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi on lyhyellä varoitusajallakin luotu kunkin alueen tarpeet huomioivia ratkaisuja. Kansalaisopistoissa kannetaan vastuuta koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisesta aidosti ja asiakaslähtöisesti. Toimintaa kehitetään jatkuvasti, jotta mahdollisimman monenlaiset ihmiset saisivat mahdollisuuden kehittää itseään ja ylläpitää hyvinvointiaan.

Kansalaisopistojen rahoitus on suoritepohjainen: tarjonnan on oltava niin kiinnostavaa ja ajankohtaista, että asiakkaat rynnivät kursseille ja myönnetty tuntimäärä saadaan järkevästi täyteen. Tämä opistoissa osataan – suosituimmille kursseille tulijoita on jonoksi asti. Trendejä ja asiakkaiden tarpeita osataan tunnistaa – tarjonta on kiinnostava ja alati uudistuva.

Sitra julkaisi uudet megatrendit tammikuussa 2023 – aikana, jolloin koko maailma on jonkin aikaa keikkunut suurten yllätysten hyökyaalloissa. Megatrendeillä kuvataan hitaasti muuttuvia ja pitkäkestoisia megailmiöitä. Keskeisimpänä asiana vahvistuu tietoisuus luonnon kestokyvyn murenemisesta, mikä vaikuttaa laajasti moniin muihin ilmiöihin. Ilmastotutkija Alex Steffen on kiteyttänyt nykytilanteen sanomalla, että ihmiskunta ei ole valmis siihen, mitä on jo tapahtunut. Omaan napaan tuijottaminen ja ylikulutus johtavat uusiin kriiseihin ja rapauttavat luottamusta. On kiire tarttua ihmiskunnan hyvinvoinnin haasteisiin sekä liputtaa luonnon, osallisuuden, tasa-arvon ja demokratian puolesta entistä voimakkaammin.

Meillä Heinolan kansalaisopistossa käytiin läpi reilu 1,5 vuotta kestänyt Okka-säätiön kestävän kehityksen sertifiointiprosessi. Tällä matkalla opistomme väki alkoi ymmärtää, että vastuullisuus on erittäin laaja ja monisyinen kokonaisuus. Työpaikalla se ulottuu jokaisen työntekijän arkeen, valintoihin, päätöksentekoon ja tulevaisuusajatteluun. On tärkeää kohdata, keskustella, osallistua ja osallistaa, jotta käsitys suunnasta on kaikille yhteinen.

Megatrendien ja nykytiedon valossa tulevaisuus näyttää olevan täynnä uhkakuvia. Ne ovat herättäneet ihmiset huomaaman, mikä lopulta on tärkeää, ja mitä emme halua menettää. Juuri nyt tarvitaan vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia ja uskoa siihen, että muutos on mahdollinen. Muutos ei tapahdu sormia napsauttamalla, vaan se tehdään yhdessä arjen valinnoilla. Samalla, kun me kansalaisopistoissa huolehdimme kuntalaisen ja hyvinvoinnin ja osaamisen tarpeista, olemme myös vaikuttamassa siihen, mihin suuntaan maailma ympärillämme muuttuu. Ei riitä, että toimintaa kehitetään vain yksilön hyvinvointi ja oikeudet tai taloudelliset intressit edellä. Voisimmeko alkaa tavoitella yksilön hyvinvoinnin lisäksi yhä useammin yhteisöjen ja ympäristön hyvinvointia? Ja miten sitoutamme oman väkemme sekä yhteisön ympärillämme muutoksentekijöiksi?

Koulutuksella ja sivistyksellä on merkittävä rooli tulevaisuuden rakentajina. Ilman tietoja, taitoja ja yhteyttä muihin emme pysty hahmottamaan ympärillämme tapahtuvia muutoksia ja valitsemaan eettisesti ja ekologisesti kestäviä ratkaisuja. Yhteiskunnan ja työelämän muutokset edellyttävät jatkuvaa uuden oppimista ja osaamisten tunnistamista. Hyvinvointikäsityksen avartuessa korostuvat elämän laatuun liittyvät seikat, kuten sosiaaliset suhteet, merkitykselliset kokemukset ja kestävät elämäntavat. Nämä ovat kansalaisopistojen toiminnan ydintä, jotka kantavat yli vaikeidenkin aikojen.

Sirkka Suomi
rehtori
Heinolan kansalaisopisto

Heinolan kansalaisopiston ylläpitäjä Jyränkölän Setlementti julkaisee Heinolan Uutisia. 

Jaa tämä:
Kategoria: Kolumnit