Jyränkölän vastuullisuustyö valokeilassa

Jyränkölän Setlementti on osoittautunut alansa edelläkävijäksi vastuullisuudessa, saavuttaen merkittävän +70 % nettovaikuttavuusasteen. Tämä tarkoittaa, että Jyränkölä onnistuu muuntamaan käyttämänsä resurssit huomattavasti suuremmaksi positiiviseksi vaikutukseksi yhteiskunnassa, tiedon jakamisessa, terveyden edistämisessä ja ympäristön suojelussa. Erityisesti yhteiskunnallinen vaikutus korostuu Jyränkölän Setlementin toiminnassa. Yhdistys ei ainoastaan luo työpaikkoja ja maksa veroja, vaan tarjoaa myös Lue lisää…

Vastuullisuus vaatii tekoja – joulunakin

Vastuullisuus on sana, joka on vallannut paikkansa keskusteluissa ja päätöksenteossa ympäri maailmaa. Kyseessä ei ole enää pelkkä muotisana, vaan se on muuttunut elintärkeäksi periaatteeksi, joka ohjaa niin yksityisiä yrityksiä, julkista sektoria kuin yksittäisiä kuluttajiakin. Ympäristöllinen vastuullisuus on ehkä kaikkein kiireellisin ja näkyvin osa vastuullisuutta. Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ehtyminen ovat vakavia Lue lisää…