Miia Salonen ja Tytti Lönnrot.

”Hienola on pieni, kauniin luonnon ympäröimä kaupunki. Hienolan väki on ystävällistä, toisensa huomioivaa kansaa. Hienolalaiset eivät ole nimestään huolimatta hienohelmoja, vaan tavallisia, uutteria ihmisiä, jotka ovat valmiita tekemään työtä sen eteen, että kaikilla on hyvä olla. Toisinaan Hienolassakin syntyy ikäviä ilmiöitä, eihän Hienola ole mikään sadunomainen illuusio vaan ihan todellinen paikka. Erityisen Hienolasta tekee se, miten näihin ilmiöihin suhtaudutaan. Ne kohdataan yhdessä, toinen toista kuunnellen ja yhteistä hyvää etsien. Ei ihme, että monesti Hienolaa kuvataan kaupungin silhuettia koristavan upean sillan kautta. Hienolan maine sillanrakentajana niin kaupunkilaisten välillä kuin ympäröiviin kuntiin onkin maankuulu.”

Elämme monenlaisten tunteiden aikaa. Kun toisten ihmisten kohtaaminen on ollut uhka vuosien ajan, on vaikea totuttautua uudelleen ajatukseen yhteen tulemisesta. Maailmalta vyöryvät viestit niin sähkön hinnasta kuin turvattomuudesta ja epävarmuudesta puhututtavat tänä vuonna monessa joulupöydässä. Voi olla, että jouluruokien ostoa joudutaan harkitsemaan enemmän kuin pitkään aikaan, joululahjoista puhumattakaan. Vuoden loppumetreille perheitä voi mietityttää myös tuleva muutos tiettyjen palveluiden siirtymisestä hyvinvointialueelle. Pelko lähipalveluiden katoamisesta kuuluu puheissa. Muutosprosessia johtavien taholta tuleva viesti on koko ajan ollut, etteivät palvelut katoa minnekään, vaikka organisaatio niiden takana muuttuukin.

Samaan aikaan Heinolan kaupunki on tehnyt hienon arvovalinnan vahvistamalla kaupunkiin jäävää hyvinvointipalvelua, erityisesti perheiden näkökulmasta. Alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä kanssa varhaisen tuen työskentelyä jatkaa perhekoordinaattori. Kuluvan vuoden marraskuussa työ laajeni perhekoutsin myötä koskemaan myös alakouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään. Tukea ja apua on saatavilla niin hyvinvointialueen kautta, kuin paikallisella tasolla kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyönä.

Alun kertomus Hienolasta ja sen väestä voi tuntua naiivilta ja kaukaa haetulta. Samaan aikaan yhtymäpintaa Heinolaan löytyy muustakin kuin paikkakunnan kirjaimista. Heinolan kaupungin hyvinvointityötä ohjaavassa hyvinvointisuunnitelmassa yhdeksi näkökulmaksi nostettua mielen hyvinvointia tuetaan lisäämällä itsetuntemusta ja arjen taitoja, tukemalla tunnetaitoja ja vanhemmuutta sekä vahvistamalla arjen toimivuutta. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tehtävä työ kantaa pienessä kaupungissa hedelmää, kun mahdollisuus toisten ihmisten kohtaamiseen mm. vertaisryhmätoiminnan kautta on olemassa.

Vuoden loppupuolella summataan usein kulunutta vuotta. Tänä vuonna toiveena on summata ja sulkea laajemminkin kokonainen aikakausi, ja katsoa toiveikkaana tulevaan. Muutos tuottaa mahdollisuuden aiemman toiminnan arviointiin ja uuden rakentumiseen. Vaikka ilmassa on epävarmuutta, on siellä myös nähtävissä pilkahduksia uusista aluista ja ilosta. Ja mikä parasta, tähän me voimme kaikki omalla toiminnallamme vaikuttaa. Pienistä toivon teoista, huomioon ottamisesta, hymyistä ja kohtaamisista rakentuvat ne säikeet, jotka yhdessä muodostavat tärkeitä yhteyksiä ja siltaa kaupunkilaisten välille.

Kaunista ja levollista joulunaikaa toivottaen,

Miia, perhekoutsi
Tytti, perhekoordinaattori
IG @sujuva_arki_heinolassa

Jaa tämä: