Useimpien takana on entinen kaupungin työntekijä Matti Seppä.

Heinolan kaupungin entinen tekninen johtaja ja geodeetti Matti Seppä on jatkanut sitkeästi erilaisten valitusten tehtailua. Parasta aikaakin kaupungin organisaatiossa on sisällä Sepän tekemiä oikaisuvaatimuksia tai kunnallisvalituksia useita kymmeniä. Niistä neljä ovat johtaneet uuteen päätökseen – osa hyväksymisistä johtui muotoseikoista tai kirjoitusvirheestä.

-Kaupungin eri toimielimistä hallinto-oikeudessa on tällä hetkellä vireillä muutama kymmenen oikaisuvaatimusta yms. Näistä noin 80 prosenttia on yhden ihmisen tekemiä. Nämä luvut eivät pidä sisällään sosiaali- ja terveyshuollon alaisia yksilöasioita, selvittää kaupunginjohtaja Jari Parkkonen.

Vuonna 2006 tapahtuneen virasta ulos maksun jälkeen (100.000 euroa) Sepän arvioidaan tehtailleen jo reilusti yli tuhat oikaisuvaatimusta, kunnallis- tai hallintovalitusta taikka kantelua. Osan niistä hän on tehnyt omissa nimissään, osassa on allekirjoittajana useista rikoksista tuomittu Jarmo Laitinen ja osassa Itä-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistys, jonka puheenjohtajana Seppä on toiminut.

Kaupunginjohtaja Jari Parkkonen sanoo, että suurin osa valituksista kohdistuu elinvoima- ja tekniikkatoimialoille.

-Kysymys on usean valituksen osalta valittajan näkemyksen mukaan kaupungin omien sääntöjen tulkintaan tai niissä ilmenneisiin puutteisiin, maan luovutuksiin tai vuokrauksiin liittyviin kysymyksiin, sekä viranhaltijoiden toimivallan rajoihin, Parkkonen toteaa.

Kaupunginjohtaja kuitenkin muistuttaa jo virkansa puolesta yleisellä tasolla, että vaikka valitukset tai oikaisuvaatimukset ovat julkisia, hän pitää niiden teko-oikeutta tärkeänä perustuslaillisena oikeutena, ja ettei kaupungin tai viranhaltijan tule kritisoida niiden tekemistä eikä myöskään lähteä julkisuudessa ketään yksityishenkilöä tai oikeushenkilöä nostamaan tikun nokkaan.

– Lisäksi on tarpeellista jossain yhteydessä todeta, että jokaiseen oikaisuvaatimukseen yms. perehdytään kunnolla. Me pyrimme päätöksenteossa aina tekemään parhaamme kaupungille ja kaupunkilaisille, mutta olemme ihmisiä ja voimme tehdä virheitä. Oikaisuvaatimuksissa voi hyvin tulla esiin näkökulmia, joita ei valmistelussa tai päätöksenteossa ole kaikesta yrityksestä huolimatta osattu arvioida.

Yli tuhat päätöstä

Vuositasolla kaupungissa tehdään yli tuhat päätöstä. Kaupunginjohtaja Parkkonen arvioi, että oikaisuvaatimuksia yms. tulee muutamia kymmeniä ja niistä enintään muutama muuttuu prosessin aikana tai sen johdosta.

-Aiempien vuosien osalta vastaavaa kirjanpitoa ei ole suoritettu, mutta kirjaamon osalta arvio tilanteesta oli, että kyse on vähäisistä muutoksista.

Aikaa jokaisen oikaisuvaatimuksen tai valituksen käsittelyyn kuluu kaupunginjohtajan mukaan minimissään yksi työpäivä. Haasteellisimpiin menee helposti reilu viikko.

-Tyypillinen oikaisuvaatimus vienee aikaa, jos kaikkien siihen osallistuvien henkilöiden työaika lasketaan yhteen, arviolta 10 tuntia – tämän kaltaista valitukseen menevää kokonaistyöaikaseurantaa ei ole kaupungin puolelta tehty, mutta tämä perustuu valistuneeseen arviointiin, koska useat henkilöt joutuvat niin toimialalla kuin hallinnossa käyttämään tähän työaikaansa. Tämän lisäksi haasteellisemmat ja työläämmät hallinto-oikeuksiin etenevät valitukset vievät luonnollisesti huomattavasti enemmän työaikaa.

Kaikkinensa oikaisuvaatimusten ja valitusten käsittelyyn uppoaa useita kuukausia kumulatiivisena työaikana.

Harmillista kehitykselle

Suurin harmi viranomaismenettelyssä, hallinto-oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa nurin menneistä valituksista tai kanteluista koituu kuitenkin usein kolmannelle osapuolelle, joka voi joutua odottamaan ratkaisua asiassa kuukausia tai jopa vuosia

Heinolassa näin on käynyt muiden muassa Rokkirannan ja Sinilähteen tonttien kohdalla sekä lukuisissa pienemmissä hankkeissa. Myös kauan odotetun Prisman rakentaminen on viivästynyt useilla vuosilla. Rakentamisessa aikataulun venyminen merkitsee lähes poikkeuksetta myös rakennuskustannusten nousua.

Moni heinolalainen on kummastellut Matti Sepän kumppanuutta useista rikoksista tuomitun henkilön kanssa ja hämmästellyt hänen toimintaansa myös Itä-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistyksessä.

Ikävä maine on johtanut siihen, että Seppää ei ole huolittu minkään poliittisen puolueen ehdokaslistoille, vaikka hän on itse tarjoutunut mm. kokoomuksen ja vasemmistoliiton ehdokkaaksi.

Heinolan Uutiset olisi halunnut kysyä Matti Sepältä muun muassa sitä, mikä motivoi häntä tekemään vuodesta toiseen lukuisia oikaisuvaatimuksia ja valituksia, kuinka paljon aikaa ja rahaa hän on käyttänyt vuosittain valitusrumbaan ja mitä hän kokee hyötyneen rumbasta.

Matti Seppä ei vastannut Heinolan Uutisten jättämään soittopyyntöön.

Teksti: Jari Niemi HU
Kuva: Jussi Varjo

Jaa tämä:
Kategoria: Paikallisuutiset