Jyränkölän Setlementti on osoittautunut alansa edelläkävijäksi vastuullisuudessa, saavuttaen merkittävän +70 % nettovaikuttavuusasteen. Tämä tarkoittaa, että Jyränkölä onnistuu muuntamaan käyttämänsä resurssit huomattavasti suuremmaksi positiiviseksi vaikutukseksi yhteiskunnassa, tiedon jakamisessa, terveyden edistämisessä ja ympäristön suojelussa.

Erityisesti yhteiskunnallinen vaikutus korostuu Jyränkölän Setlementin toiminnassa. Yhdistys ei ainoastaan luo työpaikkoja ja maksa veroja, vaan tarjoaa myös asumispalveluja, jotka mahdollistavat kodinomaisen asumisen erityistä tukea tarvitseville. Jyränkölän kotihoito- ja työllistämis- sekä koulutuspalvelut tukevat merkittävästi niin nuorten kuin maahanmuuttajienkin asemaa yhteiskunnassa, edistäen näin yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta.

Tiedon jakamisen osalta Jyränkölän ylläpitämän Heinolan kansalaisopiston koulutuspalvelut lisäävät ihmisten osaamista ja valmiuksia, mikä on keskeistä yhteiskunnan kehitykselle. Lisäksi Jyränkölän lähes 400 työntekijää edustavat tärkeää osaamispääomaa, jonka kautta Jyränkölän Setlementti pystyy tuottamaan laadukkaita palveluita ja edistämään positiivisia vaikutuksia yhteiskunnassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyen Jyränkölän Setlementin hoiva-, ravintola- ja ateriapalvelut tarjoavat merkittäviä hyötyjä. Nämä palvelut parantavat asiakkaiden fyysistä terveyttä ja mielenterveyttä, edistäen samalla yhteisöllisyyttä ja ihmisten välistä yhteydenpitoa.

Ympäristövaikutusten osalta Jyränkölän Setlementti pyrkii minimoimaan negatiiviset vaikutukset ja edistämään kestävää kehitystä. Vaikka rakennusten ylläpito ja ruoka-aineiden kulutus muodostavat suurimman osan ympäristöresurssien käytöstä, organisaatio työskentelee jatkuvasti toimiensa ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Jyränkölän Setlementin vastuullisuustyön taustalla on suomalainen innovaatio, Upright Project, jonka kehittämä nettovaikutusmalli tarjoaa tieteeseen perustuvaa tietoa yritysten yhteiskunnallisista vaikutuksista. Tämä datavetoinen lähestymistapa mahdollistaa yritysten vaikutusten objektiivisen arvioinnin ja vertailun, tuoden esiin niiden todellisen panoksen yhteiskuntaan. Uprightin datauniversumi kattaa yli 50 000 yritystä ja sitä käyttää yli 200 organisaatiota ympäri maailman, osoittaen projektin merkittävää vaikutusta ja sen potentiaalia muuttaa tapaa, jolla yritysten vastuullisuutta arvioidaan ja kehitetään.

Jyränkölän Setlementin esimerkki osoittaa, kuinka organisaatiot voivat tehokkaasti käyttää resurssejaan luodakseen positiivisia muutoksia yhteiskunnassa. Sen nettovaikutusprofiili ei ainoastaan korosta sen merkitystä yhteisölleen, vaan toimii myös kannustimena muille organisaatioille seurata sen esimerkkiä vastuullisuuden tiellä.

Jyränkölän Setlementti kustantaa Heinolan Uutisia.

Jaa tämä: