Pilke-ryhmässä vietettiin viikolla 17 vappua.

Tiistaiaamu on tälle miesporukalle merkityksellinen hetki. Silloin nimittäin kokoontuu Jyränkölän etsivän vanhustyön ja Heinolan kaupungin organisoima Pilke-toiminnan ryhmä.

Pilke-toiminta on Sininauhaliiton kehittämää ikäeettistä päihdetyötä, jossa toiminnan keskiössä ovat ihmisarvon absoluuttinen tunnustaminen ja arvostava kohtaaminen. Ajatuksena on nähdä ikääntynyt oman elämänsä asiantuntijana.

-Pilke-ryhmässä ihmiset kohdataan kokonaisvaltaisina ja tasa-arvoisina toisiinsa sekä ohjaajiin nähden, kertoo toimintaa Heinolassa organisoivan Jyränkölän Setlementin Minä elän! -etsivän vanhustyön hankkeen hankekoordinaattori Katja Kärki. Kärki pyörittää toimintaa yhdessä Heinolan kaupungin terveysliikuntakoordinaattori Heli Hautalahden kanssa. Molemmat ovat käyneet Pilke-ohjaajakoulutuksen. Toiminnan toteuttamisessa ja pyörittämisessä on mukana myös Kärjen työpari Johanna Kautonen-Abass Minä elän! -hankkeesta. Päijät-Hämeen alueella Pilketoimintaa ei ainakaan vielä toistaiseksi järjestetä muualla.

-Olemme ikään kuin uranuurtajia ja suunnannäyttäjiä tässä, Katja Kärki kertoo. Heli Hautalahti lisää kaupungin lähteneen mukaan, koska Pilke-toiminnan kaltaiselle toiminnalle oli Heinolassa tarvetta.

-Yhdessä toimien saamme toiminnasta monipuolisempaa ja tavoitamme paremmin kohderyhmää, hän kertoo.

Pilke-toiminnassa ei harrasteta paatoksellista päihdevalistusta.

-Ryhmään saa tulla päihtyneenä, mutta päihteitä toiminnassa ei käytetä, Kautonen-Abass painottaa.

-Kaikilla on oikeus olla oma itsensä ja oikeus merkityksellisyyden ja arvokkuuden tunteeseen, Kärki taustoittaa ryhmän arvoja.

Osaltaan tätä vahvistavat ryhmässä yhdessä sovitut pelisäännöt ja arvot.

-Yhteisesti sovitut säännöt vahvistavat osallisuuden tunnetta, Kärki kertoo.

Toiminnassa painottuvat vertaistuellisuus sekä ohjattu ryhmätoiminta. Ohjelma suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa.

-Aloitamme aina yhteisellä aamupalalla, jonka pyrimme myös yhdessä valmistamaan. Keskustelemme myös viikon asiat ja pelaamme pelejä ja järjestämme tietokilpailuja, Kautonen-Abass kertoo. Hänen mukaansa kuulumisten kertominen on osallistujille tärkeä osa ryhmän toimintaa.

-Pilke-ryhmä saattaa olla ikääntyneelle viikon ainoa kerta, kun joku kyselee kuulumisia.

Myös Heli Hautalahti korostaa toiminnan sosiaalista merkitystä.

-On tärkeää, että osallistujat pääsevät ainakin kerran viikossa tapaamaan muita ihmisiä ja keskustelemaan muiden kanssa, josta varmasti saavat vertaistukea.

Ryhmän koko vaihtelee 5-6 osallistujan välillä. Kaiken kaikkiaan listoilla on 10 eri nimeä. Osa on ollut mukana ryhmän alusta eli viime syksystä lähtien. Yksi alusta asti mukana olleista, Jore, kertoo Pilke-ryhmän viikoittaisen kokoontumisen tuovan ennen kaikkea vaihtelua.

-Ryhmästä saa vaihtelua elämään ja normaaliin viikkorytmiin, Jore kertoo.

Tällä hetkellä kaikki osallistujat ovat miehiä, mutta sekä Kautonen-Abass että Kärki toivoisivat mukaan myös naisia. Muutenkin uudet osallistujat ovat enemmän kuin tervetulleita.

-Ryhmäläisetkin ovat sanoneet, että uusia toivottaisiin mukaan, Kärki painottaa. Jore on samoilla linjoilla.

-Täällä olemme kaikki avoimia, ja täällä saa puhua ja sanoa mitä haluaa. Voi olla oma itsensä, Jore tiivistää ryhmän hengen.

Kärki lisää, ettei ryhmän toiminnasta kiinnostuneen tarvitse arkailla ryhmään mukaan tulemista.

-Yksin ei tarvitse tulla. Me ohjaajat voimme tarvittaessa tehdä kotikäyntejä ja saattaa mukaan toimintaan.

Toiminnalle ei ole tällä hetkellä olemassa erillisrahoitusta, vaan se pyörii osana Jyränkölän etsivän vanhustyön hanketta sekä kaupungin toimintaa.

-Kannamme yhdessä vastuuta, Katja Kärki valottaa ja huomauttaa rahoitusasian olevan ajankohtainen, sillä hankkeelle ollaan parhaillaan valmistelemassa jatkohakemusta.

Jyränkölän Setlementti kustantaa Heinolan Uutisia.

Teksti: Jussi Varjo HU
Kuva: Johanna Kautonen-Abass

Jaa tämä:
Kategoria: Paikallisuutiset