Maan allakin piilee korjausvelkaa

Heinolan kaupunki on saanut hyvän vaihteen päälle vesi- ja viemärilinjojen kunnostamisessa.  Heinolan kaupunki on investoinut vuodesta 2017 lähtien vesi- ja viemäriverkoston rakennus- ja kunnostustöihin 17,1 miljoonaa euroa, kun mukaan lasketaan jätevedenpuhdistamon ja Heikkimäen yrityspuiston työt sekä Koskensaaren ja Sinilähteen vedenpuhdistamoiden saneeraustyöt.  Kaupungin vanhimmat vesi- ja viemärilinjat on rakennettu 1940- ja Lue lisää…