Kuvassa sekajätteen joukosta eroteltua vaarallista jätettä. Kuva: Salpakierto Oy.

Salpakierto Oy toteutti Lahden lajitteluasema PILLERIllä vastikään sekajätelavojen koostumuksen tutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten paljon lajitteluasemalle tuodun sekajätteen joukossa on sinne kuulumatonta jätettä. Tutkimuksen tuloksena oli, että sekajäte sisältää keskimäärin 60 % siihen kuuluvaa jätettä. 40 % olisi siis voitu lajitella toisiin jätelajeihin.

Sekajätteeseen ohjautuu edelleen sähkölaitteita, kuten akkuja, johtoja ja paristoja, jotka voivat aiheuttaa tulipalon tai räjähtää joutuessaan väärään paikkaan. Myös vaaralliset jätteet ovat ympäristölle tai ihmiselle vaarallisia joutuessaan väärään paikkaan. Kotitaloudet voivat toimittaa sekä sähkölaitteet, että vaaralliset jätteet maksutta kaikille lajitteluasemille.

Sekajätteeseen oli lajiteltu 15,2 % edestä energiajätteeseen kelpaavaa jätettä. Energiajätteen vastaanottomaksu on lajitteluasemalla huomattavasti sekajätteen vastaanottomaksua alempi, joten jo senkin takia energiajäte olisi kannattanut lajitella erikseen. Puujätettä sekajätteestä löytyi 8 %, sähkölaitejätettä 8 % ja palamatonta, loppusijoitukseen ohjattavaa jätettä 6 %. Myös puujäte otetaan lajitteluasemilla kotitalouksilta maksutta vastaan.

Zombiakut aiheuttavat vakavia vaaratilanteita jätteenkäsittelyn eri prosesseissa

-Akut, paristot ja varavirtalähteet ovat alttiita kolhuille ja väärään paikkaan lajiteltuna ne voivat joutua kosketuksiin esimerkiksi muiden metalliesineiden kanssa ja aiheuttaa oikosulun, kertoo Salpakierto Oy:n käsittelypäällikkö Pekka Kilpeläinen.

– Lopulta useisiin satoihin asteisiin kohonnut lämpötila aiheuttaa kaasujen ja akun syttymisen. Palotilanteessa akusta vapautuu esimerkiksi erittäin myrkyllistä vetykloridikaasua.

-Lajitteluasemillemme tuotu sekajäte, kuten kotitalouksien jäteastiasta kerätty sekajätekin käyvät läpi laitoskäsittelyn mekaanisessa lajittelulaitoksessa. Siellä viimeistään tällaiset väärin lajitellut akut ja varavirtalähteet aktivoituvat joutuessaan laitoksen murskaimeen. Tulipalon ja räjähdyksen vaara on suuri ja laitoksen lisäksi vaarassa ovat siellä työskentelevät henkilöt.

-Käsittelylaitoksellamme sähkölaitteiden aiheuttamat läheltä piti -tilanteet ovat ikävä kyllä lähes arkipäivää.

Vaaratilanteiden pelätään lisääntyvän, sillä litiumioniakkujen määrän arvioidaan jopa 14-kertaistuvan vuoteen 2030 mennessä.

Sähkölaitejätteeseen lajitellaan kaikki sähköllä, akulla tai paristolla toimivat kodinkoneet ja -laitteet koosta riippumatta. Myös erilaiset sähkölaitteiden oheistuotteet tai osat, kuten kuulokkeet, sähköjohdot, jatkojohdot, laturit, varavirtalähteet, akut ja vastaavat ovat rikki mentyään sähkölaitejätettä.

Sähkölaitteita ei saa lajitella kodin jäteastiaan, vaan ne tulee toimittaa niille kuuluvaan keräykseen. Käytöstä poistettujen paristojen ja pienakkujen navat tulee teipata oikosulun välttämiseksi. Sähkölaitejätettä otetaan kotitalouksilta maksutta vastaan ympäri vuoden kaikilla lajitteluasemilla sekä Roinaralli-keräyskierroksilla keväisin ja syksyllä.

Sähkölaitteet, joiden ulkomitat ovat alle 25 cm, voi palauttaa myös useimpiin sähkö- ja elektroniikkalaitteita myyviin päivittäistavarakauppoihin ja erikoisliikkeisiin ilman uuden ostovelvoitetta. Suuremmat laitteet voi kierrättää uuden laitteen oston yhteydessä.

Jaa tämä:
Kategoria: Paikallisuutiset