Energiatehokkuusdirektiivi vaikuttaa lämmitysvalintoihin

Euroopan unionin parlamentin hyväksymä energiatehokkuusdirektiivi vahvistaa unionin ja sen jäsenmaiden sitoutumista vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja siirtymään kohti päästöttömiä rakennuksia. Keskeisiä direktiivin mukanaan tuomia muutoksia ovat fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopuminen rakennusten lämmityksessä vuoteen 2040 mennessä sekä uusien rakennusten päästöttömyysvaatimukset jo vuodesta 2030 alkaen. Suomessa alan yrittäjien edunvalvojana toimiva Lämmitysenergiayhdistys ry pitää direktiivin Lue lisää…