Kuva: Salla Virta / Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Päijät-Hämeen sopimuspalokunnat allekirjoittivat 15. joulukuuta 2022 uudet aluesopimukset. Sopimukset tulevat voimaan hyvinvointialueiden aloittaessa 1.1.2023. Hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen lupasi puheessaan, että pelastuslaitoksen rooli hyvinvointialueella säilyy vähintään nykyisellään.

Sopimuspalokuntien aluesopimukset tulivat uudelleen neuvoteltavaksi, koska Päijät-Hämeen pelastuslaitos siirtyy osaksi Päijät-Hämeen hyvinvointialuetta vuonna 2023, ja sopimuskumppani vaihtuu. Aluesopimuksessa määritellään sopimuspalokuntien toiminta. Päijät-Hämeen alueella toimii 21 sopimuspalokuntaa, joiden hälytysosastoihin kuuluu n. 500 palokuntalaista.

Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen kiitteli Upseerikerholla järjestetyssä allekirjoitustilaisuudessa kaikkia sopimusneuvotteluissa mukana olleita.

-Siirrymme vuoden vaihteessa uuteen aikaan. Näkemykseni mukaan uusi sopimus on sellainen, mihin pyrittiin. Omasta puolestani haluan kiittää teitä kaikkia 18 vuodesta, joina olemme yhdessä tehneet töitä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksena maakuntaliiton alla. Työ jatkuu ensi vuonna Päijät-Hämeen hyvinvointialueella.

Myös pelastuslaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Marja-Kaarina Koskinen jakoi sopimuspalokunnille kiitosta:

-Tänään on johtokunnan työ tullut päätökseen. Olette hienolla tavalla hoitaneet asioita, jotka sopimusten mukaan teille kuuluvatkin. Teidän työtänne ei voi laittaa jonoon vaan siihen reagoidaan välittömästi, kun kutsu kuuluu.

Pelastuslaitoksen johtokunnan kausi päättyy vuoden 2022 lopussa. Hyvinvointialueen aloittaessa turvallisuuden ja varautumisen lautakunta korvaa johtokunnan. Lautakunnan puheenjohtaja Mika Järvinen muistutti yhdessä tekemisen tärkeydestä ja siitä, että muutos on myöskin mahdollisuus.

Järvinen kiitteli kaikkia, jotka ovat olleet kehittämässä alueellista sopimuspalokuntatoimintaa.

-Kiitos myös hyvinvointialuevalmistelua tehneelle joukolle, pelastusjohtajalle ja muille. Työtä on ollut paljon.

Pelastuslaitoksen rooli säilyy

Päijät-Hämeen hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen toivotti sopimuspalokuntalaiset ja pelastuslaitoksen tervetulleeksi hyvinvointialueelle.

-Pelastuslaitos on toiminut hyvin, ja teidän osuutenne on hyvin merkittävä Päijät-Hämeessä. Saatte nyt huomattavasti laajemmat hartiat. Se mahdollistaa myös toisenlaiset resurssit tulevaisuutta ajatellen, Virolainen sanoi tilaisuudessa.

-On varma asia, että pelastuslaitoksen rooli osana hyvinvointialuetta ei tule pienemään nykyisestä. Toivon, että haikeudesta huolimatta pystytte näkemään tulevaisuuden vaihtoehdot.

Virolainen muistutti myös, että pelastusalalla työskentelevät ovat Suomen arvostetuin ammattikunta.

-Meidän tehtävänämme hyvinvointialueella ja minun tehtäväni hyvinvointialuejohtajana on huolehtia, että teillä on mahdollisuus pitää se status myöskin tulevaisuudessa.

Jaa tämä:
Kategoria: Paikallisuutiset