Maksujen korotuksen taustalla ovat vesihuoltolain noudattaminen ja talouden haasteet. 

Tekninen lautakunta päätti vesimaksujen korotuksista kokouksessaan 14.9.2023. Taustalla korotuksissa on vesilaitoksen heikentynyt taloustilanne ja vesihuoltolain velvoitteet, minkä johdosta maksujen korotukset on todettu välttämättömiksi. Vesilaitoksen tulos on ollut alijäämäinen vuodesta 2020 alkaen ja vuodelle 2023 kertyy alijäämää arviolta yli 1 milj. euroa. Myös tulevat vuodet näyttävät ilman hinnankorotuksia voimakkaasti alijäämäisiltä. Myös korkojen nousu on vaikuttaa tuloksen heikentymiseen. Taloustilanteen heikentymiseen on vaikuttanut myös mm. mittavat investoinnit sekä veden käytön vähentyminen, jolloin myös tuotot ovat vähentyneet.

Ottaen huomioon käynnissä olevat investoinnit ja tulevat investointitarpeet, on vesilaitoksen tulosta parannettava, jotta tulokertymällä voidaan pitkällä aikavälillä kattaa käyttökustannukset ja investointien rahoituskustannukset. Vesihuollon laadun ja huoltovarmuuden ylläpitämiseksi on laitoksia ja verkostoa saneerattava pitkäjänteisesti. Lähivuosien merkittäviä rahoitustarpeita ovat mm. Hakasuon vedenottamon uusimiseen sekä jätevesipumppaamoiden ja vesihuoltoverkoston saneeraukseen liittyvät kustannukset.

Vesihuoltolain 18 §:n mukaan vesihuollon ja huleveden viemäröinnin maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Tällä hetkellä ao. maksutasot eivät täytä lainsäädännön vaatimuksia.

Korotuspäätöksiä sekä vuoden 2024 että vuoden 2025 alusta

Talouden tasapainon parantamiseen pyritään korottamalla maksuja vaiheittain sekä vuonna 2024 että vuonna 2025.                                    

Tekninen lautakunta päätti näin ollen yksimielisesti tarkistaa vesihuoltolaitoksen hintoja 1.1.2024 alkaen hinnaston mukaisesti siten, että veden ja jäteveden käyttö-, perus- ja liittymismaksuja sekä huleveden liittymismaksuja korotetaan keskimäärin 15 %. Lisäksi uudet liittymismaksut muutetaan 1.1.2024 alkaen ainoastaan siirtokelpoisiksi, jolloin maksuun lisätään arvonlisävero. Lisäksi myös vuoden 2025 alusta hintoja tarkistetaan siten, että veden ja jäteveden käyttö-, perus- ja liittymismaksuja sekä huleveden liittymismaksuja korotetaan keskimäärin 15 %.

Hintojen korotusten vaikutuksia on arvioitu mm. kotitalouskohtaisesti ja perusmaksun hinnankorotuksen vaikutus vuonna 2024 on n. 9 eur/vuosi ja neljän hengen kotitalouden osalta kulutusmaksujen hinnankorotusten vaikutus vuodessa n. 116 euroa.

-On harmillista, että hintoja joudutaan korottamaan, mutta huoltovarmuuden ylläpitämiseksi ja vesihuoltolain velvoitteiden täyttämiseksi meillä ei ole muita vaihtoehtoja, toteaa kaupungin tiedotteessa teknisen toimen johtaja Keijo Houhala.

Jaa tämä:
Kategoria: Paikallisuutiset