Jyränkölän Setlementin ylläpitämä Heinolan kansalaisopisto on saanut rahoitusta uudelta Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukselta (lyhyemmin JOTPA). Rahoituksella edistetään luovan alan työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta.  

Keskeisenä kohderyhmänä JOTPA – leipä ja huvi -nimisessä hankkeessa ovat kansalaisopiston tuntiopettajat ja kulttuuri- ja tapahtuma-alan freelancerit. Tavoitteena on lisätä aloilla toimivien osaamista ja pärjäämistä. Hankkeessa tarjotaan koulutusta kulttuuri- ja tapahtuma-alan freelancereille sekä kansalaisopistossa toimiville tuntiopettajille.  

Hanketta Heinolan kansalaisopistossa vetävä koulutussuunnittelija Mikko Kallio kertoo hankkeen rakentuvan muun muassa räätälöityjen koulutusten, oman osaamisen markkinoinnin, itsensä tuotteistamisen, apurahojen hakemisen ja uusien tekniikoiden ympärille.    

-Siis sellaisen osaamisen ympärille, jolla kulttuuri- ja tapahtuma-alan freelancerit ja opettajat edesauttavat omaa työllistymistään, Kallio kertoo.  

Syksyllä 2022 käynnistyneessä hankkeessa on tähän mennessä ehditty jo järjestää useita koulutuksia. Osallistujia on ollut kolmisenkymmentä, joukossa muun muassa tuntiopettajia ja freelancereita, yrittäjiä, työntekijöitä, eläkeläisiä ja opiskelijoita. Hanketta ei ole varsinaisesti suunnattu työttömille tai opiskelijoille, mutta Kallion mukaan muutamia on mahtunut mukaan.  

Kaikkien hankkeen kautta koulutusta ja tukea saavan kanssa käydään aluksi yksilöllinen keskustelu, jossa on kartoitettu tarpeita. Toteutukset ovat mahdollisimman joustavia osallistujien näkökulmasta, esimerkiksi etänä, pienryhmä täsmänä, myös yksilöllisesti työnohjaustyylisesti. Osallistujat ovat myös saaneet toivoa sisältöjä ja kouluttajia.  

-Sisällöt ovat vaihdelleet digitaidoista liiketoimintasuunnitelmaan, apurahojen hakemisesta esittelyvideon tekemiseen ja verkostoitumisesta yritysjuridiikkaan. Osallistujat ovat myös esitelleet toimintaansa ja peilanneet ajatuksia ryhmässä keskenään. Emme tarjoa mitään tiettyä valmista pakettia vaan tuen prosessiin ja oppimiseen, Kallio tähdentää.  

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on itsenäinen viranomainen, jonka ohjauksesta vastaavat yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Palvelukeskus toimii Opetushallituksen erillisyksikkönä. Heinolan kansalaisopiston hakema ja saama avustus liittyi yhteen palvelukeskuksen ensimmäisistä valtionavustushauista, jossa keskityttiin koronapandemian lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutusten hoitoon. Erityisenä kohteena oli vastata koronapandemiasta kärsineiden toimialojen, kuten esimerkiksi kulttuuri- ja tapahtuma-ala, osaavan työvoiman saatavuuden haasteisiin. Tässä avustushaussa rahoitusta jaettiin 29 hankkeelle yhteensä 6,2 miljoonaa euroa.  

– Meidän tehtävänämme on vastata siihen usein akuuttiinkin koulutus- ja kehittämistarpeeseen, joka kulloinkin yhteiskunnassa tai alueellamme on noussut esiin. Ja toisaalta haluamme myös ennakoida tulevia aikoja ja tarpeita, kertoo Heinolan kansalaisopiston rehtori Sirkka Suomi hankkeen taustoista.  

Mikko Kallio lisää hankkeen olevan luonnollista jatkumoa Jyränkölän ylläpitämän nuorten työpaja Mediapajan työlle. 

-Mediapajalla valmennamme luovista aloista kiinnostuneita, uransa alussa olevia. Vastaavasti nyt kehitämme koulutusta aloilla oleville. Toisaalta myös siellä pysyville, tai sinne palaaville tai sinne vaihtaville. Koronan aikana tapahtuma- ja kulttuurialalta moni vaihtoi muihin hommiin, ja nyt vastaavasti on pulaa tekijöistä. 

Kalliota luovien alojen omalaatuisuus on kiehtonut jo pitkään.  

– Esimerkiksi tapahtuma- ja kulttuurialoilla on raastavaa epäsäännöllisyyttä ja eri vuodenaikojen sesonkimaisuutta, monella lailla ennustamattomuutta ja kaikkinensa keikkamaisuutta. Nämä eroavat perinteisestä ”yhdeksästä viiteen” -työstä. Ylipäätään nämä tyypit ovat töissä, kun me muut olemme vapaalla. 

Kallio täsmentää, että esimerkiksi onnistunut bändikeikka, taidenäyttely tai striimaus on työryhmän yhteistyön tulos.  

-Se vaatii laajan kirjon osaamista ja erilaisten persoonien toimivuutta.

Jyränkölän Setlementti kustantaa Heinolan Uutisia. 

Teksti: Jussi Varjo HU
Kuva: Jyränkölän Mediapaja

Jaa tämä: