Vapaaehtoistyöllä on yhteiskunnallisesti merkittävä vaikutus. Se mm. ehkäisee yksinäisyyttä ja parantaa sekä autettavien että auttajien elämänlaatua. Heinolassa vapaaehtoistyötä koordinoivat monet eri toimijat, mm. eri yhdistykset ja seurat sekä lisäksi kaupunki ja seurakunta.
Suurin vapaaehtoistyötä välittävä taho Heinolassa on Jyränkölän Setlementti. Esitimme 10 kysymystä vapaaehtoistyöstä setlementin vapaaehtoistyönjohtaja Teija Naakalle.

  1. Kuinka monta vapaaehtoistyöntekijää Jyränkölässä on?

Tällä hetkellä meillä on 116 vapaaehtoistyöntekijää.

  1. Millaista vapaaehtoistyötä Jyränkölä välittää?

Välitämme vapaaehtoistyöntekijöitä ikäihmisten tueksi erilaisiin asiointeihin kuten sairaalaan, terveyskeskukseen, kauppareissulle, juttu- ja ulkoiluseuraksi, seuraksi erilaisiin tapahtumiin, saattohoidon vapaaehtoistyöhön kuolevan rinnalle elämän viimeisiin hetkiin, digiavuksi puhelimen ja tietokoneen käytössä sekä Kämmen ruoka-avun vapaaehtoistyöntekijäksi.

  1. Millainen on tyypillinen vapaaehtoistyön asiakaspyyntö?

Tyypillinen tilanne on sellainen, että hoitaja, asiakas tai omainen pyytää apua ikäihmiselle. Avunpyyntö on usein kertaluontoinen pyyntö asiointiavuksi. Meillä on kuitenkin tällä hetkellä 22 asiakasta odottamassa myös säännöllistä seuraa yksinäiseen arkeen.

  1. Mitkä ovat vapaaehtoistyön suurimmat haasteet tällä hetkellä?

Suurin haaste vapaaehtoistyössä on se, että meillä ei ole vapaaehtoistyöhön sitoutuneita vapaaehtoisia riittävästi. Moni varmasti pohtii vapaaehtoistyötä, mutta ei rohkaistu lähteä mukaan vaikka olisi aikaakin. Varmasti juuri tällä hetkellä myös korona on yksi este mukaan lähtemiselle. Kannustaisin kuitenkin rohkeasti ottamaan yhteyttä, niin voimme etsiä sopivia toiminnan muotoja.

  1. Mikä on vapaaehtoistyön merkitys yhteiskunnan kannalta?

Vapaaehtoistyöllä on valtavan isot vaikutukset yhteiskunnassamme. Vaikutukset kohdistuvat avunsaajaan, vapaaehtoistyöntekijään itseensä ja yleiseen kaupunkikuvaan erityisesti turvallisuuden näkökulmasta. Vapaaehtoistyössä autetaan ihmisiä heidän omista tuen tarpeistaan lähtöisin. Läsnä oleva ja luotettava vapaaehtoinen on usein merkittävä arjen apu ja turvan tuoja arjessa. Meistä jokainen voisi pohtia tilannetta, että olisimme yksin, on sairautta tai estettä hoitaa täysipainoisesti omaan arkeen liittyviä asioita. Silloin tavallisen ihmisen arjen tuki on merkityksellistä. Se, että minua kuullaan ja minun elämäntilanteestani ollaan kiinnostuneita, ymmärretään, se jo pelkästään auttaa. Pienellä välittämisellä on suuret vaikutukset. Se mikä on hienointa, niin nämä myönteiset vaikutukset ovat molemminpuolisia.

Lähes jokainen vapaaehtoistyöntekijä on kertonut minulle, että aina on saanut enemmän itselleen kuin mitä on voinut antaa. Vapaaehtoistyö antaa myös valtavan mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin. Yksin elävälle tämäkin on hieno mahdollisuus.

  1. Miksi vapaaehtoistyöhön kannattaisi lähteä mukaan?

Miksi ei lähtisi kokeilemaan? Ainahan voi jäädä pois, jos toiminta ei ole juuri sitä mitä etsitään. Ihmiselle on hyvä tehdä jotakin itselleen mielekästä. Vapaaehtoistyössä löytyy paljon vaihtoehtoja. Kun arkeen tulee tekemistä, uusia ihmisiä ja asioita, pysyy vireessä ja tulee lähdettyä kotoa liikkeelle. Vapaaehtoistyöntekijä on usein itsekin yllättynyt, miten paljon voi saada elämään uusia ideoita, innostusta ja ihmissuhteita. Vaikutukset ovat kokonaisvaltaisia.

Me tarjoamme vapaaehtoistyön koulutusta taas maaliskuussa, mutta perehdytämme jatkuvasti uusia halukkaita vapaaehtoistyöntekijöitä ja mukaan pääsee nopeasti.

  1. Miten nuoria saataisiin innostettua mukaan? Mitä sanoisit vapaaehtoistyöstä kiinnostuneelle nuorelle?

Meillä on koko ajan myös nuoria mukana vapaaehtoistyössä ja otamme heitä myös mielellään lisää. Usein vapaaehtoistyö voi olla välivaihe johonkin seuraavaan elämänvaiheeseen, esim. voi saada potkua ja suuntaa työelämään ja opiskeluihin tekemällä jonkin aikaa vapaaehtoistyötä. Nuoret voivat saada vapaaehtoistyöstä arvokkaita kokemuksia, jotka kantavat läpi elämän ja vaikuttavat tulevaisuudessa omiin elämän valintoihin. Heinolassa on hyviä vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia jo yläkouluikäisille nuorille, kuten Liikuntakaverit ja energiajuoma-agentit. Sanoisin: tarjoa itsellesi ainutlaatuinen mahdollisuus uusiin kokemuksiin ja tule mukaan! Saman voisin toki sanoa ihan kaikenikäisille.

  1. Vaatiiko vapaaehtoistyön tekeminen sitoutumista johonkin, vai voiko sitä tehdä silloin kun itselle sopii?

Vapaaehtoistyö määrittyy pitkälti asiakkaiden tarpeiden mukaan. Osassa vapaaehtoistyön avunpyynnöistä on aikataulutarpeita, mutta toki suurimmaksi osaksi aikatauluista voidaan sopia yhdessä. Kun kohteena on ikäihmiset, niin aikataulutkin määrittyvät heidän tarpeistaan käsin. Toki esimerkiksi Kämmen -elintarvikejakelussa sitoutuminen on sitten erilaista, kun kyseessä on viikoittain toteutettava toiminta. Jos asiakkaan kanssa on säännöllinen toistuva tapaaminen, niin niissä voidaan aikatauluja sopia yhdessä asiakkaan kanssa.

  1. Kilpaileeko vapaaehtoistyö maksullisten palveluntuottajien kanssa?

Vapaaehtoistyö periaatteessa on kilpailutilanteessa yksityisten palveluntuottajien kanssa.

Kun vapaaehtoistyö koordinoidaan oikein, kilpailua ei tule. Vapaaehtoistyö lähtee toisenlaisesta näkökulmasta kuin yritysten tuottama palvelu. Vapaaehtoistyössä ei suoriteta mitään, vaan olla läsnä ja annetaan aikaa toista ihmistä varten. Ohjaamme kaikki muut avunpyynnöt muille palveluntuottajille.

  1. Millainen on onnistunut vapaaehtoistyöntekijän ja autettavan kohtaaminen?

On hienoa, että voimme olla auttamassa toisilleen tuntemattomia ihmisiä tutustumaan toisiinsa. Se jo itsessään on rikkaus.

Välitimme vuosia sitten eräälle vastikään puolisonsa menettäneelle rouvalle vapaaehtoistyöntekijän, jotta arki ei tuntuisi niin yksinäiseltä. Jälkikäteen vapaaehtoistyöntekijä on lukuisia kertoja käynyt kiittämässä, että miten osasimme välittää hänelle niin sopivan asiakkaan. He tapaavat säännöllisesti ja jakavat arkeaan tapaamisissaan ulkoillen ja keskustellen. Tämä vapaaehtoistyön suhde on jatkunut jo vuosia ja varmasti jatkuukin heidän elämänsä loppuun saakka.

FAKTA

Jyränkölän vapaaehtoispalvelut, tuttavallisemmin Tuttis.
Perustettu: 1992.
Työntekijät: 2,5 henkilöstötyövuotta.
Vapaaehtoistyöntekijöitä: 116.
Asiakkaita: 200 osallistujaa matalan kynnyksen ryhmätoiminnassa ja kohtaamispaikoilla, ja vapaaehtoispalvelun saajissa saman verran.
Rahoittajat: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, Heinolan kaupunki, Heinolan seurakunta ja Kämmen -ruoka-avussa lisäksi Kolli -säätiö.

Avoimiin vapaaehtoistyön tehtäviin voi tutustua osoitteessa vapaaehtoistyo.fi.

Jyränkölän Setlementti kustantaa Heinolan Uutisia.

Teksti: Jussi Varjo
Kuva: Katja Tamminen

Jaa tämä:
Kategoria: 10 kysymystä