Suomalaiset odottavat innostuneena kotimaan matkailukesää. Koronapandemia on lisännyt entisestään kotimaan matkailun suosiota ja matkailuhalukkuutta. Kansainvälisiä vieraita päästään palvelemaan toivottavasti jo loppuvuonna.

Lahden seudun matkailun kärkiä ovat mm. puhdas järviluonto ja monipuoliset urheilu- ja liikuntamahdollisuudet, kirkasvetiset järvet, Salpausselät ja harjut. Niiden muodostama Salpausselkä Geopark -alue tarjoaa paljon aktiivisen tekemisen mahdollisuuksia. Lahden seudulla tavoitellaan luonnosta ja aktiivisesta elämäntavasta hyvinvointia hakevia lomailijoita, jotka ovat kiinnostuneet myös vaikkapa maatilatoreista, pienpanimoista tai pientapahtumista.

• • •

Tulevana kesänä maakunnan matkailussa nostetaan jälleen vahvasti esille paikallinen ruoka ja päijäthämäläinen ruokaosaaminen. Puhdas vesi on yksi niistä maakunnan ja Salpausselkä Geoparkin vahvuuksista, joiden ansiosta Lahden seudulla on paljon pieniä ja suuria panimoita. Kohteet toimivat niin vierailukohteina kuin niiden jalostamat tuotteet kesämökin terassilla saunan jälkeen nautittuna. Toinen on vilja, jota jalostetaan paitsi olueksi ja viskiksi, myös maakunnan erinomaisissa myllyissä ja leipomoissa. Lähiruoka on keskeinen osa kestävää matkailua ja yksi Lahden Euroopan ympäristöpääkaupunkivuoden teemoista.

• • •

Maaseutumatkailu on ollut yksi korona-ajan yllättäjistä. Monissa Päijät-Hämeen kunnissa on huomattu etätyöskentelijöiden määrän lisääntyminen, lomasesonkien mökkikysynnän merkittävä kasvu ja kiinnostus muuttaa maaseutukuntiin.

Koronan muuttama matkailun kysyntä edellyttää täysin uusia toimintamalleja ja muutoksia tuotteistuksen ja digitaalisuuden sekä vastuullisen matkailun osalta. Matkailupalvelujen digitaalinen löydettävyys ja ostettavuus on kaiken kokoisten matkailuyritysten keskeinen kilpailuvaltti. Kasvun mahdollistamisessa on myös tärkeää pystyä varmistamaan seudulle kaavailtujen matkailun vetovoimainvestointien edistyminen. 

• • •

Kasvua odotetaan vielä 2021 ja 2022 lähinnä kotimaan lähimatkailusta. Koronan jälkeisen matkailumaailman trendeistä ja muutoksista osa suosii erityisesti Lahden seudun matkailua, kuten urheilu-, liikunta- sekä hyvinvointimatkai-lun ja luontoliikunnan kysynnän kasvu. Myös etätyöskentelyn odotetaan jatkuvan ja muuttuvan osaksi uutta normaalia koronan jälkeen. Vastaavasti kokous- ja työmatkailun osalta kysynnän odotetaan muuttuvan. Kansainvälinen matkailu elpyy hitaasti ja vuoden 2019 tason kansainvälisiin majoitusvuorokausiin päästään arviolta vuoden 2024 jälkeen. Näihin muutoksiin halutaan varautua etukäteen matkailun jälleenrakennusohjelman avulla.

Kokousten ja ryhmämatkailun, kuten retkien, osalta on opittu digitaalisiin työkaluihin, mutta peruskokoontuminen ja ihmisten tarve tavata tulevat jatkumaan. Kokousmatkailussa ollaan Päijät-Hämeessä siirtymässä entistä vahvemmin elämysten myyntiin, ja se edellyttää uusien kohderyhmiä puhuttelevien palveluiden tuottamista ja myynninedistämistä digitaalisesti. 

Matkailussa kaiken kaikkiaan käsite terveysturvallisuus on muuttunut osaksi matkailun joka päivää. Ihmisen tarve olla varma matkailukohteen siisteydestä ja turvallisuudesta on korostunut entisestään. Tämä lisää ruuhkattomien matkailukohteiden suosiota; tässä Päijät-Hämeelle mahdollisuus nostaa vetovoimaansa. 

Matkailussa odotetaan merkittäviä muutoksia, mutta me Päijät-Hämeessä olemme valmiina.

Raija Forsman

toimitusjohtaja,
Lahden seutu – Lahti Region Oy

Jaa tämä:
Kategoria: Vieraskynä