Kaivokadun rakennustöissä oli talvella parhaillaan useita kaivinkoneita.

Heinolan kaupunki on saanut hyvän vaihteen päälle vesi- ja viemärilinjojen kunnostamisessa. 

Heinolan kaupunki on investoinut vuodesta 2017 lähtien vesi- ja viemäriverkoston rakennus- ja kunnostustöihin 17,1 miljoonaa euroa, kun mukaan lasketaan jätevedenpuhdistamon ja Heikkimäen yrityspuiston työt sekä Koskensaaren ja Sinilähteen vedenpuhdistamoiden saneeraustyöt. 

Kaupungin vanhimmat vesi- ja viemärilinjat on rakennettu 1940- ja 1950-luvuilla. 

Tänä vuonna kaupunki jatkaa Kaivokadun pintarakenteiden uudistamista, viimeistee Siltakadun työmaan ja aloittaa työt Marjatiellä sekä Kirkonkylässä Sukurantiellä, jonne valmistuu samalla uutta jalankulku- ja pyörätietä. 

Keskustassa kaupunki valmistautuu torin alueen kunnostustöihin. Niihin on varattu 1,2 miljoonaa euroa. 

Kaikkinensa kuluvan vuoden uusiin työkohteisiin arvioidaan tarvittavan noin 3 miljoonaa euroa. 

Lisäksi kaupunki jatkaa etäluettavien vesimittareiden asennustöitä. Viime syksynä alkanut projekti on tarkoitus saada maaliin kolmessa vuodessa. Kaikkiaan vaihdetaan noin 4.000 mittaria, ja muutostöihin ennakoidaan kuluvan noin 800.000 euroa. Mittareiden käyttöikä on 15 vuotta. 

Näkyvää toimintaa

Vesi- ja viemärilinjojen uusiminen on näyttäytynyt kaupunkilaisille keskustassa ja ajoittain muutostyöt ovat myös haitanneet sekä liikennöintiä että kauppojen kaupankäyntiä. 

Kaupungin rakennuspäällikkö Ari Matteinen korostaa, että keskustassa töiden ajoitus liittyy paitsi korjausvelan poistamiseen, myös siihen, että taajaman viihtyisyyttä halutaan lisätä. 

-Kun töihin ryhdytään, kannattaa ne aloittaa vesi- ja viemärilinjojen uusimisesta, jos alueen linjat ovat kymmeniä vuosia vanhoja, toteaa Matteinen. 

Heinolan seitsemässä vuodessa käyttämä noin 21 miljoonaa euroa on summana huomattava, kun sitä vertaa vastaavankokoisten kuntien vastaaviin vuosittaisiin investointeihin. On hyvin yleistä, että korjaustöihin ryhdytään vasta sitten, kun putkilinjat rikkoutuvat. 

-Korjausvelka kasvaa kaikilla ja meilläkin sen arvioidaan olevan vielä noin 10 miljoonan euron luokkaa, Matteinen arvioi. 

Vesi- ja viemärilinjojen arvioidaan yleisesti kestävän noin 50 vuotta. Uusimisen tarve saattaa kuitenkin tulla eteen jo paljon aiemmin, jos maaperä on heikko tai kloridi (suolaus) pääsee tuhoamaan putkistoja. Heinolassa maantien suolaus on tuottanut korroosio-ongelmaa ainakin Hakasuon vedenottamolla.  

Lisäksi torjunta-aineet saattavat aiheuttaa pohjavedelle haittoja Vierumäen Taimitarhan alueella, mutta toistaiseksi tilanne on pysynyt hyvin hallinnassa. 

Isot työt ulkopuolisille

Rakennuspäällikkö Ari Matteinen kertoo, että kaupunki pyrkii tekemään kaikki pienet saneeraustyöt oman organisaation voimin.  

Isoimmat työurakat kaupunki on teettänyt yksityisillä yrityksillä, ja tähän saakka kiinnostus työkohteisiin on ollut varsin hyvä. Tarjouksia on saatu useammilta yrityksiltä. 

-Kaksi kertaa vuodessa kokoustamme teleoperaattoreiden edustajien kanssa, jotta vältytään useilta kaivuutöiltä samassa kohteessa. Vuosien mittaan tässä on päästy hyvin eteenpäin, Ari Matteinen toteaa. 

Heinolassa on vesi- ja viemäriverkostoa 250 kilometriä ja hulevesiverkkoa 160 kilometriä. 

Teksti ja kuva: Jari Niemi

Jaa tämä: