Hankepäällikkö Netta Malin uskoo kyläyhteistyöhön yli kuntarajojen.

Ihmiset, arjen helppous, luonto ja sijainti, jos kysytään hankepäällikkö Netta Malinilta, mikä Vierumäessä viehättää eniten. Hollolan Paimelasta kotoisin oleva Malin muutti itse Vierumäelle 12 vuotta sitten yhdessä puolisonsa kanssa. Kodiksi valikoitui miehen isovanhempien pientila. Perhekoon kasvaessa tarvittiin lisäneliöitä ja uusi koti valmistui viime kesänä entisen kodin naapuriin. Kotiseuturakkaalle Malinille muutto Vierumäelle toi mukanaan jonkinlaisen identiteettikriisin. Yhteys kylään ja kyläläisiin löytyi kuitenkin erityisesti lasten kautta. Lapsiin liittyi myös sysäys, jonka positiivisena seurauksena Malin päätyi Vetovoimainen Vierumäki -hakkeen luotsiksi. Hanke on kaksivuotinen ja se sai Päijänne-Leaderiltä 150 000 euron rahoituksen.

-Teimme reilu vuosi sitten kyläyhteisössä ison työn saadaksemme päiväkotimme sulkuaikoja inhimillisimmiksi. Se toimi sytykkeenä ajattelulle, että yhdessä pystymme muuttamaan asioita. Itselläni yrittäjyys mahdollisti osa-aikaisen työn tekemisen esihankkeen aikana. Hanketyö vei heti mennessään ja päätin, että haluan jatkossa panostaa kaiken osaamiseni kylän kehittämiseen, jos se vain on mahdollista, Malin kertoo ja lisää olevansa erittäin onnellinen rahoituksen järjestymisestä sekä hankepäällikön pestistä.

Tuleva työrupeama pitää sisällään laajan kattauksen Vierumäen kylän elinvoimaisuuden lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Alkuvuodesta tulille on laitettu kylän omien nettisivujen suunnittelu, brändiprojekti sekä tutkimus Vierumäen väestöpohjasta ja vetovoimaisuudesta. Ohjelmaan kuuluu niin ikään paikallisten yritysten projekteihin osallistuminen, asumisratkaisujen löytäminen niitä tarvitseville, muuttokummien rekrytointi sekä kyläkierrokset. Loppuvuodesta vuorossa on kyläyhteistyö lähikylien kanssa.

-Järjestämme kylällä tapahtumia sekä asukasiltoja kylän kehittämiseen liittyen. Käytännössä viemme siis esihankkeessa yhdessä eri sidosryhmien kanssa luodun vision ja toimintasuunnitelman käytäntöön, Malin tarkentaa.

Vetovoimainen Vierumäki -hankkeen kärkitavoitteena on saada Vierumäen kylälle lisää asukkaita. Jos alue kiinnostaa, mutta oikeanlaista kotia ei löydy, kokee Malin tärkeänä voida osoittaa muuttajalle vaihtoehtoja Heinolan kaupungista, tai oikeastaan mistä vaan lähialueelta.

-Jotta Vierumäki voi olla vetovoimainen, tulee koko Päijät-Hämeen olla vetovoimainen. Mielestäni kuntarajat määrittelevät turhaan yhteisöjä ja vaikuttavat arjen toimivuuteen. Haluaisin nähdä, mitä tiivis kyläyhteistyö voisi tuoda lisää alueelle. Ajattelen myös niin, että jos meillä ei ole tarjota potentiaaliselle muuttajalla hänelle sopivaa kohdetta, voimme kuitenkin pitää hänet palveluidemme piirissä ja tarjota asuinpaikkaa naapurikylästä. Näin toimimalla voimme pitää isomman alueen elinvoimaisena ja jopa lisätä palvelutarjontaa.

Malinin on helppo samaistua siihen, mitä uusi asukas mahdollisesti kaipaa. Yhteenkuuluvuuden tarve korostuu, jos perheessä on lapsia. Juttuseura lasten kanssa ulkoillessa on merkityksellistä, jos aikuiskontaktit ovat esimerkiksi etätyön vuoksi vähissä. Malin uskoo, että lämminhenkisen yhteisöllisyyden syntyyn voidaan vaikuttaa muutenkin kuin ihmisten kautta.

-Tärkeintä on juurruttaa uusi asukas kylään, jolloin hän tuntee yhteenkuuluvuutta alueen ja ihmisten kanssa. Mielestäni tämä tulee ottaa huomioon myös rakentamisessa, jolla mahdollistetaan uusien pienempien yhteisöjen synty.

Pelkkien vaaleanpunaisten lasien läpi uusi hankepäällikkö ei aluetta tarkastele. Haasteena Malin näkee kylän fyysisen rikkonaisuuden ja kylämäisyyden puutteen. Teollisuuden ympärille rakentunut asutus ja opiston alue ovat tällä hetkellä omat kokonaisuutensa. Hankepäällikkö uskoo kuitenkin yhteistyön eri toimijoiden kanssa versovan ajatuksia ja ratkaisun siihen, miten alue saadaan yhdistettyä toimivaksi kokonaisuudeksi, jolloin sitä voidaan markkinoida vahvemmin myös päivämatkailukohteena.

-Haluaisin esimerkiksi kylälle Salen läheisyyteen pop up -kontin torialueineen, jota lähialueen alkutuottajat ja kyläläiset voisivat käyttää myyntipaikkana ja kyläyhdistys kyläkahvilana, Malin kaavailee ja kiittelee yhteistyön Heinolan kaupungin kanssa puhjenneen kukkaan heti päähankkeen alussa. Tulevaisuudelta on näistä lähtökohdista lupa odottaa paljon.

-Kolmannen sektorin toimija voi olla merkittävä lisäresurssi kaupungin kehittämisessä, ja on ollut hienoa huomata, että tähän on annettu aito mahdollisuus, Malin summaa.

Teksti ja kuva: Katja Tamminen

Jaa tämä:
Kategoria: Paikallisuutiset