Eduskuntavaalit ovat ovella ja Suomen poliittinen ilmapiiri on vaaleille tuttuun tapaan jälleen kärjistymässä. Poliittisista erimielisyyksistä huolimatta on muistettava, että Suomen tulevaisuus rakennetaan yhdessä. Jokaisen äänioikeutetun kansalaisen on tärkeää käyttää äänioikeuttaan ja vaikuttaa tulevaisuuden suuntaan. Paitsi vastuullinen tehtävä yksittäiselle äänestäjälle, vaalit ovat myös oiva mahdollisuus vaikuttaa oman alueen kehitykseen ja kansallisesti tärkeisiin kysymyksiin.

Tulevissa vaaleissa panokset ovat kovat. Ilmastonmuutokseen, talouteen, työllisyydenhoitoon ja koulutus- sekä terveyspalveluihin ja turvallisuuteen liittyvät haasteet ovat vain muutamia keskeisiä aiheita, joihin ehdokkaiden tulisi ottaa kantaa ja joihin heidän toivotaan tarjoavan ratkaisuja. Nykyisten ja tulevien sukupolvien kannalta on tärkeää, että ehdokkaat ottavat kantaa konkreettisiin kysymyksiin ja tarjoavat avaimia kansalaisten arjen ja tulevaisuuden haasteisiin.

Samalla on muistettava, että vaalit ovat myös mahdollisuus kehittää demokratiaa ja yhteiskuntamme toimivuutta. Vaalit ovat avoinna kaikille äänioikeutetuille kansalaisille, ja jokaisen ääni on tärkeä.

Vaalien alla käytävän keskustelun soisi olevan avointa, asiallista ja toisia ehdokkaita kunnioittavaa. Valitettavasti aina se ei näin ole. Populistisilla kannanotoilla ja iskulauseilla pyritään lyttäämään vastapuolen agendaa ja kiinnittämään äänestäjien huomio suurten linjojen sijaan lillukanvarsiin. Perehtymällä ehdokkaisiin ja heidän taustoihinsa äänestäjillä on paremmat mahdollisuudet äänestää ehdokasta, jolla oikeasti riittää osaamista ja halua vaikuttaa äänestäjien ja yhteiskunnan parhaaksi.

Käytä äänioikeuttasi. Vain yhdessä voimme vaikuttaa siihen, millainen Suomi ja yhteiskunta meillä tulevaisuudessa on.

Jaa tämä: