Kansalaisopiston tehtävät ja haasteet ovat muuttuneet.

Vuodesta 2007 Heinolan kansalaisopistoa luotsannut rehtori Sirkka Suomi kertoo opiston toimintaympäristön olevan hyvin erilainen kuin 16 vuotta sitten.

-Isoimpia muutoksia vuosien varrella ovat olleet muun muassa vuoden 2015 pakolaiskriisi ja digitalisaation tuomat mahdollisuudet, mutta myös haasteet. Kannan huolta heistä, jotka eivät pysy kehityksessä mukana, Suomi toteaa ja lisää:

-Meidän tehtävä opistossa on vastata näihin ja moniin muihin yhteiskunnan haasteisiin.

Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ovat tuoneet vuosien kuluessa opistoon uusina toimintamuotoina muun muassa kotoutumiskoulutusta ja nuorten työpaja Mediapajan.

-Uudet toiminnot, kuten Mediapaja, ovat rikastuttaneet ja monipuolistaneet arkea Jyränkölässä, Suomi painottaa.

Aikanaan peruskoulumaailmasta kansalaisopistoon siirtynyt Suomi kokee koko kansalaisopistokentän suurimpana haasteena rahoituksen ja opiskelijamäärien pienentymisen.

-Valtionosuustunnit ovat laskeneet kautta linjan lähes joka vuosi, hän toteaa.

Suuri pudotus on luvassa myös ensi vuonna, kun opistojen rahoituksesta leikataan 14 prosenttia. Suomen mukaan tämä tarkoittaa sopeutumista ja sopeuttamista myös Heinolan kansalaisopistossa.

Hän kertoo, että samalla kun kansalaisopistoihin ja kolmannen sektorin toimijoihin kohdistuu säästöpaineita, huudetaan järjestötoimijoita apuun monessa eri asiassa.

-Meidän pitäisi pystyä palvelemaan ihmisiä paremmin, mutta samalla rahoitusta on käytettävissä vähemmän.

Rahoituksen supistuminen ei ole kuitenkaan rehtori Suomen suurin huoli.

-Meidän tehtävämme on taistella ihmisten puolesta. Meidän tulee keskittyä asioihin, joihin voimme vaikuttaa, ja tehtävä selväksi, että osaamisemme on käytettävissä.

Myös koronapandemia oli kova isku opistoille.

-Korona tipautti opiskelijamääriä, eikä vieläkään ole palattu pandemiaa edeltäviin määriin, Suomi harmittelee.

Samalla hän kuitenkin painottaa, että maailma ympärillä muuttuu.

-Kansalaisopisto ei voi olla kuin toteemi, joka pysyy paikallaan. Meidän pitää jatkaa laadukkaan työmme tekemistä järkevästi. Varsinkin, kun meille on annettu lisää vastuuta ja roolia monella eri rintamalla.

-Kansalaisopisto tarjoaa kaikille ikään katsomatta mahdollisuuden kehittää itseään, Suomi painottaa.

Erityisesti Sirkka Suomi haluaa nostaa esille opiston roolin opitun tunnistamisessa.

-Meillä yhteiskuntana ei ole varaa hukata yhtään osaajaa. Siksi on tärkeää kehittää osaamisen tunnistamista, jolloin omaa osaamistaan voi hyväksi lukea esimerkiksi jatko-opinnoissa.

Osaamisen ja sivistyksen ohella Suomi nostaa esille monelle vieläkin merkityksellisemmän näkökulman.

-Monelle kansalaisopiston ryhmissä tärkeintä on ihmisten kohtaaminen. Meilläkin on opiskelijoita, joille opiston ryhmä on viikon ainoa sosiaalinen tapahtuma. Haluamme ylläpitää ja kasvattaa sosiaalista pääomaa.

Kansalaisopistoja tarvitaan monessa

Monessa kunnassa kansalaisopisto on kunnan ylläpitämä. Heinolassa kansalaisopistoa ylläpitää yksityinen toimija, Jyränkölän Setlementti ry.

-Tavoitteemme on kuitenkin sama eli tuottaa hyvinvointia kaupunkilaisille, Sirkka Suomi tähdentää.

Heinolan kansalaisopisto eroaa monesta muusta opistosta myös aktiivisen hanke- ja kehittämistoiminnan osalta.

-Olemme samassa paketissa muutakin kuin pelkkä kansalaisopisto. Haemme vuosittain runsaasti rahaa kehittämistoimintaan, jolla parannetaan kaupunkilaisten hyvinvointia ja alueen elinvoimaa.

Tulevan vuoden suurimpien haasteiden joukkoon lukeutuu valtionosuuksien supistumisen lisäksi kotoutumiskoulutusten tulevaisuus. Heinolan kansalaisopisto on järjestänyt puitesopimuksen myötä kotoutumiskoulutusta Heinolassa jo vuodesta 2016. Sirkka Suomen mukaan kuluvana vuonna opiskelijoiden ohjautumisessa kotoutumiskoulutuksiin on ollut viranomaispuolelta lähtöisin olevia haasteita. Vuoden 2025 TE-uudistus sekä kotoutumislain uudistus tulevat vaikuttamaan siihen, miten muun muassa kotoutumiskoulutukset jatkossa tullaan toteuttamaan Heinolassa.

-Olemme kehittäneet maahanmuuttajatyötä pitkäjänteisesti ja luoneet juuri Heinolaan sopivia toimintamalleja. Teemme paljon kotoutumisen edistämiseksi. Huoli ihmisten pärjäämisestä on kova, jos koulutus, ohjaus ja tuki eivät enää jatkossa ole tarjolla lähipalveluina Heinolassa.

Kaiken muun ohella Heinolan kansalaisopistossa ja koko Jyränkölän organisaatiossa on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota vastuullisuuteen. Vastuullisuusteema ja siitä viestiminen on Suomen mukaan yksi Jyränkölän keskeisimmistä tavoitteista tulevana vuonna.

-Vastuullisuus ja siitä viestiminen ovat osa meidän sivistystehtäväämme. Se ei ole mikään irrallinen asia, vaan osa arkeamme.

Heinolan kansalaisopistolle myönnettiin vuosi sitten OKKA-säätiön vastuullisuussertifikaatti. Suomen mukaan sertifikaatin saaminen ei kuitenkaan tarkoita, että vastuullisuustyö olisi valmis.

-Työ vaatii jatkuvaa ja johdonmukaista kehittämistä. Erityisen iloinen olen siitä, että koko Jyränkölä on mukana vastuullisuustyössä.

Työyhteisö kannattelee

Monipuolisen ja haastavan työn olettaisi asettavan suuresta kokonaisuudesta vastaavalle rehtorille paljon paineita. Suomen mukaan työasiat pyörivätkin silloin tällöin päässä myös vapaa-ajalla. Fyysinen välimatka työpaikalle auttaa Hartolassa asuvan rehtorin irrottautumisessa työasioista. Myös itsensä haastaminen fyysisesti toimii henkireikänä.

-Hiihto talvella, luonnossa liikkuminen, pyöräily, musisointi…, Suomi luettelee keinojaan irrottautua arjesta.

Erityistä kiitosta Suomi antaa myös opiston henkilöstölle ja muille työkavereilleen Jyränkölässä.

– Työyhteisö kannattelee, ei tätä yksinään jaksaisi. Kun on luottamusta ja tunnetaan tangon askeleet, osataan toisia kuunnella oikeassa kohtaa, Suomi kiittelee.

Kuka
Sirkka Suomi
Ammatti: Rehtori.
Koulutus: Kasvatustieteiden maisteri.
Perhesuhde: Naimissa. Aikuinen tytär.
Motto: Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen avautuu.

Heinolan kansalaisopisto

Perustettu: 1933.
Opetustunteja: Noin 13 500 tuntia vuodessa.
Toimintamuodot: Kansalaisopisto, kuvataidekoulu, tilauskoulutus, maahanmuuttajatyö, Mediapaja, HeiMo-toiminta, kehittämis- ja hanketoiminta.
Henkilöstö: Noin 15 päätoimista työntekijää ja lisäksi n. 80 tuntiopettajaa.

Heinolan kansalaisopiston ylläpitäjä Jyränkölän Setlementti ry kustantaa myös Heinolan Uutisia.

Teksti ja kuvat: Jussi Varjo HU

Jaa tämä: