Heinolan seurakunta haluaa purkaa kiinteistöjä ja hakee kaavamuutoksella mahdollisuutta toteuttaa asuntorakentamista keskeiseen kortteliin.

Heinolan seurakunta on tehnyt päätöksen purkaa nykyinen seurakuntatalo ja pikku pappila. Seurakunta pohtii nyt, kuinka keskeisellä paikalla olevat tontit saataisiin hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti ja kuinka jäljelle jäävien kiinteistöjen lämmitys toteutetaan.

Seurakunta on hakenut kortteliin kaavamuutosta, joka mahdollistaisi myös asuntorakentamisen. Todennäköinen korttelin uusi lämmitysjärjestelmä on joko maalämpö taikka maalämpö ja kaukolämpö hybridinä.

– Maalämpö ei yksin välttämättä riitä kovilla pakkasilla tuottamaan tarvittavaa lämpöä kirkkoon, puntaroi Heinolan seurakunnan kirkkoherra Janne Hatakka.

Seurakunnan tavoitteena on joko vuokrata tai myydä vapautuvat seurakuntatalon ja pikku pappilan tontit, kun nykyiset rakennukset on purettu. Tällä hetkellä näyttää siltä, ettei palvelutalorakentamiselle ole lisätarvetta Heinolassa.

– Ilmeisesti näin on siinäkin tilanteessa, jossa toiminnot siirtyvät uudelle sotealueelle. Nyt tavoitteena on se, että Kirkkopuiston tuleva kaava mahdollistaisi myös asuinrakentamisen, täsmentää Hatakka.

Kaavamuutos on valmisteilla ja se tulee nähtäville keväällä 2022. Parhaimmassa tapauksessa uusi kaava ja sitä myöten purkulupa voidaan vahvistaa syksyllä 2022. Purkutöiden arvioidaan maksavan 150.000 euroa.

Ylläpito kallista

Janne Hatakka kertoo, että tyhjillään purkua odottavan seurakuntakodin ylläpito maksaa useita kymmeniä tuhansia euroja vuodessa ja yksinomaan sen takia olisi hyvä saada ripeästi purkutyö käyntiin.

Nykyisen kiinteistön peruskorjaus on Hatakan mukaan täysin pois suljettu vaihtoehto. Tämän todentaa 21.11.2019 valmistunut rakennuksen kuntoselvitys.

– Taloustoimiston tilojen noin 250.000 euroa maksaneella saneerauksella ei saatu aikaan tilannetta, jossa edes osa rakennuksesta olisi käyttökelpoinen. Kuntoselvityksen mukaan tarvittava peruskorjaus olisi hyvin laaja ja nykyisistä rakenteista voitaisiin hyödyntää vain rakennuksen betonirunko, Hatakka selvittää.

Uusi todellisen tilatarpeen mukaan mitoitettu ja nykyiseen toimintaan suunniteltu rakennus on nyt arvioitu peruskorjausta edullisemmaksi ratkaisuksi. Tältä pohjalta kirkkovaltuusto päätti vuoden 2019 lopussa hakea rakennukselle purkulupaa.

Palvelutalo jäi haaveeksi?

Seurakuntakodin paikalle kaavailtiin aluksi 60-paikkaista vanhusten palvelutaloa. Sen operaattorin tehtävästä kiinnostui Jyränkölän Setlementti, joka pystyisi helposti tuottamaan myös kiinteistöön sijoittuvien asukkaiden ateriapalvelut. Kaavailtu Valtion asuntorahaston (ARA) rahoitussuunnitelma kuivui kuitenkin kasaan, kun ARA nosti kaupungin antaman tarvearvion jälkeen käden pystyyn.

Seurakunnalle tämä vaihtoehto olisi mahdollistanut uuden seurakuntasalin rakennuttamisen palvelutalon yhteyteen.

– Tämä mahdollisuus oli esillä, kun palvelutalohanketta vielä suunniteltiin. Koska hanke ei edennyt, seurakunnassa on tehty toimitilojen suhteen uusia ratkaisuja. Uusi seurakuntasali sijaitsee nyt Lampikadun vuokratiloissa, toteaa Janne Hatakka.

Teksti: Jari Niemi HU
Kuva: Jari Kovalainen

Jaa tämä:
Kategoria: Paikallisuutiset