Kuvassa Tukirinki-hankkeen työntekijät: Jouni Kantonen, Kirsi Salminen ja Sirpa Hallman.

Yksi vuodenvaihteessa päättyneen hankkeen näkyvimmistä toimintamuodoista on ollut kesätyösetelien jako, joka tänä vuonna alkaa Tukirinki 2 -hankkeen toimesta 13.3.

Hanke- ja projektimuotoisella työllistämistoiminnalla on pitkät perinteet Jyränkölän Setlementissä. Vuodesta 1998 lähtien eri hankkeiden myötä setlementtiin on ohjautunut työkokeiluun, palkkatukityöhön, kuntouttavaan tai avotyöhön vuosien varrella kaikkiaan yli 1 200 henkilöä. Vuodesta 2017 lähtien hankkeiden päätavoitteena on ollut työllistää avoimille työmarkkinoille ja tutkintotavoitteisiin koulutuksiin. Viimeisin työllistämishankkeista, Tukirinki, päättyi vuoden vaihteessa toimittuaan kaikkiaan kolme vuotta. Hankkeen rahoittajina toimivat Hämeen TE-toimisto sekä hankkeen toiminta-alueen kunnat Heinola, Hartola ja Sysmä. Yhteiskunnallisena yrityksenä Jyränkölä osallistuu hankkeen omarahoitusosuuden kattamiseen.

Kaiken kaikkiaan Tukirinki-hanke tavoitti vuosina 2020–2022 jopa 300 henkilöä, joista noin puolet ohjautui hankkeen varsinaisiksi asiakkaiksi.

– Asiakkuuden päättäneistä noin 70 prosentille löytyi jokin jatkopolku, hankkeen projektipäällikkö Jouni Kantonen kertoo.

Jatkopolun löytäneiden asiakkaiden luku on vaikuttava, kun sitä vertaa muiden vastaavien hankkeiden tuloksiin. Jatkopolut ovat moninaisia: osa suuntaa suoraan avoimille työmarkkinoille, osa koulutukseen, työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan tai palkkatukityöhön.

Jatkopolut ovat johtaneet asiakkaita hyvin erilaisille aloille. Edustettuina ovat muun muassa hotelli- ja ravintola-ala, ravitsemusala, hoiva-ala ja terveydenhuolto, puhdistuspalvelu, laitoshuolto, teollisuus, kaupanala, liikuntapaikkojen hoito ja toimistotyö. Myös erilaisiin keikkatöihin on työllistytty vuokratyöfirman kautta.

Vaikuttavien lukujen ohella hankkeessa on keskitytty laadullisten tavoitteiden saavuttamiseen.

-Toiminnan vahvuuksia ja erityispiirteitä ovat olleet henkilökohtainen tuki sekä työn etsintään kohdistuva palvelu, Kantonen kertoo.

Kantonen tuo esille, että henkilökohtaisen tuen avulla hankkeen asiakkaat ovat löytäneet motivaatiota työllistymistä edellyttäviin toimenpiteisiin, oppineet käyttämään uusia digitaalisia palveluita ja saaneet apua myös muihin elämänhallintaan liittyviin haasteisiin.

-Hanke on myös ollut kehittämässä yhdessä paikallistoimijoiden kanssa työhön ja koulutukseen valmentavia koulutuskokonaisuuksia, Kantonen lisää.

Asiakkaat ovat ohjautuneet hankkeen toiminnan piiriin TE-toimiston ohella itse hakeutuen sekä kuntien työllisyyspalveluiden ohjaamina.

-TE-toimiston organisaatiomuutokset vaikuttivat heikentävästi asiakasohjauksien määrään etenkin hankkeen viimeisenä toimintavuotena, Kantonen harmittelee.

-Kokonaisuutena voi todeta, että asiakasohjaus oli yksi heikoimmin toimineista osista koko hankkeen ajalta. Tuloksia olisi varmasti syntynyt enemmän sekä määrällisesti että laadullisesti, jos asiakasohjaus olisi onnistunut paremmin.

Tukirinki-hankkeen tekemä työ ei suinkaan päättynyt vuoden 2022 loppuun. Hyvin pitkälti samalla konseptilla toimiva Tukirinki 2 -hanke käynnistyi vuoden vaihteessa tutun projektihenkilöstön ohjauksessa. Tavoitteena on edelleen löytää työtä tai työllistymistä helpottavia mahdollisuuksia mahdollisimman monelle toiminta-alueen työttömälle.

-Jatkamme hyväksi koettujen käytäntöjen eteenpäin viemistä ja kehitämme uutta, Kantonen tiivistää.

Tukirinki 2-hanke vastaa edeltäjiensä tapaan Heinolassa vuosittain toteuttavan kesätyöseteli-kampanjan käytännön toteutuksesta. Heinolan Lions Clubien, Heinolan kaupungin, Heinolan seurakunnan ja Heinolan työnantajayhdistyksen rahoittamassa kampanjassa jaetaan seteleitä, joilla työnantaja voi työllistää 14–17-vuotiaan heinolalaisen nuoren, joka ei ole päässyt Heinolan kaupungin tai Heinolan seurakunnan kesätyöpaikkoihin. Tuen määrä on 250 euroa nuorta kohden. Kesätyösetelien jako alkaa 13.3., ja niitä jaetaan niin kauan kuin niitä riittää. Aiempina vuosina seteleitä on jaettu noin 130 vuosittain.

-Hankkeemme on saanut kesätyöseteli-kampanjan kautta hyviä yrityskontakteja, joita voidaan hyödyntää asiakaskunnan työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja etsittäessä, projektipäällikkö Jouni Kantonen iloitsee.

Jyränkölän Setlementti kustantaa Heinolan Uutisia.

Teksti: Jussi Varjo HU

Jaa tämä: