Heinolan kaupungin maaliskuussa aloittama osallistuvan budjetoinnin eli osbun toimintamallin ensimmäinen etappi eli ideavaihe on tullut päätökseensä. Ideointivaiheen aikana 1.3.–18.3.2022 kaikenikäiset heinolalaiset saivat esittää ideoita oman asuinalueensa tai koko kaupungin kehittämiseksi. Ohjenuorana oli, että ideoiden tulee sopia annettuun budjettiin ja että ne ovat kaupungin toteutettavissa. Halutessaan idean saattoi kytkeä annettuihin teemoihin tai sitten ehdottaa jotain ns. laatikon ulkopuolelta.

Asukkaiden lähettämät ideat jakautuivat teemoittain seuraavasti:

– vapaa-aika ja harrastaminen / 38,3 %
– ympäristö ja luonto / 19,1 %
– lapset ja nuoret / 23,5 %
– Muu, mikä? / 19,1 %.

”Pidän tätä erinomaisena starttina ensimmäiselle osbu-kierroksellemme ja kokeilullemme. Lämmin kiitos aktiivisesta osallistumisesta ja kuten luvattua, kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken arvomme kaksi 50 € arvoista lahjakorttia Heinolan kaupungin tarjoamiin kulttuuripalveluihin. Tänä keväänä olemme olleet aktiivisia uusien asioiden kokeilussa ja on ollut hienoa huomata, että asukkaiden osallistuminen on ollut näin aktiivista, ensin robottipuhelukokeilussa ja nyt osbussa. Nämä ovat meille positiivisia osoituksia siitä, että asukkaat suhtautuvat myötämielisesti kokeiluihin ja osallistuvat aktiivisesti kaupungin palveluiden ja viihtyvyyden kehittämiseen”, summaa Heinolan kaupungin hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi tiedotteessa.

Osbun toimintamallin seuraava vaihe on yhteiskehittäminen, jossa nyt saaduista ideoista kehitetään ehdotuksia osbun kolmanteen vaiheeseen eli äänestämiseen. Linkki 6.4. pidettävään yhteiskehittämisen Teams-kokoukseen löytyy kaupungin verkkosivuilta.

Osbu pähkinänkuoressa

Osallistuva budjetointi (osbu) on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Taustalla on ajatus suorasta ja osallistuvasta demokratiasta, jossa asukkaat päättävät, miten kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Monet kunnat ovat osbua onnistuneesti toteuttaneet ja Heinolassa prosessin toimivuutta kokeillaan nyt ensimmäistä kertaa. Heinolan kaupungin osbu-budjetti vuodelle 2022 on 50 000 € ja määräraha toistuu samansuuruisena vuosina 2023 ja 2024.

Jaa tämä:
Kategoria: Paikallisuutiset