Euroopan unionin parlamentin hyväksymä energiatehokkuusdirektiivi vahvistaa unionin ja sen jäsenmaiden sitoutumista vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja siirtymään kohti päästöttömiä rakennuksia.

Keskeisiä direktiivin mukanaan tuomia muutoksia ovat fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopuminen rakennusten lämmityksessä vuoteen 2040 mennessä sekä uusien rakennusten päästöttömyysvaatimukset jo vuodesta 2030 alkaen.

Suomessa alan yrittäjien edunvalvojana toimiva Lämmitysenergiayhdistys ry pitää direktiivin hyväksymistä myönteisenä ja merkittävänä askeleena kohti kestävämpää lämmitysteknologiaa ja uusien energiamuotojen käyttöä.

– Tämä on teknologisesti neutraali tapa käsitellä asiaa, jossa uusiutuvat energiat ja uusiutuva lämmitysöljy ovat varteenotettava vaihtoehto kiinteistöjen lämmityksessä, Lämmitysenergia Yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Arto Hannula kertoo tiedotteessa.

Heinolalaisen Lvi Lämpöpajan Billy Sierman kertoo, että tässä vaiheessa suoria toimenpiteitä kotitalouksille ei ole vielä tiedossa.

-Näyttää siltä, että Suomen ajama uusiutuvan öljyn vaihtoehto, ns. mustan öljyn polttamisen sijaan, tulee hyväksytyksi. Se tarkoittaa pientaloasujalle sitä, että hyviä öljykattiloita / -järjestelmiä ei kannata tuhota, vaan päivittää ne nykyaikaiseksi hybridilaitteistoksi.

Näissä tapauksissa Siermanin mukaan useimmiten öljypoltin kannattaa vaihtaa ja asentaa talon tehontarpeeseen sopiva ilmavesipumppu kattilan rinnalle.

-Järjestelmän pitää olla semmoinen, että lämpöpumpun pystyy sammuttamaan ilman jäätymisen pelkoa talvella, mikäli sähkön hinta nousee niin korkealle, että edullisena aikana ostettu öljy on energiana edullisempaa.

Sierman kertoo, että korkeat energianhinnat ovat nostaneet kiinnostusta lämmitysremontteihin, mutta sekava maailmantilanne jarruttaa päätöksentekoa.

-Kehottaisin ryhtymään energiaremontteihin nimenomaan nyt, koska kysyntä on alhainen ja laitteiden hinnat on pudonneet. Ja kesäruuhkat eivät ole vielä alkaneet.

Billy Sierman korostaa, että lämmitysjärjestelmiä uusiessa kannattaa ottaa huomioon useita eri seikkoja, kuten laitteiden mitoitus, käytettävissä oleva raha ja asennusliikkeen kokemus sekä takuuasiat.

-Lämmitysjärjestelmiä uusiessa, oikea laitteiden mitoitus on kaiken perusta. Sen tekee tietysti myyjä asiakkaan antamien lähtötietojen varassa. Jos se tehdään pieleen, niin investointi ei välttämättä tuokaan haluttuja säästöjä toivotussa mittakaavassa.

Aikataulullisesti Lämmitysenergiayhdistys pitää muutosta hyvänä, sillä 2010-luvulla uusitut kattilat ja polttimet soveltuvat sellaisinaan uusiutuvan lämmitysöljyn käyttöön. Poltinten käyttöikä on noin 15 vuotta, joten kaikki vanhemmatkin polttimet on uusittu vuoteen 2040 mennessä.

-Siirtyminen uusiutuvaan lämmitysöljyyn on nopea ja edullinen tapa erillislämmityksen CO2-päästöjen pudottamiseen. Suomi on tässäkin edelläkävijä, sillä meillä on uusiutuva lämmitysöljy jo koko maan kattavassa jakelussa, Hannula kertoo.

Teksti: Jussi Varjo HU

Jaa tämä: