Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2022 lopussa Suomessa asui 496 000 vieraskielistä, eli 9 prosenttia koko väestöstä. Heinolassa vastaava luku oli 790 henkilöä. Vieraskielisellä tarkoitetaan henkilöä, joka on rekisteröinyt äidinkielekseen jonkun muun kielen kuin suomen, ruotsin tai saamen. Vieraskielisten kirjo itsessäänkin on laaja: osa heistä on täällä syntyneitä, toiset työn tai opiskelun perässä maahan muuttaneita, osa sotaa paenneita kiintiöpakolaisia tai turvapaikanhakijoita. On tärkeää, ettemme niputa ihmisiä samaan nippuun: olemmehan kaikki eri taustoista tulleita ja eri kokemuksilla varustettuja!

Miten sinä kohtaat tänne muualta muuttaneen? Voidaan ajatella, ettei tänä päivänä yhteiskunnassamme ole syrjintää, mutta valitettavasti tutkimukset osoittavat asian vääräksi. THL:n teettämän MoniSuomi 2022- ilmiöraportin mukaan 41% Päijät-Hämeessä maahanmuuttaneista oli kokenut syrjintää. Usein syrjintää esiintyy piilossa. Voimme tiedostamattamme käyttäytyä syrjivästi mm. mikroaggressioiden kautta. Mikroaggressiot ovat arvoja ja asenteita, jotka joskus huomaamattakin vaikuttavat käyttäytymiseemme ja toisten kohtaamiseen. Niitä voivat olla esim. ”erilaisuuden olettaminen ja korostaminen, lahjattomuuden ja tietämättömyyden olettamus, syrjivän terminologian ja kielen käyttö sekä eriarvoisuuden ja alemman statuksen olettaminen”  (Ferdinand Garoff, psykologi/psykoterapeutti Traumaterapiakeskus).

Haluamme haastaa sinut ajattelemaan, miten sinä kohtaat muut ja otat heidät osaksi ryhmää? Uskaltaudutaan jokainen pohtimaan ajattelumallejamme ja työtapojamme – näin tehdään Heinolasta kohtaamisten kaupunki, jossa jokaisella on hyvä olla.

Syksyisin terveisin,

Kotouttamisohjaaja Julia Kaapro ja
Maahanmuuttokoordinaattori Marianna Kemppi
Heinolan kaupunki

Jaa tämä:
Kategoria: Vieraskynä