Jo perinteeksi muodostunut Osta työtä Suomeen -päivä puhuttelee jälleen suomalaisia joulukuun ensimmäisenä perjantaina.

Osta työtä Suomeen -päivä 1.12. osuu tärkeään ajankohtaan ennen joulusesonkia. Epävarma maailmantilanne ja kiristykset taloudessa synkentävät paitsi kuluttajien mieliä, myös monien yritysten näkymiä vuoden tärkeimpänä myyntisesonkina. Päivän tarkoituksena onkin pysäyttää miettimään omia valintojaan, niiden vastuullisuutta ja vaikutuksia, sekä mitä yksittäinen kuluttaja voi omien kykyjensä mukaisesti tehdä tukeakseen suomalaista työtä vaikeassa taloustilanteessa.

– Kuluttajien suomalaisia tuotteita ja palveluita kohtaan kokemat myönteiset asenteet näkyivät koronan ja Venäjän hyökkäyssodan myötä lisääntyneenä myyntinä. Talouden epävarmuuden jatkuminen saa kuluttajat kuitenkin pohtimaan yhä tarkemmin niin kulutustaan kuin valintojensa vastuullisuutta. Osta työtä Suomeen -päivän sanomalla on siten entistäkin konkreettisempi merkitys, kertoo tiedotteessa Suomalaisen työn liiton projektipäällikkö Merja Mantila.

Epävarmuuden kasvaessa turvaudutaan tuttuun ja turvalliseen

Epävarmoina aikoina ihmiset tyypillisesti turvautuvat tuttuun ja turvalliseen. Tämän voidaan nähdä kanavoituvan esimerkiksi suomalaisten tuotteiden ja palveluiden suosimiseen, joka on jo ennestään vahvalla tasolla. Kuluttajat joutuvat arjessaan kuitenkin jatkuvasti tasapainottelemaan erilaisten tarpeiden, halujen ja realiteettien välillä. Suomalaisen työn liiton teettämän selvityksen mukaan myös valtaosa, eli 55 % suomalaisista haluaisi kuluttaa vastuullisemmin, kuin mitä tällä hetkellä kuluttaa.

– Tekemämme tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat edelleen valmiita maksamaan itselleen tärkeistä asioista. Lisäksi yli puolet suomalaisista haluaa kuluttaa vastuullisemmin. Tiukentunut taloustilanne näkyy kuitenkin kulutuskäyttäytymisessä siten, että itselle ja läheisille vähemmän merkityksellisistä asioista ollaan valmiita karsimaan. Valinnoissa vaikuttaakin aina se, kenelle ja kenen ehdoilla päätöksiä tehdään, ja vaikuttavatko päätökset kuluttajaan itseensä, lähipiiriin tai ympäröivään yhteiskuntaan, tiivistää Suomalaisen työn liiton toimitusjohtaja Katri Viippola.

Osta työtä Suomeen -päivään voi osallistua ostamalla kotimaisia tuotteita ja palveluita, haastamalla ystävät mukaan, sekä osallistumalla keskusteluun sosiaalisessa mediassa.

Jaa tämä:
Kategoria: Paikallisuutiset