Siinä ei ole mitään uutta, että Suomi ikääntyy ja se näkyy vahvasti pienissä ja keskisuurissa kunnissa ja kaupungeissa. Myös Heinolassa eläkeläisten lukumäärä on monissa kaupunginosissa kivunnut joko suuremmaksi tai lähes yhtä suureksi kuin työllisten lukumäärä.

Heinolan keskustassa oli Tilastokeskuksen Paavo-tietokannan mukaan asukkaita vuonna 2020 3 006, joista eläkeläisten osuus oli 47 ja työllisten 31 prosenttia. Keskustan kanssa yhtä kovaan eläkeläisten prosenttiosuuteen ylsi kaupunginosista vain Paaso-Syrjäkosken kaupunginosa, joka erottuu muista kaupunginosista myös kaikkein suurimalla miesten ja naisten välisellä erolla. Miesten osuus Paaso-Syrjäkoskella kipusi 61 prosenttiin ja naisia oli vain 39 prosenttia.

Muista kaupunginosista ovat Myllyoja ja Lusi ukkoontuneet eniten. Myllyojalla miesten osuus oli 53 ja naisten 47 prosenttia ja Lusissa vastaavat luvut olivat 52 ja 48 prosenttia. Muissa kaupunginosissa oli joko yhtä paljon tai ero oli hyvin pieni.

Poikkeuksiakin löytyy muissakin kuin eläkeläisten ja työllisten vertailussa.

Vierumäki erottuu muista

Postinumero-osoitteissa 19110 ja 19120 eli Vierumäen taajamassa ja Suomen Urheiluopiston alueella asui vuonna 2020 758 ihmistä ja työpaikkoja kylältä löytyi Urheiluopiston yt-neuvottelujen jälkeen ja Resortin hotellin kiinniolosta huolimatta 828 kappaletta eli 70 enemmän kuin asukkaita.

Urheiluopiston alueen lisäerikoisuutena oli vain yhden (1) prosentin työttömyysaste, mikä luonnollisestikin selittyy sillä, että iso osa irtisanotuista työntekijöistä asui Lahdessa, Heinolan muissa kaupunginosissa tai muissa lähialueen kunnissa.

Kolmas postinumeroalueen 19120 erikoisuus oli eläkeläisten valtakunnan keskiarvoakin selkeästi pienempi osuus eli 16 prosenttia ja vastaavasti 55 prosentin työllisten osuus. Valtakunnan vastaavat luvut olivat 26 ja 43 prosenttia.

Tilastokeskuksen Paavo-tietokannan valtakunnallisessa silmäilyssä voi todeta myös sen, että ikäluokassa 0–14-vuotiaat kunnostautuvat näyttävimmin etenkin Pohjois-Pohjanmaan vanhoillislestadiolaiset kunnat. Suomen väestöstä (5.533.793) vuonna 2020 16 prosenttia oli 0–14-vuotiaita.

Heinolassa keskivertoluvun tasolle tai lähelle sitä yllettiin Lusissa, Myllyojalla, Heinola kk:ssa, Jyrängössä ja Vierumäen taajamassa.

Sen sijaan Urheiluopiston alueella, Paaso-Syrjäkoskella ja Heinolan keskustassa prosenttiosuus jäi kuuteen ja prosenttiyksikön paremman luvun sai Syrjäkoski, joka erottui muista kaupunginosista myös työpaikkojen osalta. Niitä oli vain yksi.

Jalostuksessa erottuu muista kaupunginosista selkeästi Vierumäen taajama. Versowoodin vauhdittamana prosenttiluku nousi muhkeasti 83:een. Urheiluopiston alue loisti puolestaan palvelujen ykköspaikalla 87 prosentin osuudella.

Teksti: Jari Niemi HU

Jaa tämä:
Kategoria: Paikallisuutiset