Heinolan kansalaisopistolle on myönnetty opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiön (OKKA-säätiö) kestävän kehityksen sertifikaatti. Tämän vuoden aikana vastuullisuustyö laajenee soveltuvin osin koko Jyränkölän Setlementin toimintaan.

OKKA-säätiön ylläpitämä sertifiointijärjestelmä tarjoaa arviointityökaluja, materiaaleja ja neuvontaa sekä koulutusta oppilaitosten kestävän kehityksen tueksi. Järjestelmä mahdollistaa myös ulkoisen arvioinnin ja sertifikaatin hakemisen. Järjestelmän tarjoamia työkaluja ovat hyödyntäneet sadat oppilaitokset peruskouluista lukioihin ja ammatillisista oppilaitoksista vapaan sivistystyön oppilaitoksiin.

Jyränkölän Setlementin ylläpitämässä Heinolan kansalaisopistossa työ kestävän kehityksen sertifikaatin saamiseksi aloitettiin jo 1,5 vuotta ennen sertifikaatin myöntämistä, kertoo opiston rehtori Sirkka Suomi.

-Kestävän kehityksen eteen on talossamme tehty valtavasti asioita, Sirkka Suomi tähdentää.

Näistä näkyvimpinä Suomi nostaa esille muun muassa jätteiden lajittelun ja ekoteesit.

-Tiloihimme on hankittu asianmukaiset kierrätysastiat, ja koko henkilöstöä sekä asiakkaita on ohjeistettu lajittelemaan jätteet oikein.

Yhdessä opiston henkilökunnan kanssa laaditut ekoteesit näkyvät konkreettisesti Jyränkölän tiloissa ja viestinnässä.

-Olemme tuoneet teesejä esille esimerkiksi lyhyiden videoiden avulla, Suomi kertoo. YouTube-videopalvelussa ja sosiaalisessa mediassa julkaistuilla videoilla kansalaisopiston henkilökunta tuo ekoteesejä käytännönläheisellä tavalla esille. Vastuullisuudesta on myös luennoitu yhteistyössä Heinolan kaupungin kanssa järjestetyssä luentosarjassa, jonka yhtenä luennoitsijana toimi erityisesti kestävän hyvinvoinnin asiantuntijana tunnettu Itä-Suomen yliopiston professori Arto O. Salonen. Salonen on myös Suomen kestävän kehityksen asiantuntipaneelin jäsen.

Sirkka Suomi kertoo, että kestävä kehitys ja sen eteen tehtävä työ vaativat aikaa ja sitoutumista.

-Työ vaatii sitoutumista monella eri tasolla, sekä asiakkaiden että henkilöstön osallistamista talkoisiin. Hektinen arki ja huoli maailman murheista voi viedä fokusta tästä, mutta tässä vaaditaankin sinnikkyyttä ja kärsivällisyyttä.

Kevään aikana kansalaisopisto tekee vastuullisuuteen painottuvan kyselyn kumppaneilleen ja järjestää muun muassa kierrätysviikko -tapahtuman.

Koko Jyränkölä mukaan

Kestävä kehitys on paljon muutakin kuin jätteiden lajittelua. Lajittelu on kuitenkin helppo ja yksinkertainen tapa toimia ympäristön kannalta kestävämmin ja vastuullisemmin omassa arjessa. Kuva: Jussi Varjo

Kansalaisopiston puolella alkanut vastuullisuustyö laajenee vuoden 2023 aikana käsittämään koko Jyränkölän toiminnan. Vapaaehtoistoiminnan puolella tämä tarkoittaa ensi alkuun vastuullisuusluentoja Jyränkölän vapaaehtoistyöntekijöille ja luontoteemojen käsittelyä erilaisissa ryhmätoiminnoissa. Hoivapalveluissa henkilöstöä koulutetaan kestävän kehityksen ympärille rakennetuissa kehittämispäivissä.

-Konkretia ja henkilöstön sitouttaminen ovat tärkeitä asioita koko prosessin onnistumisen kannalta, Jyränkölän hoivapalvelujohtaja Sirkku Taskinen sanoo.

-Meidän on tärkeää näyttää myös asiakkaiden suuntaan, että me todella panostamme vastuullisuustyöhön. Se voi tarkoittaa esimerkiksi kasvispainotteisempaa tarjontaa HeiMo-kahvilassa ja erilaisia tempauksia, Suomi lisää.

-Tärkeää on myös miettiä jatkumoa eli sitä, että kehitystyö ei nyt jämähdä tähän, Sirkka Suomi korostaa.

Jyränkölän ekoteeseihin voi tutustua videoiden muodossa YouTubessa: youtube.com/@jyrankola6746

Jyränkölän Setlementti kustantaa Heinolan Uutisia.  

Teksti: Jussi Varjo HU
Artikkelikuva: Jyränkölän Mediapaja

Jaa tämä: