Suuri näyttämö on ennakko- ja teoriajakson sisältävä näyttämötyöpaja, jossa paneudutaan suuren näyttämön ominaispiirteisiin kokeiluille alttiissa ilmapiirissä oman ammattialan, esimerkiksi ääni- tai valosuunnittelu, näkökulmasta.

Lahden kaupunginteatterin suuri näyttämö Juhani tarjoaa puitteet toteuttaa taideopiskelijoiden kanssa Suuren näyttämön kurssin 6.6.-14.6.2022. Lahteen saapuu 48 opiskelijaa ja 11 opettajaa, joista osa on Lahden kaupunginteatterin henkilökuntaa. Lisäksi mukana on teatterin oma tekniikka.
Opiskelijat edustavat lähes kaikkia Taideyliopiston koulutusohjelmia kuten Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelma, Esittävien taiteiden lavastuksen koulutusohjelma, Näyttelijäntaiteen, Ohjauksen, Koreografian, Valosuunnittelun ja Äänisuunnittelun koulutusohjelma. Lisäksi Aalto-yliopistosta on mukana Pukusuunnittelun opiskelijoita.

He muodostavat kolme noin 20 hengen ryhmää, jotka tekevät harjoitteita yhdessä. Kurssin teemoina ovat monikielisyys, kuoro sekä Romeon ja Julian tarina, joka toimii myös taustamateriaalina.
Kurssin aikana näyttämökoneiston perusteet tulevat tutuksi ja opiskelijat saavat käyttöönsä erilaisia välineitä kurssin edetessä kuten pyörönäyttämö tai lumikone.

Osaamistavoitteet liittyvät luonnollisesti suuren näyttämön konventioihin, mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Opiskelija tutustuu teatterin rakenteeseen sekä tuotanto- ja työtapaan. Opiskelija saa kehollisen kokemuksen tilasta, sen haltuunotosta ja oman ilmaisunsa kantavuudesta, oppii suhtautumaan luovasti ja rakentavasti suuren koneiston ja työryhmän asettamiin rajoituksiin liittyen mm. työturvallisuuteen, aikataulutukseen ja hierarkiaan sekä oppii hyödyntämään sen tarjoamia mahdollisuuksia taiteellisessa suunnittelussa.

Jaa tämä:
Kategoria: Kulttuuri