Ympäristöministeriö ilmoittaa vuosittain haettavaksi harkinnanvaraisen valtionavustuksen luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettujen, vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitotoiminnan järjestämiseksi. Avustusta myönnetään hoitotoimintaan, jossa noudatetaan eläinsuojelulakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä muun muassa eläintenpidon yleisistä periaatteista, eläinten pitopaikasta ja eläinten hoidosta. Hakijalla on oltava käytännössä osoitettu kokemus ja osaaminen vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoidosta, sekä erinomainen asiantuntemus avustuksen kohteena olevasta toiminnasta. Avustusta saadakseen tulee myös olla tarkoitukseen soveltuvat tilat. 

Vuodelle 2023 Heinolan lintuhoitolalle myönnettiin avustusta 60.000 €, joka on peräti 20.000 € enemmän kuin vuodelle 2022 myönnetty avustus. Avustusta harkittaessa otettiin huomioon hakijan edellytykset hakemuksen kohteena olevan toiminnan järjestämiseksi, yhteisön maantieteellinen kattavuus ja toiminnan vaikuttavuus. 

Heinolan Lintuhoitolassa vuosi 2022 oli historiallinen, sillä hoitoon otettiin aiempia vuosia suurempi määrä lintupotilaita. Yhteensä 312 yksilöä yhteensä 65:sta eri lajista. Näistä kuntoutui vapautukseen 134 yksilöä, eli 43 %, joka sekin on ennätys edellisiin kymmeneen vuoteen verrattuna. Lintuhoitolassa on vielä hoidossa 12 lintua, joista osa vapautunee vielä sulkapeitteen puutosten korjauduttua, nostaen luonnollisesti myös vapautumisprosenttia. 

Jaa tämä: