Heinolassakin riittää sotessa tekemistä, sillä pulaa on yhä myös sairaanhoitajista ja lähihoitajista.

Taakse jäänyt kevät ja kesä mentiin Heinolassa todella suuressa lääkärivajeessa. Terveysaseman lääkärinviroista oli pahimmillaan peräti seitsemän virkaa täyttämättä. Myös sijaisten saaminen vaikeutui tuntuvasti viime vuoden syksystä lähtien.

-Työntekijämme ovat kyllä venyneet äärimmilleen. Nyt on ainakin hetkellisesti alkanut näyttää paremmalta, vaikka edelleenkin vajetta on, kertoo itäisen alueen avosairaanhoidon ylilääkäri Kirsi Timonen.

Avosairaanhoidossa oli 4 lääkärin vakivirkaa avoinna, näistä apulaisylilääkärin virka saatiin jo kesällä täytettyä. Terveyskeskuslääkäreiden virkoihin saatiin aktiivisella haulla kolme sijaista, joten avoimeksi jäi enää kaksi virkaa.

-Tällä mennään todennäköisesti ainakin kevääseen 2024 asti, arvioi Timonen.

Myös sairaanhoitajista on ollut pula pitkään, mutta viime aikoina hakijoita on jälleen ilmaantunut.

Päijät-Sote joutuu Petteri Orpon (kok.) hallituksen elvytyslinjan mukaisesti tarkastelemaan menojaan tarkasti.

Heinolassa on hyvin tarjolla myös yksityisiä lääkäripalveluja ja niitä on Kirsi Timosen mukaan kilpailutettu tarpeen mukaan. Maan uuden hallituksen helpotettua edelleen tilannetta yksityisten palveluiden käyttö tullee lisääntymään.

Operointia kahdessa tietojärjestelmässä

Päijät-Sotella on tilanne moniin muuhun sotealueeseen verrattuna hyvällä malilla, mutta järjesteltävää riittää vielä paljon.

-Heinolan omat potilastiedot ja voimassa olleet lääkelistat jäivät Heinolan järjestelmään, joten työmme on ollut hidasta, kun emme uudessa LifeCaressa potilaan tietoja avatessamme näe aiempia tietoja niin sujuvasti kuin aiemmin ja lääkelistat eivät pidä paikkansa. Joudumme operoimaan kahdessa tietojärjestelmässä samaan aikaan, selvittää Timonen.

Itäisen alueen työntekijöillä vaihtuivat ihan kaikki järjestelmät eli asiakastietojärjestelmä, HR-järjestelmät, hallinnolliset järjestelmät.

– Yhteinen tietojärjestelmä parantaa tiedonkulkua ja potilasturvallisuutta. Kaikilla on lopulta käytössä yhteinen lääkelista, jolloin virheiden mahdollisuus vähenee, Timonen korostaa.

Lisäksi isommassa työyhteisössä avosairaanhoidossakin voidaan oppia toisilta yksiköiltä ja kehittää toimintaa yhteistyössä.

Kilpailua osaajista

Jyränkölän Setlementin hoivapalvelujohtaja Sirkku Taskinen sanoo, että hoivapalveluiden osalta suurimmat taloudelliset vaikutukset liittyvät henkilöstökuluihin sekä hyvinvointialueille myytävistä palveluista saatuun hintaan. Sote-muutoksesta riippumattomia kuluja lisää kesäkuussa saavutettu sopu yksityisen sosiaalipalvelualan työehdoista.

-Kilpailemme hyvinvointialueen kanssa samoista ammattilaisista ja ilman tuntuvia palkankorotuksia työvoiman saatavuushaaste olisi jatkunut haastavampana, toteaa Taskinen.

Sotemuutokseen liittyvät lakimuutokset sosiaalihuoltolaissa sekä vanhuspalvelulaissa vaikuttavat joiltain osin palveluiden sisältöön. Entinen tehostettu palveluasuminen on nyt ympärivuorokautista palveluasumista ja entinen palveluasuminen on yhteisöllistä asumista. Ympärivuorokautisen hoivan sisällössä ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia. Yhteisöllisen asumisen malli pohjautuu ikääntyneidenpalveluissa kotihoitoon ja tukipalveluihin.

-Mielenterveys- ja päihde puolella yhteisöllinen asuminen on kutakuinkin verrattavissa entiseen palveluasumiseen. Hyvinvointialueen muutosvaiheessa Jyränkölän hoivapalveluissa tehtiin suuri työ, kun yhdistys hakeutui uudelleen palveluntuottajaksi kaikkiin tuottamiinsa palveluihin ja kaikkien asiakkaiden sopimukset päivitettiin.

-Haimme myös terveydenhuollon luvat, joilla ennakoimme yhteisöllisen asumisen tuottamista sekä kotihoidon jatkumoa yksiköissämme.

Jyränkölän hoivapalveluissa on käytössä valtakunnallinen RAI-arviointi, joka on laaja-alainen, eri toimintakyvyn osa-alueet huomioiva kokonaisvaltainen mittari.

-Toivon, että tulevaisuudessa tätä mittaria voitaisiin hyödyntää paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavan henkilöstön määrittämiseen, sanoo Taskinen.

Hoidon tarpeeseen tulisi myös kytkeä palvelun hinta eli enemmän apua- ja henkilöstöä tarvitsevista asiakkaista saataisiin myös korkeampi hinta.

Tutustuminen mahdollista

Työvoimapula ei kosketa ainoastaan hoiva-alaa ja siksi koulutuspaikkojen lisääminen ei Sirkku Taskisen mielestä ratkaise tätä ongelmaa. Hoiva-ala on myös ala, joka ei sovellu kaikille, joten pelkkä aloituspaikkojen lisääminen ei takaa osaavia ammattilaisia tulevaisuuteen.

-Jyränkölän hoivapalveluilla on osaamisen ohjaaja. Hänen avullaan on mahdollista tulla tutustumaan hoivatyöhön, jos se kiinnostaa. Tällä tavoin voi saada kokemuksen hoitotyöstä ja hakeutua alan opintoihin, mikäli ala tuntuu omalta.

Työvoimapulan helpottamiseksi tarvitaan Sirkku Taskisen mukaan erilaisia toimenpiteitä.

– Yksi tärkeä toimenpide on ulkomaalaisten hoitajien rekrytointi Suomeen ja se, että heidän osaamisensa tunnustettaisiin ja koulutus olisi sujuvammin hyväksyttävissä Suomessa.

Lisäksi alalle kouluttautuneita pitäisi pystyä hyödyntämään laajemmin palveluiden toteuttamiseen ja hoiva-avustajien lääkehoitoon osallistumista ei tulisi rajata vaan se tulisi mahdollistaa esimerkiksi lisäkoulutuksen turvin.

Yksitoista kansallisuutta

Jyränkölässä on ollut jopa yksitoista eri kansallisuutta yhtä aikaa hoivapalveluilla töissä tai opiskelemassa. Jyränkölä on moninainen työyhteisö ja se tukee ulkomaalaistaustaisia alalle soveltuvia henkilöitä eteenpäin alalle kouluttautumisessa sekä alalla työskentelemisessä.

Ulkomaalaistaustaisia hoitajia on useita tälläkin hetkellä. Ulkomaalaisia hoitajia on tuettu asumiseen ja työajan ulkopuoliseen elämään muun muassa muuttokummien ja henkilöstön avulla. Lisäksi he ovat saaneet työhönsä erityistä tukea osaamisen ohjaajalta ja kansalaisopistosta. Ulkomailta tuleville tietenkin suurin haaste on suomen kielen opetteleminen sekä suomalaiseen kulttuuriin sopeutuminen.

Jyränkölässä on asiakaspaikkoja noin 300 ja palvelutaloja seitsemän, joista yksi sijaitsee Lahdessa.

Henkilöstöä on yli sata hoiva-alan ammattilaista ja lisäksi sijaisia.

Jyränkölän Setlementti julkaisee Heinolan Uutisia.

Teksti: Jari Niemi
Artikkelikuva: Jyränkölän Setlementti

Jaa tämä: