Uusi, 7 miljoonaa euroa maksanut, kuparikeskus on ainutlaatuinen Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistänyt Heinolassa uuden tuotantolinjaston rakennustyöt. Sen kokonaisarvio nousee 25 miljoonaan euroon. Korvausinvestointeja yritys on tehnyt Heinolassa viimeisen kolmen vuoden aikana lähes viiden miljoonan euron arvosta.

Kuparikeskus on osa yhtiön monivuotista vihreää investointiohjelmaa, joka tähtää kapasiteetin kasvattamiseen, parempaan materiaalisaantoon ja puhtaampiin lopputuotteisiin eli kierrätysraaka-aineisiin. Laitos pystyy tehokkaasti erottamaan toisistaan esimerkiksi kaapeleissa olevan alumiinin ja kuparin ennen kuin alumiini jatkaa sulatukseen.

Laitoksessa käsitellään kaapelit, lauhduttimet, muuntajat sekä muut kuparipitoiset jakeet valtakunnallisesti. Tähän asti Kuusakoskella on ollut vastaavaa toimintaa vain Ruotsin Skelleftehamnissa.

-Uusi kuparikeskus on Suomessa ainutlaatuinen. Pystymme sen avulla palvelemaan asiakkaitamme paikallisemmin, mikä on paitsi ympäristölle kestävämpää myös taloudellisesti kannattavampaa – niin meille kuin asiakkaillemme, toteaa Kuusakosken toimitusjohtaja Mikko Kuusilehto.

Viikossa kuparit 500 sähköautoon

Laitos koostuu esimurskaus- ja erottelulinjoista. Esimurskauslinjalla materiaali murskataan ja erotellaan magneettierottimien ja tuuliseulan avulla. Tuuliseulalla saadaan esimerkiksi muuntajakuparista paperi pois. Osa materiaalista on jo esimurskauslinjan läpikäytyään valmista lopputuotetta.

Erottelulinjalla materiaali granuloidaan pieniksi partikkeleiksi erottelun mahdollistamiseksi. Esimerkiksi kappaleiden painon perusteella kaapeleista ja lauhduttimista saadaan eroteltua alumiini, kupari ja muovi omiksi tuotteikseen.

-Tuottamalla puhtaampia kupari-, ja alumiinijakeita mahdollistamme asiakkaillemme aiempaa korkeamman kierrätysmateriaalin käyttöasteen. Samalla hyötyy koko yhteiskunta. Kuusakosken tuotteiden aikaansaamat päästösäästöt, eli hiilikädenjälki, on yli kymmenkertainen verrattuna aiheutettuihin päästöihin eli hiilijalanjälkeen, muistuttaa Kuusilehto.

Laitoksen käsittelykapasiteetilla, joka on noin 2,5 tonnia tunnissa, esimerkiksi kuparia syntyy viikon aikana noin 40 tonnia. Tämä vastaa noin 500 sähköautossa käytettävää kuparimäärää.

Kilpailukykyä parannetaan

Puhtaampien kierrätysmetallien tarpeen ennakoidaan kasvavan jatkossa voimakkaasti.

Niinpä esimerkiksi tällä vuosikymmenellä kierrätysalumiinin tuotanto tulee ensimmäistä kertaa ylittämään primäärialumiinin tuotannon. Kierrätysalumiinin käyttö säästää peräti 95 prosenttia energiaa neitseelliseen raaka-aineeseen verrattuna.

Kuusakoski on ainoa kierrätysalumiinin valmistaja Suomessa. Vuonna 2022 yhtiö toimitti asiakkailleen kierrätysalumiinia määrän, joka vastaa 2000 matkustajalentokoneen alumiinia.

Tuotantolinjastojen merkittävällä 25 miljoonan euron suuruisella investoinnilla Kuusakosken tavoitteena on kasvattaa ei-magneettisten metallien, joihin alumiinikin kuuluu, kierrätystehokkuutta ja -kapasiteettia. Näin parannetaan merkittävällä tavalla kilpailukykyä.

Heinolan tehdas työllistää nyt 130 henkilöä ja lisäksi noin 40 henkilöä aliurakoitsijoiden palveluksessa tai vuokrahenkilöinä. Tehtaan johtajan Tuomas Mantereen mukaan viimeisen kolmen vuoden aikana on lisäksi tehty lähes 5 miljoonan euron arvosta korvausinvestointeja.

-Kaikki yhteen niputettua tämä merkitsee Heinolan yksikön toiminnan turvaamista pitkälle tulevaisuuteen, tiivistää Mantere.

Viime vuonna Kuusakoski Group toimitti asiakkailleen kierrätysraaka-aineita 943.362 tonnia. Heinolan autopaloittamo täytti viime vuonna 50 vuotta. Autoja murskataan nykyisin 5.000 vuodessa ja yhden murskaus kestää vain minuutin ajan.

Teksti ja kuva: Jari Niemi

Jaa tämä: