Alueellinen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus eli sote-valmistelu etenee Päijät-Hämeessä vauhdilla. Valmistelun työryhmät kokoontuvat tiiviillä aikataululla työstäen hyvinvointialueen rakennetta, toimintaa ja yhdyspintoja. Päijät-Hämeessä hyvinvointialueelle on valittu aluehallitus, aluevaltuusto ja lautakunnat. Järjestöjen edustajat ovat mukana hyvinvointialueen valmistelun työryhmissä ja työpajoissa.

Hyvinvointialueelle järjestöyhteistyön yhteistyöelimeksi valmistellaan järjestöneuvottelukuntaa. Lakisääteisinä vaikuttamiseliminä alueella tulee toimimaan maakunnalliset vanhus-, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto. Parhaiten yhdistykset voivat nyt vaikuttaa valmisteluun verkostojen ja edustajiensa kautta.

Laki sosiaali- ja terveyshuollosta velvoittaa alueella hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyöhön eri toimijatahojen kanssa. Laki kannustaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta turvaamaan järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia. Vähintään kerran vuodessa tulee myös käydä neuvottelut hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö linjaa järjestöjen yhteistyön Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan ja asiakas- ja osallisuuslautakunnan tehtäviin. Hallintosäännössä on maininta aluehallituksen tehtävänä myös avustusten myöntämisestä yhteisöille talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.

Valmistelussa on tiedostettu järjestöjen tärkeä rooli hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä. Järjestöillä on vahvaa osaamista kokemus- ja vapaaehtoistoiminnassa, kehittämis- ja hanketoiminnassa, vaikuttamisessa ja edunvalvonnassa, työllistämisessä ja kouluttamisessa sekä ammatillisessa osaamisessa ja palvelutoiminnassa. Järjestöjen osaamiselle on tarve, ja nyt työstetään roolia käynnistyvälle hyvinvointialueelle.

Hyvinvointialueella tarvitaan eri toimijoiden saumatonta yhteistyötä asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Järjestöjen merkittävä rooli kohderyhmän tavoittamisessa, tiedon jakamisessa ja yhteisöllisyyden luomisessa tukee hyvin olemassa olevaa julkisen toimijan tarjontaa. Sote-uudistuksella tavoitellaan muun muassa yhdenvertaisia ja laadukkaita palveluja, saavutettavuutta ja saatavuutta, terveyserojen kaventamista, kustannusten hillintää ja haasteisiin vastaamista. Tavoitteiden saavuttaminen ilman laajaa järjestöyhteistyötä ja kumppanuutta ei ole mahdollista. Yhteistyön ylläpitäminen ja tavoitteellisuus vaativat yhteistyölle koordinointia ja riittäviä resursseja. Yhteistyö vaatii toimijatahoilta sitoutumista ja oman panoksen resurssointia kumppanuuden saavuttamiseksi.

Hyvinvointialueen valmistelussa mukana olevilla järjestöedustajilla on merkittävä rooli välittää järjestöjen yhteisiä näkemyksiä työskentelyyn ja jakaa tietoa järjestökentälle. Järjestöjen kanssa keskustellaan hyvinvointialueen strategiasta ja järjestöneuvottelukunnasta torstaina 19.5.2022 klo 14-16 pidettävässä Teams-työpajassa. Työpajan linkki löytyy Päijät-Soten verkkosivuilta. Kaikille yhdistyksille ja eri toimijatahojen yhdistysyhteyshenkilöille avoin tilaisuus mahdollistaa moniäänisen keskustelun ja asioiden yhteisen käsittelyn. Uudistusta tehdään alueen asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Tavoitteena on hyvinvoivat päijäthämäläiset.

Järjestökoordinaattori Helena Haaja, Päijät-Sote, helena.haaja[ät]phhyky.fi

Jaa tämä:
Kategoria: Vieraskynä