Hoitajien liitot Super ja Tehy ja kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT pääsivät lokakuun alussa vihdoin ja viimein sopuun hoitajien palkoista ja työehdoista. Nyt solmittu SOTE-sopimus takaa työrauhan 30.4.2025 saakka. Hoitajat saivat ansaitsemansa palkankorotukset, vaikka julkisuudessa onkin esitetty erilaisia arvioita siitä, tyytyivätkö hoitajaliitot lopulta alkuperäisiä tavoitteitaan liian mataliin korotuksiin.

Spekulointi on turhaa, sillä nyt jo pitkään jatkuneet lakkoilut ja joukkoirtisanoutumisen valmistelu ovat takanapäin. Nyt alan veto- ja pitovoimaa on lähdettävä viemään toden teolla eteenpäin. Palkankorotukset olivat tässä vain yksi keino. Riittävä henkilöstön määrä, hyvä johtaminen ja työn merkityksellisyyden kokemukset monien muiden seikkojen ohella ovat monesti niitä asioita, jotka vaikuttavat työnteon mielekkyyteen ja motivaatioon enemmän kuin parempi palkka ja muut konkreettiset etuudet.

Työtaistelun tuoksinassa alan maine on kokenut vakavia kolhuja, joiden korjaamiseen menee aikaa. Maineen kohentamisessa myös hoitajaliitoilla on näytön paikka. Palkkatavoitteidensa ajamiseksi hoitajaliitot maalasivat hoitotyöstä ja koko alasta niin masentavan ja lannistavan kuvan, että moni hoitoalalla työskentelevä tai alalle aikova varmasti miettii tarkkaan, riittävätkö nyt tulevat palkankorotukset pitämään alaa houkuttelevana vaihtoehtona. Mikäli alan vetovoiman kurssia saadaan korjattua ja hoitajien määrää lisättyä, korjaantuvat ennen pitkää myös alan pitovoiman kannalta tärkeät kiireen ja riittämättömyyden tunteet. Jatkuva kiire kun kuormittaa hoitajia kohtuuttomasti ja lisää virheiden mahdollisuutta. Alan vetovoimaisuuden parantaminen on myös asiakkaan ja veronmaksajan etu: Hoitajien määrän lisääntyessä hoitoon pääsy toivottavasti nopeutuu.

Jaa tämä: