Samat sanat -kurssin kirjoittajia. Kurssilla on mahdollista suorittaa opintopisteitä. Kuva: Sari Innanen

Heinolan kansalaisopistossa on otettu käyttöön uudistus, joka mahdollistaa opiskelijoiden suorittaa opintopisteitä kursseilta. Uudistus on osa laajempaa pyrkimystä tehdä osaamisesta näkyvää ja tunnustettua, ja se tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kerryttää opintopisteitä elinikäisen oppimisen polullaan.

Opintopistekurssit eroavat perinteisistä kansalaisopiston kursseista siinä, että niissä on selkeästi määritellyt osaamisen tavoitteet ja arviointikriteerit. Kursseja on tarjolla laajasti eri aloilta, kuten kielistä, tietotekniikasta, musiikista, käsitöistä ja liikunnasta. Opintopisteet myönnetään pieninä näyttöinä kurssin edetessä, eikä loppukokeita yleensä vaadita. Opintopisteet suhteutetaan kurssin kestoon. Esimerkiksi kolme oppituntia kestävältä kurssilta voi saada 0.10 opintopistettä.

– Pienistäkin opintopisteistä voi muodostua usean oppiaineen tai vuosien myötä isompi kokonaisuus. Eli vaikka opintopistemäärä näyttää pieneltä, me oppilaitoksen edustajina emme välttämättä edes tiedä opiskelijan koko ”kattausta” mistä muualta pisteitä kertyy tai miten ne vuosien varrella muotoutuvat osaksi elinikäisen oppimisen polkua, kertoo osaamisperusteisuudesta Heinolan kansalaisopistossa vastaava Laura Paronen.

Paronen korostaa opintopisteistä saatavan hyödyn opiskelijoille olevan hyvin yksilöllistä.

-Kaikki koulutus ja käymäsi kurssit löytyvät samasta paikasta tallennettuna ja voit jakaa ne sieltä haluamillesi henkilöille. Voit näyttää omaa osaamistasi ja hyödyntää sitä esimerkiksi työssä, työnhaussa tai opinnoissa. Opintopisteet toimivat myös osaamisen näyttönä työpaikan kehityskeskustelussa ja palkkaneuvottelussa. Työnantajat arvostavat vapaa-aikana hankittua osaamista.

Kansalaisopistossa muun muassa Samat sanat -kirjoittajakurssia luotsaava tuntiopettaja Sari Innanen kertoo, että opiskelijat ovat ottaneet mahdollisuuden suorittaa opintopisteitä neutraalisti vastaan.

– Ajattelisin että mukaan on lähdetty ajatuksella, miksi en lähtisi! Kurssilta saadusta opintopisteestä ei kenellekään ole ainakaan haittaa. Harva meistä tietää mitä elämä tuo tullessaan. Mihin tänään opittua ja koettua tarvitaankaan huomenna, saattaa yllättää.

Innasen kurssilla opiskeleva Suvi Salla ei tiennyt mahdollisuudesta suorittaa opintopisteitä ennen kurssille ilmoittautumista. Salla kokee, että pisteistä voi olla hyötyä myöhemmässä vaiheessa.

-Nyt kun olen aloittanut opintopisteiden keräämisen, voisin harkita tekeväni niin jatkossakin myös muiden kurssien kanssa. Tällä hetkellä suunnitelmiini ei kuulu aloittaa minkäänlaisia opintoja, mutta tulevaisuudessa tilanne voi olla toinen ja jos silloin hyödyn nyt keräämistäni pisteistä, niin hyvä!

Salla sekä kurssin opettaja Sari Innanen eivät koe, että kurssin sisältö olisi muuttunut kurssille lisätyn osaamispistemahdollisuuden myötä.

-Ryhmien ohjaamisessa on merkityksellistä se, että oppijat kokevat saavansa tukea omalle kirjoittamiselleen. Ohjaajana yritän lukea ryhmää niin, että kirjoittajat löytävät mahdollisia uusia maailmoja luovalle ilmaisulleen. Rohkaisen löytämään ja kokeilemaan itselle uusia sanoja ja kirjoittamistyylejä, Innanen korostaa.

Innanen ei myöskään koe erityistä tarvetta ponnistella tai haastaa itseään mahdottomiin suorituksiin.

-Oppijat ovat ryhmässä koska haluavat kirjoittaa. Aina kun kirjoittajan kynä tunnilla kulkee, on hän luovasti läsnä itselleen.

Laura Paronen kertoo, että viime syyslukukaudelta kansalaisopiston kursseilta on tehty 7 valmista opintosuoritusvientiä opintopolkujärjestelmään.

-Tällä hetkellä opiskeluoikeuksia eli pisteiden suorittajia on 49, mukana on Jotpa:n (Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden -hanke) opiskelijat.

Heinolan kansalaisopiston ylläpitäjä Jyränkölän Setlementti kustantaa Heinolan Uutisia.

Jaa tämä: