Konsulinnalle tunnustus hyvästä hoitotyöstä

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on yhdessä La Carita -säätiön kanssa palkinnut Jyränkölän Setlementin hoivayksikkö Konsulinnan hyvästä hoitotyöstä. Palkitsemisperusteissa SuPer ja La Carita -säätiö tuovat esille mm. alan opiskelijoiden antaman hyvän palautteen saamastaan ohjauksesta ja työyhteisön toimivuudesta, hoitajien vastuualueiden jakautumisen omien mielenkiinnon kohteiden mukaan ja panostuksen hyvään saattohoitoon. Kaikki yksikön Lue lisää…

Sopu hoitoalalle

Hoitajien liitot Super ja Tehy ja kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT pääsivät lokakuun alussa vihdoin ja viimein sopuun hoitajien palkoista ja työehdoista. Nyt solmittu SOTE-sopimus takaa työrauhan 30.4.2025 saakka. Hoitajat saivat ansaitsemansa palkankorotukset, vaikka julkisuudessa onkin esitetty erilaisia arvioita siitä, tyytyivätkö hoitajaliitot lopulta alkuperäisiä tavoitteitaan liian mataliin korotuksiin. Spekulointi on turhaa, Lue lisää…