Hyvinvointialueuudistuksen jälkeinen ensimmäinen vuosi näkyy Heinolan kaupungin taloudessa. Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2023 toteutui 281 000 euroa ylijäämäisenä. 

Vuosi 2023 oli ensimmäinen vuosi hyvinvointialueuudistuksen jälkeen, mikä näkyy kaupungin talouden luvuissa. Kaupungin tilinpäätöstiedotteessa kerrotaan, että toimintatuotot vähentyivät vuoden 2023 aikana 9,3 miljoonaa euroa eli -40,3 % ja toimintakulut vähenivät 86,8 miljoonaa euroa eli -60,3 %. Muutos aiheutui hyvinvointialueuudistuksen tuomista muutoksista. Palveluiden ostot vähenivät muutoksen yhteydessä eniten eli 56,2 miljoonaa euroa (-83,6 %). Toimintatuottoihin ja -kuluihin sisältyi vielä vuonna 2023 sote-eriä yhteensä 1,3 miljoonaa euroa, joista merkittävin kuluerä oli luottotappiot 1,1 miljoonaa euroa. Toimintakatteen osoittama alijäämä puolittui hyvinvointialueuudistuksen myötä ollen 41,2 miljoonaa euroa (-64,8 %).

Verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) väheni 77,4 miljoonaa euroa eli 59,5 %:ia. Verotulot vähenivät 35,5 miljoonaa euroa eli -46,5 %:ia. Tammikuussa 2023 joulukuun 2022 leikkaamattomat verotilitykset paransivat vielä hyvinvointialueuudistuksen jälkeistä verokertymää. Näitä leikkaamattomia verotilityksiä maksettiin n. 6,0 miljoonaa euroa.

Valtionosuudet vähenivät -77,8 %:ia eli 41,9 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriön tekemän jälkikäteistarkistuksen mukaan kunnille maksettiin vuonna 2023 kuitenkin liikaa valtionosuuksia, jotka oikaistaan tulevien vuosien valtionosuuksissa eli valtionosuuksien taso oli merkittävästä vähentymisestä huolimatta liian korkea. Oikaisu valtionosuuksiin tehdään asukasperusteisesti eikä kaupungin toteutuneiden kustannusten perusteella. Jälkikäteistarkistuksesta syntyvä valtionosuuksien leikkaus vuosille 2024–2027 on kaupungin osalta yhteensä n. 2,4 miljoonaa euroa.

Korkokulut kasvaneet merkittävästi

Rahoitustuotot ja kulut (netto) vahvistivat kaupungin tulosta merkittävästi, vaikka korkokulut kasvoivatkin vuoden 2023 aikana.

Kaupungin salkun tuotto vuonna 2023 oli 9,6 % (-11,9 % v. 2022). Kun edellisenä vuonna kirjattiin rahoituseriin kokonaisuutena n. 2,8 miljoonaa euroa kulua, niin vuonna 2023 kirjattiin tuloa yhteensä n. 4,2 miljoonaa euroa huolimatta korkomenojen noususta. Sijoitussalkun arvo vuoden 2023 lopussa oli n. 109 miljoonaa euroa.

Investointitason lasku vähensi myös lainakantaa

Heinola on panostanut aiempina vuosina voimakkaasti tulevaisuuteen, mikä on näkynyt korkeana investointitasona. Investointeja on toteutettu viimeisen viiden vuoden aikana yli 100 miljoonan euron arvosta. Vuonna 2023 investointitaso laski 13 miljoonaan euroon, nettoinvestoinnit vuonna 2023 olivat 12,8 miljoonaa euroa.

Vuonna 2023 kaupunki nosti pitkäaikaista lainaa 15 miljoonaa euroa. Lisäksi kaupunki käytti lyhytaikaisia lainoja eli kuntatodistuksia. Pitkäaikaiset lainat lyhenivät 14 miljoonaa euroa ja lyhytaikaiset lainat 6,0 miljoonaa euroa. Lainakanta pieneni hieman edellisestä vuodesta ja oli vuoden 2023 lopussa yhteensä n. 113 miljoonaa euroa (6 294 eur/asukas). Korkokulut kasvoivat vuoden 2023 aikana 0,6 miljoonasta eurosta 1,8 miljoonaan euroon eli yli 200 prosenttia.

Muutosohjelman avulla eteenpäin

Kaupungin vuonna 2023 hyväksytty muutosohjelmasuunnitelma sisältää myös kestävän talouden ohjelman linjauksia, joita on huomioitu jo vuoden 2024 talousarvion laadinnassa. Ohjelman laadinnassa on tunnistettu talouden tasapainon kriittisiä elementtejä. Hyvinvointialueuudistuksen vaikutukset sekä mm. tuleva TE-uudistus tuovat osaltaan lisähaastetta kaupungin talouden tasapainon toteuttamiseen.

Jaa tämä:
Kategoria: Paikallisuutiset