Heinolan kaupunginvaltuusto ja Sysmän kunnanvaltuusto päättivät kokouksissaan 18.3.2024 liittyä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n rahoittajasopimukseen 1.1.2025 alkaen. Kärkölän kunnanvaltuusto teki vastaavan päätöksen jo aiemmin helmikuussa.

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy on alueen kuntien omistama ja rahoittama elinvoimayhtiö, joka auttaa yritysten perustamiseen, kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen sekä Lahden seudulle sijoittumiseen liittyvissä asioissa. Ladecin neuvonta on yrityksille maksutonta. Yhtiö myös kehittää Lahden seutua yritysten toimintaympäristönä ja edistää uusien investointien toteutumista alueelle. 

Tällä hetkellä Ladec toimii seitsemässä Päijät-Hämeen kymmenestä kunnasta: Asikkalassa, Hartolassa, Hollolassa, Iitissä, Lahdessa, Orimattilassa ja Padasjoella. Kolmessa kunnassa tehtyjen liittymispäätösten myötä Ladecin toiminta-alue ja palvelut kattavat näin ollen vuoden 2025 alusta alkaen koko Päijät-Hämeen maakunnan. 

Ladec-yhteistyö laajentaa ja monipuolistaa Heinolan, Kärkölän ja Sysmän yrityksille tarjolla olevia neuvonta- ja kehittämispalveluita merkittävästi. Yrityksillä on mahdollisuus saada aiempaa kattavammin apua esimerkiksi rahoitukseen, liiketoiminnan kehittämiseen, kansainvälistymiseen, taloushaasteisiin ja kriisitilanteisiin sekä omistajanvaihdoksiin liittyvissä kysymyksissä. Yritykset pääsevät myös mukaan Ladecin koordinoimiin paikallisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin. Yrittäjyyttä suunnittelevia ja yritystoimintaa käynnistäviä asiakkaita Ladec neuvoo muun muassa liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman kehittämisessä, kannattavuuslaskelmissa ja viranomaisasioissa. 

Ladecin toimitusjohtaja Tomi Tura pitää tiedotteessa yhtiön laajentumista merkittävänä koko maakunnan yhteistyön kannalta.

-Mukaan tulevissa kunnissa on todella monipuolinen ja mielenkiintoinen yrityskenttä. Uskon, että koko maakunnan kattavana yhtiönä pystymme entistä paremmin paitsi palvelemaan yksittäistä yritystä myös tarjoamaan uusia verkostoja ja mahdollisuuksia kasvuun.

-Viime vuosina Ladec on kehittynyt myönteisesti yhä ammattimaisempaan suuntaan koko maakunnan elinvoiman kehittäjänä. Kun työllisyystoimi siirtyy kuntien vastuulle, on tullut ajankohtaiseksi laajentaa Ladecin toimintaa ja alueellista kattavuutta. Tässä asiassa Kärkölän kunta teki yksimielisen liittymispäätöksen, kertoo tiedotteessa Kärkölän pormestari Markku Koskinen kunnan päätöksen taustoista.  

-Heinolassa on viime vuosina aikaisempaa enemmän nähty maakunnan kuntien kanssa lisääntyvä yhteistyö mahdollisuutena. TE-24-uudistuksen myötä tarvitsemme korostetusti aikaisempaa tiiviimpää maakunnallista yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa, toteaa puolestaan Heinolan kaupunginjohtaja Jari Parkkonen.

-Heinolan liittyminen Ladeciin oli sinänsä looginen uuden strategiamme ja muutosohjelman toteutuksen lopputulema, mutta liittymisen päätöksentekoa helpotti Ladecin laadukas toiminta ja korkea asiakastyytyväisyys. Sitä puolsi vahvasti myös kaupunkimme yritysten ja elinkeinojärjestöjen eli Hämeen kauppakamarin, Heinolan työantajayhdistyksen, Päijät-Hämeen Yrittäjien ja Heinolan Yrittäjien vahva näkemys Ladeciin liittymisestä, Parkkonen jatkaa. 

Myös Sysmän kunnanjohtaja Lasse Peltonen on maakunnallisen elinvoimayhtiön palvelujen piiriin pääsemiseen tyytyväinen.

-Olen erittäin iloinen Sysmän valtuuston yksimielisestä päätöksestä liittyä mukaan Ladec-perheeseen, joka on nyt koko Päijät-Hämeen kokoinen. Pidän tärkeänä, että jäsenkunnat kehittävät elinkeinoja ja yritystoimintaansa kukin omien vahvuuksiensa kautta, mutta kuitenkin yhteistyössä, koko Päijät-Häme huomioiden.

Jaa tämä: