Teija Naakka Tuttiksella vaihtamassa kuulumisia asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa.

50-vuotias. Vapaaehtoistyötä lähes pari vuosikymmentä luotsannut Teija Naakka luottaa vapaaehtoistyön pitävän pintansa muutosten aallokossa.

Vapaaehtoistyön johtajana Jyränkölän Setlementissä työskentelevä Teija Naakka todellakin tietää, mistä puhuu. Hän johtaa yli 120 vapaaehtoistyöntekijän joukkiota, joka tekee yli 24 000 tuntia vapaaehtoistyötä vuodessa. Työtä mukana koordinoimassa on kaksi työntekijää sekä koko setlementin tarjoama tarjonta ja tuki. Naakka on yksi setlementin pitkäaikaisimmista työntekijöistä: setlementtiuransa hän on aloittanut vuonna 1998. Aluksi työhön liittyi vapaaehtoistoiminnan lisäksi myös työllistäminen ja sovittelutoiminta.

-Olin mukana työkkärin kanssa yhteistyössä toteutetussa työllistämishankkeessa, jossa tuetusti työllistettiin henkilöitä erilaisiin avustaviin tehtäviin ikäihmisten koteihin, Naakka kertoo.

Täysin vastaavaa toimintaa ei enää tänä päivänä ole, vaikka Naakan mukaan näin pitäisi olla.

-Mielestäni tähän malliin pitäisi palata, hän painottaa.

Myöhemmin Naakan työ painottui enemmän vapaaehtoistyön puolelle, ja hän otti vetovastuulleen vuonna 1992 perustetun Tuttavantuvan. Nykyisin Tuttis-nimellä kulkeva toiminta tarkoittaa paitsi Heinolan keskustassa sijaitsevaa kohtaamispaikkaa, myös vapaaehtois- ja järjestötyönkeskusta, joka koordinoi Jyränkölän ylläpitämää vapaaehtoistoimintaa. Toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA Veikkauksen voittovaroilla.

Vapaaehtoistyön kenttä on monipuolistunut valtavasti vuosien aikana.

-Alkuaikoina vapaaehtoistyö oli enemmän yksilötyötä, nykyään erilaisia vapaaehtoistoiminnan muotoja ja tapoja tehdä työtä on valtavasti, Naakka kertoo.

Jyränkölässä vapaaehtoistyöntekijänä voi toimia muun muassa ulkoilu- ja juttuseurana, asiointiapuna, kulttuuri- ja muuttokummina, ryhmänohjaajana, saattohoidon vapaaehtoisena, tapahtuma-avustajana, digihelpparina tai Kämmen -elintarvikejakelun vapaaehtoisena.

Vapaaehtoistyön merkitys kasvamassa

Yhteiskunnan muuttuessa myös vapaaehtoistyö on muuttunut. Mukaan on tullut esimerkiksi digihelppari-toimintaa, jossa vapaaehtoiset neuvovat ihmisiä erilaisten tietotekniikkaan liittyvien ongelmien kanssa. Vapaaehtoistyön tulevaisuutta on Naakan mukaan vaikea ennustaa, sillä maailma ympärillä muuttuu niin nopeasti. Jotkin asiat ovat kuitenkin selviä.

– Siihen uskon, että ihmisten perustarpeet, turvallinen arki, hyvät ihmissuhteet ja mielekäs vapaa-ajan tekeminen eivät kuitenkaan muutu mihinkään. Uskon, että tulevaisuudessa meillä on vielä enemmän hyväkuntoisia, osaavia ja innostavia eläkkeellä olevia ihmisiä, jotka haluavat jakaa elämänkokemustaan vapaaehtoistoiminnassa.

Erityisen ilahduttavana Teija Naakka pitää nuorten lisääntynyttä kiinnostusta vapaaehtoistyötä kohtaan.

-Nuoret ovat alkaneet koronan myötä miettiä elämäänsä ylipäänsä enemmän. He haluavat osallistua jopa globaaliin auttamistyöhön ja lähtevät auttamaan haastaviinkin tehtäviin. Nuoret ovat aktiivisia omissa yhteisöissään, Naakka kuvailee.

Yksilöllisyys korostuu yhteiskunnassa entisestään, ja se vaikuttaa Naakan mukaan myös vapaaehtoistyöhön.

-Ihmiset ovat tässä ajassa innokkaita osallistumaan ja vaikuttamaan, kun kyseessä on itselle mielenkiintoinen aihealue. Se mikä yhteiskunnan mielestä olisi vapaaehtoistyölle sopivaa tehtäväkenttää, ei välttämättä houkuttele vapaaehtoisia, Naakka kertoo.

Vapaaehtoistyön merkitys ei ole Naakan mukaan tulevaisuudessa vähenemässä, pikemminkin päinvastoin.

-Vapaaehtoistoiminnalla on iso rooli. Todella iso. Vaikuttavuutta on yritetty perustella, mutta paras tapa ymmärtää merkityksiä on se, että lähtee itse kokeilemaan sitä. Nyt olemme sinä tilanteessa yhteiskunnallisesti, että jokainen on vastuussa lähipiiristään. On tärkeää, että yksilökeskeisestä ajattelusta päästään eroon ja jokainen miettii, mitä itse voisi tehdä itsensä ja lähiympäristönsä hyvinvoinnin eteen.

Suurimpina haasteina Naakka mainitsee vapaaehtoisten motivoimisen ja vuorovaikutuksen.

-Työn suurin haaste on saada ihmiset motivoitua rohkeasti mukaan vapaaehtoistyöntekijäksi ja muuhun matalan kynnyksen toimintaan. Onneksi meillä on tällä hetkellä niin paljon vapaaehtoistyöntekijöitä, että kun he kertovat omasta vapaaehtoistyöstään, niin he inspiroivat omalla esimerkillään muitakin mukaan.

-Lisäksi haasteena on sopivien vuorovaikutuskeinojen löytäminen. Työssä kun pitäisi tulla toimeen kaikkien kanssa, Naakka mainitsee.

Tässä apuna on käytetty muun muassa työnohjausta, jota vapaaehtoisille annetaan säännöllisesti.

Haasteiden vastapainona Naakka näkee työnsä suurimpina onnistumisina ihmisten innostumisen.

– On kaikkein antoisinta, kun voi nähdä ihmisten innostuvan uusista asioista ja se, kun ihmiset uskaltavat lähteä kokeilemaan jotakin sellaista, mikä ehkä on epämukavaakin, mutta sitten voivat kuitenkin löytää uusia asioita omaan elämäänsä.

-Lisäksi pidän Jyränkölästä työympäristönä. Täällä työskentelee paljon eri alojen osaajia, joilta oppii valtavasti joka päivä. Työmme on asiakaslähtöistä ja kuuntelemme työssämme paljon asiakkaidemme toiveita ja ajatuksia. Yhdessä olemme kehittäneet uusia työmuotoja ja palveluita, joista osa on jäänyt pysyviksi toimintamuodoiksi, Naakka iloitsee.

-Olen myös hyvin kiitollinen omasta tiimistäni ja ihan jokaisesta vapaaehtoistyöntekijästämme. Iloitsen myös kaikista yhdistyksistä, jotka tuottavat vapaaehtoisvoimin arvokasta toimintaa kaupungissamme.

Aktiivinen elämäntapa pitää liikkeessä

Työssään paljon ihmisten kanssa tekemisissä oleva Naakka ei eristäydy muista ihmisistä edes vapaa-ajallaan.

– Minulla on työn ulkopuolella oman perheen ja laajan sukulais- ja ystäväpiirin myötä sisältöä, joka auttaa pääsemään työjutuista irti.

Läheiset ihmissuhteet ovatkin Naakalle tärkeitä, vaikka omatunto välillä kolkuttaakin.

-Ystäviä ei aina ehdi nähdä tarpeeksi. Mutta tilanne on monilla muillakin ruuhkavuosia elävillä samankaltainen, hän harmittelee.

Erityisen lähellä sydäntä on Heinolan Voimisteluseura, jossa Naakka paitsi harrastaa aikuisten joukkuevoimistelua, toimii myös vapaaehtoisena.

-Haluan olla mukana turvaamassa lasten liikuntaharrastusta, hän kertoo.

Liikuntaa tulee harrastettua muutenkin melko runsaasti. Voimistelunäytösten lisäksi Teija Naakan voi bongata lenkkeilemästä, hiihtämästä tai kuntosalilta. Missä vaiheessa hän ehtii levätä?

-Sanopa se. Siihen lepoon voisi ehkä kiinnittää enemmän huomiota, hän tokaisee.

KUKA
Teija Naakka

Ikä: Täytti 18.4. 50 vuotta.
Kotipaikka: Heinola.
Ammatti: Vapaaehtoistyön johtaja.
Koulutus: Sosiaaliohjaaja AMK.
Perhe: Aviomies ja kaksi lasta.
Harrastukset: Aikuisten joukkuevoimistelu, tanssi, lenkkeily, kuntosali, hiihto talvisin. Kirjoittaa lisäksi runoja ja tekee vapaaehtoistyötä Heinolan Voimisteluseurassa.
Motto: Uskalla. Älä aseta itsellesi rajoja.

Jyränkölän Setlementti kustantaa Heinolan Uutisia.

Teksti ja kuvat: Jussi Varjo HU

Jaa tämä: