Kaikkiaan tekniikan toimiala käyttää rahaa tänä vuonna 26,4 miljoonaa euroa.

Ensi syksynä pääurakan osalta valmistuva Kailas-talo pitää Heinolan kaupungin kuluvan vuoden investointitahdin edelleen korkealla tasolla kaupungin kokoon nähden. Tilojen käyttöönoton arvioidaan edelleen alkuperäisen tavoitteen mukaisesti ajoittuvan vuoden 2023 talviloman jälkeen.

Kailas-talon rakentaminen nielee 10,89 miljoonaa euroa, kun koko tekniikan toimialan investointivaraus on yhteensä 26,4 miljoonaa euroa.

Toiseksi suurin hanke on Ala-Musterin vedenottamon saneeraushanke, johon on budjetoitu 2,5 miljoonaa euroa. Siltakadun kävelyn ja pyöräilyn edistävään rakennushankkeeseen on varattu 1,9 miljoonaa euroa. Lopullinen tarve varmistuu tarjouskilpailutuksen jälkeen.

Kuntatekniikan investoinnit ovat kaikkinensa tänä vuonna 10,365 ja tilakeskuksen 16,087 miljoonaa euroa. Lisäksi siivouspalveluiden investointeihin on varattu 12.000 euroa.

Ensi vuonna merkittävin investointikohde on uusi Kirkonkylän koulu- ja päiväkotirakennus, jonka alustava kustannusarvio on 8,3 miljoonaa euroa. Jos kaupunginvaltuusto hyväksyy hankkeen suunnitelmat 21. maaliskuuta, rakentaminen on mahdollista aloittaa vuoden 2023 keväällä. Näin kustannukset jakautuisivat vuosille 2023-2024.

Merkittävä tason pudotus

Kuluva vuosi on viimeinen mittavien investointien vuosi Heinolan kaupungilla. Kokonaisuutta kuvastaa kaupungin teknisen johtajan Harri Kuivalaisen mukaan hyvin se, että tekniikan investointien kokonaismäärän arvioidaan laskevan vuonna 2023 tasoluokkaan 14 miljoonaa euroa ja vuonna 2024 luokkaan 1 miljoona euroa.

-Muita viime vuosien koulurakennusten kokoluokan rakennushankkeita ei ole enää lähivuosille näköpiirissä. Parin vuoden kuluessa siirryttäneen investoinneissa selvästi alemmalle tasolle, ja investointien luonne keskittyy nykyistä enemmän korjaustoimiin kohdistuvaksi, toteaa Kuivalainen.

Esimerkiksi vesihuoltoverkoston saneeraaminen on luonteeltaan jatkuva tehtävä. Koko maassamme vesihuollon korjausvelka on mittava, kun verkostot ikääntyvät saneerausikään. Samoin esimerkiksi katuverkoston routavauriokorjaukset, asfaltoinnin uusinta, pumppaamoiden uusinta ja leikkikenttien uudistaminen ovat luonteeltaan jatkuvia ja jokavuotisia korjausinvestointeja.

Seminaari seurannassa

Tekninen toimiala on Harri Kuivalaisen mukaan aktiivisesti mukana kaupunkiorganisaation työssä, jolla edistetään Seminaarin alueen säilymistä ja aktivoimista uuteen käyttöön.

Tekniikka on vastannut vuodesta 2020 alkaen toimista, joilla tuetaan alueen rakennusperinnön säilymistä siihen saakka, kunnes niille saadaan uusi omistaja ja käyttäjät.

Kohde on liitetty kaupungin ostamaan vartiointipalveluun. Tällä pyritään vähentämään asiatonta oleskelua ja ilkivaltaa. Ulko-ovia ja ikkunoita on ”vaneroitu” eli suljettu ehkäisemään asiatonta oleskelua, rakennuksista on siivottu pois roskaa sekä tarpeetonta ja kulttuurihistoriallisesti ei-merkityksellistä irtaimistoa.

Alueen sähköliittymä on avattu sopimuksellisesti, jotta tarvittaessa alueelle saadaan mm. valaistusta tai työmaasähköä. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole vielä fyysisesti kytketty sähkökeskuksia käyttöön.

– Näihin tukitoimiin on haettu ja saatu valtionavustusta Hämeen ELY-keskukselta, sanoo Kuivalainen.

Alueen kiinteistökaupan edistäminen ja tulevien toimintojen suunnittelu (mm. kaavamuutokset) kuuluvat pääasiassa elinvoimatoimialalle. Näitten valmisteluun ja viranomaisyhteistyöhön (ELY ja maakuntamuseo) tekniikkakin osaltaan osallistuu.

Teksti ja kuva: Jari Niemi HU

Jaa tämä:
Kategoria: Paikallisuutiset