Etelä-Hämeen ja Päijät-Hämeen osuuspankit käynnistivät syyskuussa luontolahjoituskampanjan Hämeen luonnon hyväksi. Pankkien omistaja-asiakkaat pääsivät vaikuttamaan, mikä ympäristökohde saa 30 000 euron lahjoituksen loppuvuoden aikana. Kohteita oli valittavana luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen, vesistöjen suojelun sekä metsittämisen ja ympäristökasvatuksen saralta. Äänestyksessä voiton vei Vanajavesikeskus sekä Vesijärvisäätiö, joille lahjoitussumma jakaantuu.

Ajatus hankkeelle lähti 2021 pankeissa järjestetyn vastuullisuuskyselyn kautta. OP Etelä-Häme ja OP Päijät-Häme pyysivät omistaja-asiakkailtaan ideoita vastuullisuusteoista ja yhtenä voimakkaimmin kannatusta saaneena teemana nousi teot luonnon ja ympäristön hyväksi. Äänestysaikana omistaja-asiakkaat saivat kertoa, mikä luontokohde kolmesta eri vaihtoehdosta on lähinnä sydäntä ja mille kohteelle toivotaan pankkien tekevän lahjoituksen. Vaihtoehtoina olivat Luonnonperintösäätiö, Vanajavesikeskus sekä Vesijärvisäätiö yhdessä sekä Suomen Metsäkeskus. Ääniä kertyi yhteensä lähes 3 800 kappaletta ja eniten ääniä saivat Vanajavesikeskus ja Vesijärvisäätiö yhdessä. Vanajavesikeskus ja Vesijärvisäätiö ilahtuivat tulevasta lahjoituksesta.

– Tieto lahjoituksesta on upea uutinen, ja 15 000 euroa on meille suuri summa! Nyt pääsemme viemään alakoululaisia ulos vesiaiheisille luontotuokioille tutkimaan vesieliöitä, kalastamaan, leikkimään ja taiteilemaan. Luvassa on siis paljon mukavaa ja mieleen jäävää tekemistä monelle koululaiselle. Tällaiset elämykselliset luontokokemukset tutkitusti vahvistavat lasten luontosuhdetta ja ympäristövastuullisuutta. Iloinen kiitos kaikille meitä äänestäneille, sanoo Vanajavesikeskuksen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen tiedotteessa.

– Tieto rahan saamisesta ilahdutti kovasti. Vesijärvisäätiön puolesta haluan kiittää kaikkia äänestykseen osallistuneita. Olemme tehneet yhteistyötä Osuuspankin kanssa jo pitkään, ja on hienoa nähdä myös pankin asiakkaiden arvostavan lähivesien hyväksi tehtäviä toimia. Yritämme jatkossakin olla luottamuksen arvoisia meidän kaikkien yhteisen ympäristön hoitamisessa, kommentoi Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen. 

Ilmastoon ja luontoon liittyvät vastuullisuusteot ovat merkityksellisiä OP Etelä-Hämeessä ja OP Päijät-Hämeessä myös jatkossa.

– Haluamme kiittää kaikkia Yhdessä Hämeen luonnon hyväksi -kampanjaan mukaan lähteneitä tahoja: Luonnonperintösäätiötä, Metsäkeskusta, Vanajavesikeskusta ja Vesijärvisäätiötä sekä aktiivisesti äänestäneitä omistaja-asiakkaitamme. OP Ryhmän uuden vastuullisuusohjelman mukaisesti ilmasto ja ympäristöasiat ovat meillä osana kestävän huomisen rakentamista myös tämän kampanjan jälkeen, kertovat pankkien viestinnästä vastaavat Meri-Tuulia Huurreniemi OP Etelä-Hämeestä ja Marjo Mäki OP Päijät-Hämeestä.

Jaa tämä: