Osallistuva budjetointi (OSBU) on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Taustalla on ajatus suorasta ja osallistuvasta demokratiasta, jossa asukkaat ehdottavat ja päättävät, miten kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään. OSBUa on onnistuneesti toteutettu monissa eri kunnissa. Heinolassa OSBU-prosessia toteutetaan nyt kolmatta kertaa. Heinolan kaupungin OSBU-budjetti vuodelle 2023 oli 50 000 €. Summa säilyy samansuuruisena vuodelle 2024.

Kaupunkilaisilta yhteensä 88 ideaa

Tällä kierroksella ideoita saapui enemmän kuin aiempina vuosina,  33 % enemmän kuin viime kerralla. Osallistuvan budjetoinnin eli OSBUn toimintamallin ensimmäinen etappi oli ideavaihe. Ideointivaiheen aikana 1.–31.10.2023 kaikenikäiset heinolalaiset saivat esittää ideoita oman asuinalueensa tai koko kaupungin kehittämiseksi. Ohjenuorana oli, että ideoiden tulee sopia annettuun budjettiin ja että ne ovat kaupungin toteutettavissa. Halutessaan idean saattoi kytkeä annettuihin teemoihin tai sitten ehdottaa jotain ns. laatikon ulkopuolelta. Ideoista 95,5 % tuli kaupunkilaisilta. Yrityksiltä ja yhteisöiltä ideoista tili 4,5 %.

Asukkaiden lähettämät ideat jakautuivat teemoittain seuraavasti:

  • vapaa-aika ja harrastaminen / 35,2 %
  • ympäristö ja luonto / 23,9 %
  • lapset ja nuoret / 21,6 %
  • Muu, mikä? / 19,3 %.

Ensimmäisellä karsintakierroksella karsitaan pois sellaiset ideat, joiden toteuttaminen ei varsinaisesti kuulu kaupungille vaan esim. yksityiselle rakennuksen omistajalle tai yritykselle jne. Näitäkin ehdotuksia pyritään välittämään mahdollisille eri toteuttajatahoille. Seuraavassa vaiheessa ideoita käsitellään yhteiskehittämistyöpajassa.

Lämmin kiitos kaikille aktiivisesta osallistumisesta, on hienoa, että olemme jälleen saaneet hienoja ideoita kaupungin kehittämiseksi ja asukkaat haluavat osallistua, toteaa tiedotteessa Heinolan kaupungin hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi.

Seuraavat vaiheet

OSBUn toimintamallin seuraava vaihe on yhteiskehittäminen. Tänä vuonna yhteisöllisiä työpajoja on kaksi:

  • ke 22.11.2023, erityisesti nuorille suunnattu paja, Nuorisotoimen tiloissa
  • to 23.11.2023, kaikille kaupunkilaisille suunnattu paja, kaupungintalon ala-aula

Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan järjestettäviin OSBU-pajoihin muokkaamaan saaduista ideoista toteuttamiskelpoisia ehdotuksia OSBUn kolmatta vaihetta varten, eli äänestykseen. Äänestys avataan 1.12.2023 ja on avoinna aina 14.1.2024 asti.

Jaa tämä:
Kategoria: Paikallisuutiset